Prof. Dr. Alper Nabi ERKAN

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Prof. Dr. Alper Nabi ERKAN

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

0 322 458 68 68


Eğitim


     
  • Üniversite: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • İhtisas: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı
     

Üyelikler


     
 • Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Cerahisi Derneği
 • Türk Rinoloji Derneği
 • Akdeniz Ülkeleri Otoloji ve Odyoloji Derneği
 • Çukurova Kulak Burun Boğaz Derneği
 • Halil Avcı Duyma Engelliler Merkezi Derneği
 • Fellow of the European Board of ORL-HNS
     

İlgi Alanları ve Uzmanlık Alanı


     
  • Sinüzitler, Alerjik rinitler (medikal ,cerrahi tedavi),
  • Burun eti(konka) cerrahisi, Burun –sinüs polipleri, tümörleri,
  • Septum deviasyonu, burun şekil bozuklukları (burun içi eğrilikler, darlıklar),
  • Gözyaşı kesesi hastalıkları( endoskopik burun içi yaklaşım),
  • Yüz cildi kanserleri(Bazal hücreli karsinom, skuamöz hücreli karsinom vb.),
  • BOS (Beyin omurilik sıvısı) fistüllerine endoskopik yaklaşım,
  • Hipofiz tümörlerine, ön kafa tabanı tümörlerine endoskopik yaklaşım,
  • Çene-yüz kemiği kırıkları,
  • Horlama ve uyku apnesi (ufak dil, yumuşak damak, dil kökü, çene operasyonları),
  • Baş boyun kