Kalp Merkezi

KALP MERKEZİ


 

Kalbinize Kimin Dokunduğu Önemlidir.

 

Son yıllarda ülkemizde sağlık alanındaki gelişmelere paralel olarak kalp hastalıklarının tanı, tedavi ve cerrahisi yaygın bir şekilde yapılmaya başlanmıştır. Kalp merkezi sayısındaki artış hastalar için yaşadıkları kentte ameliyat olabilme fırsatının yanında, ihtiyaç olduğu anlarda hizmete ulaşmayı da kolaylaştırmıştır. Bu avantajlar ile birlikte doğru tanı ve tedavinin önemi de gün geçtikçe artmıştır.

 

Kalp Merkezimiz; bilimin rehberlik ettiği kurumsal yapı, öğretim üyelerinden oluşan deneyimli hekim kadrosu, vaka değerlendirmelerinin yapıldığı düzenli konsey toplantıları, tıbbi donanım ve son teknoloji alt yapısı ile uzun yıllardır bölgemizde hizmet vermektedir.

 

Merkezimizde hastalarımızın ameliyat öncesi ve sonrası bakımları en az ameliyatları kadar önem taşımaktadır. Diyabet, göğüs hastalığı, böbrek yetmezliği gibi ek problemleri bulunan kalp hastalarının özellikle büyük ve donanımlı merkezlere başvurmaları gerekmektedir.

 

Güncel bilgi, doğru tanı ve en uygun tedavi ilkelerini benimsemiş, Türkiye’nin tüm bölgelerinde aynı kalitede sağlık hizmetini vermeyi hedef olarak seçmiş olan üniversitemizin Adana hastanesinde, 1999 yılından itibaren kalp hastalıkları tedavisi ve kalp cerrahisi başarıyla uygulanmaktadır.

 

Pediatrik ve erişkin yaş grubundan hastalarımızın, kliniklerimizde tedavi edilmiş olması; sadece Adana ilimiz için değil Çukurova’dan Güneydoğu Anadolu’ya, bölgenin önde gelen kalp merkezi olma iddiamızı kanıtlamaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merkezimizde Uygulanan Cerrahi Prosedürler

 

• Kalp Nakli

• Yapay Kalp ve Kalp Destek Cihazları

• Koroner Bypass

• Kalp Kapağı Değişim ve Onarımı

• Kompleks, Revize ve Atan Kalpte Yapılan Kalp Ameliyatları

• Küçük Kesi (Minimal İnvazif) Kalp Ameliyatları

• Aort Cerrahisi

• Atar Damar Hastalıklarının Kapsamlı Tedavisi

• Toplar Damar Hastalıkları ve Varis Tedavisi

• Skleroterapi ve Radyofrekans ile Yüzeyel Kılcal Damarların Tedavisi

• Doğumsal Kalp Hastalıkları (ASD, VSD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merkezimizde Uygulanan Kardiyolojik Tanı ve Tedaviler

 

• Elektrokardiyografi – EKG (Kalp Grafisi)

• Ekokardiyografi - EKO (Kalp Ultrasonografisi)

• Transözefageal Ekokardiyografi - TEE

• Ambulatuar Kan Basıncı Kan Takip Cihazı (HOLTER Monitorizasyonu)

• Ritim Holter (Kalp Ritmi Takip Kayıt Cihazı)

• Treadmil (Efor Testi)

• Koroner Anjiyografi, Koroner Balon ve Stent Uygulamaları

• Elektrofizyolojik Çalışma (EPS)

• Radyofrekans Ablasyon

• Geçici ve Kalıcı Kalp Pili Takılması

• ICD Takılması

• Perkütan ASD, VSD veya PFO Kapatılması

• Perkütan PDA Kapatılması

• Perkütan Mitral Balon Valvüloplasti

• Sağ Kalp Kataterizasyonu ve Oksijen Çalışması

• Pulmoner Reverzibilite Testi

• Perkütan Aort Kapak Replasmanı

• Myokard Perfüzyon Sintigrafisi