Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı

Bölümümüzde deneyimli öğretim üyeleri ve sağlık personelinin gözetiminde çocukluk çağında görülen kanser hastalıklarının takip ve tedavisi yapılmaktadır.
Hizmetlerimiz, günlük muayene ve ayaktan tedavi şeklinde poliklinik hizmetleri ve yatış gerektiren durumlarda ayrı bir çocuk onkoloji servisinde dördü tam izole oda ve 16 yatak kapasitesi ile verilmektedir.


Çocukluk çağında nadir görülen hastalık olan kanser hastalıkları hastanemizde;
Pediatrik Onkoloji
Çocuk Cerrahisi
Radyasyon Onkolojisi
Patoloji, Radyoloji
Nükleer Tıp
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Ortopedi
KBB, ve Göz Hastalıkları gibi diğer bölümlerle “çok uzmanlı” onkolojik hasta takibi kavramıyla tedavi edilmektedir. 
Deneyimli hemşirelik hizmetleri, donanımlı çocuk yoğun bakım, geniş olanaklı kan bankası ve acil servis destek bakım olanaklarımızdır.

Başkent Üniversitesi Pediatrik Onkoloji Bilim dalı Ankara’daki birimin arkasından Şubat 2007’de aktif olarak hasta görmeye başlamış, yıllar içerisinde bölgede hatırı sayılır ölçüde hasta kapasitesine ulaşmış, yıllık gördüğü hasta sayısı itibariyle Doğu Akdeniz ve Güney Doğu Anadoluda önemli bir çocuk onkoloji merkezi olarak hizmet vermektedir.

Hastanemizde çocukluk çağında sık görülen Hastalıklar;

LÖSEMİ
BEYİN TÜMÖRLERİ 
LENF BEZESİ KANSERLERİ (Hodgkin ve Hodgkin dışı lenfoma)
BÖBREK VE BÖBREKÜSTÜ BEZİNDEN KÖKEN ALAN TÜMÖRLER (Wilms tümörü, Nöroblastom…)
KEMİK TÜMÖRLERİ (Osteosarkom, Ewing sarkom…)
YUMUŞAK DOKUYU İLGİLENDİREN KANSER TÜRLERİ (rabdomyosarkom ve diğer sarkomlar…)

 • Nörofibromatosis, tüberoskleroz, otoimmün hastalıklar ve immün yetmezlik gibi tümör riskini artıran hastalıklar
 • Kansızlık (Anemi), diğer kan hücrelerinin (trombosit, lökosit) düşüklüğü ile başvuran tüm hastalar
 • Büyümüş lenf bezeleri , değerlendirilmekte ve tanı ve tedavi hizmetleri verilmektedir
 • Bebeklik döneminde görülüp hızlı büyüme gösterebilen çocukluk çağı vasküler tümörleri, hemanjiomlar (doğum lekeleri, gül vs) erken olarak tanınıp etkili bir şekilde tedavi edilmektedir.


Bölümümüzde Kullanılan Tanı Yöntemleri 

Hastanemizde çocukluk çağı kanserleri tanısında ve hastalık yaygınlığının değerlendirilmesinde kullanılan radyolojik tetkiklerin tümü yapılmaktadır. (Örneğin Bilgisayarlı Tomografi, MRG, kemik sintigrafi, MIBG, Oktreotid sintigrafisi gibi nükleer tıp tetkikleri, PET/BT) Bu tetkikler oldukça hızlı sürede ve çocuklar için özel olarak (tetkik sırasında korkuları ve huzursuzluğu olan çocuklarda uygun görüntü kalitesi sağlamak ve çocuğun korkusunu gidermek amaçlı gerektiğinde hafif anestezi ile uyutularak ) uygulanmaktadır.

Hastalığın tanı döneminde gerekli cerrahi ve iğne biyopsi işlemleri ilgili bölümlerin ortak kararları sonucu uygulanmaktadır. 

Bölümümüzde hastaların kemik iliği inceleme ve bel tedavileri çocuklarımızın canı yanmadan anestezi altında uygulanmaktadır. 


Tedavi yöntemleri  

 • Kötü huylu hastalıkların tedavisinde kemoterapi, radyoterapi, cerrahi tedaviler uzman doktor ve hemşire ekibi tarafından yürütülmektedir.
 • Merkezimiz vasküler tümörlerde dünyadaki yeni gelişmeleri yakın takip etmekte olup konuda yeni uygulanan bir ilaçlı tedaviyi dünyada ilk uygulayan merkezlerden biri olmuştur. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21434528


Bilimsel Faaliyetler 

 • Haftalık Çocuk Onkoloji konseyleri düzenli olarak her ay 2 haftada bir Cuma günleri 12:30-14:00 arasında Çocuk onkoloji, Radyoloji, Nöroradyoloji, Patoloji, Radyasyon onkolojisi, Nükleer Tıp, Çocuk cerrahisi ve ilgili cerrahi branşların katılımı ile gerçekleştirilmektedir.
 • Anabilim/Bilim Dalınca halen ‘İnfantil Hemanjiomlarda Propronalol Tedavisi’ çalışması devam etmektedir.
 • Anabilim/Bilim Dalınca organize edilen sempozyum ve çalıştaylar:

En son ‘Böbrek Tümörleri’ sempozyumu 2010 yılında Adana Uygulama ve Araştırma Merkezinde gerçekleştirilmiştir.

 • Son bir yıl içerisinde yapılan yayınlar:

1. Erbay A, Sarialioglu F, Malbora B, Yildirim SV, Varan B, Tarcan A, Gülcan H, Demir S, Derbent M, Uslu N, Abbasoğlu A. Propranolol for infantile hemangiomas: a preliminary report on efficacy and safety in very low birth weight infants. Turk J Pediatr. 2010 Sep-Oct;52(5):450-6. PubMed PMID: 21434528. 

2: Sarialioglu F, Erbay A, Demir S. Response of infantile hepatic hemangioma to propranolol resistant to high-dose methylprednisolone and interferon-α therapy. Pediatr Blood Cancer. 2010 Dec 15;55(7):1433-4. PubMed PMID: 20981697.


Sıkça sorulan sorular  

 • Çocukluk çağında kanser sık bir hastalık mıdır?
 • Çocukluk çağı kanserleri nasıl belirti verir?
 • Kemoterapi alırken dikkat edilmesi gereken şeyler nelerdir?
 • Kemoterapi tedavi süresi ne kadardır?
 • Diğer çocuklarımda kanser sıklığı artmış mıdır?

  Çocukluk çağında kanser sık bir hastalık mıdır?

Çocukluk çağında kanser sık değildir. Yılda 15 yaş altında 1.000.000 çocukta 110-150 arasında görülmektedir. Ancak nadir görülmesi nedeniyle bu konuda deneyim eksikliği olan yerlerde hastalık atlanabilmekte ve hastalar ileri evrelerde başvurabilmektedir.

Çocukluk çağı kanserleri nasıl belirti verir?

BÇocukluk çağı kanserleri embryonal tümörler olması nedeniyle hemen hemen her bölgeyi ilgilendiren belirti ve bulgularla ve her hastalığı taklit ederek gelebilirler. Çocuklarda kötü huylu hastalıklardan en sık lösemiler görülmesi nedeniyle solukluk, vücutta morarmalar, ateş, düzelmeyen enfeksiyonlar, gece uyandıran kemik ağrıları en sık yakınmalar olabilmektedir. Beze tümörleri vücudun boyun başta olmak üzere diğer bölgelerinde beze ve kitleler ile başvurabilmektedir. Beyin tümörleri özellikle sabah olan kusmalar, baş ağrısı, havale, gözlerde kayma, dengesizlik, yürüme bozukluğu; batın tümörleri ağrı, kusma, kanlı idrar, kabızlık ile başvurabilir. Kemik ve yumuşak doku tümörleri genelde ağrı ve şişlik ile gelebilir.

Kemoterapi alırken dikkat edilmesi gereken şeyler nelerdir?

Bulantı, iştahsızlık, kusma : Tedavi sırasında ilaçlar ile ciddiyeti ve süresi değişmekle birlikte çoğunlukla görülür. Bireysel fakltörlere de bağımlıdır. Psikojenik durumlar da da söz konusu olabilmektedir. (Tedavi almak istememe, hastaneye yatmak istemem vs) Kusmayı önleyici ilaçlar düzenli olarak tedavi sırasında kullanılır, geç ortaya çıkabilen yada taburcu olduktan sonra devam eden kusmalar sıvı dengesini bozabilir. Doktor ile temasa geçiniz

Saç, kaş, kirpik dökülmesi: En az önemli yan etkidir, ilaç tedavsi tamamlandıktan sonra aylar içinde tam olarak yerine gelir. Radyoterapi sahası içinde olan kısımlarda bazen kalıcı olabilmektedir.

Enfeksiyon: Kemoterapi bağışıklık sisteminde ve beyaz küre sayısında düşmeye neden olarak hastaları enfeksiyona açık hale getirir. Bu dönemlerde hasta kişilerle temas önlenmelidir. (Örn Su çiçeği, kızamık, kabakulak, grip, vs) Toplu ortamlarda ve kapalı yerlerde hastalar maske ile dolaşmalıdır.

Kanama: Trombosit (beyaz kan) sayım düşüklüğü tedavi sırasında yada sonrasında olabilir. Kendini vücutta morarma, ağız, diş, burun, dirar, dışkı ile kanama şeklinde belli eder. Böyle bir durumda acilen doktora başvurulmalıdır. Takip eden doktorun bilgisi dışında hiçbir cerrahi müdahale yapılmamalıdır

Karaciğer, kalp, böbrek ve sinir sistemi yan etkileri: Aspirin dahil her türlü ilacın bireysel faktörlere de bağlı olmak üzere çeşitli yan etkileri vardır. Kemoterapötik ilaçlar hücre öldürme prensibi ile üretilmiş ve böbrek ile karaciğerden atılan ilaçlardır. Çeşitli yan etkiler görülebilir. Onkolojik hastalıkların tedavisinde kemoterapi özellikle bazı türlerde tek tedavi seçeneğidir. Hastaların bu yan etkiler açısından düzenli klinik ve laboratuar takipleri yapılmaktadır. Konuyla ilgili sorularınızı doktorunuzla mutlak ayrıntılı olarak uygun zaman dilimlerinde rahatlıkla paylaşabilirsiniz.

Damar yolu sorunları: Hastaların hem kemoterapi (kanser) tedavisi hem de kan, trombosit vs gibi kan ürünleri, beslenme ve serum tedavileri tedavileri damar yollarından yapılmaktadır. Zamanla damar yollarında kaçınılmaz ilaçlara bağlı zedelenme, ilaç kaçakları ve sonucu olarak cilt yaraları gelişebilir veya hastaların yüzeyel damar yolları bulunamaz hale gelebilir. Böyle zamanlarda derin damar yolları için kateter denilen cihazların takılması söz konusu olabilir. Doktorunuzdan bilgi alınız.

Aşılar: Kemoterapi alan hastalara canlı aşılar yapılmaz. (Örn çocuk felci ve kızamık kızamıkçık, kabakulak); ayrıca bu çocukların tedavisi sırasında kardeşlerine ağızdan çocuk felci damla aşısı yapıldığı takdirde bu çocuklarla hastanın abir süre aynı evde kalmaması gerekir.

Kemoterapi tedavi süresi ne kadardır?

Hastalık tipine bağlı olarak değişmektedir. Bazı lösemi türlerinde 3 yıla kadar uzayabilirken bazı lenf bezesi kanserlerinde 4-6 ay kadar kısa olabilmektedir.

Diğer çocuklarımda kanser sıklığı artmış mıdır?

Ailevi kanser sendromları ve genetik mutasyonların kalıtıldığı bazı grup kanserler dışında diğer çocuklar için risk toplumdaki diğer çocuklardaki kadardır.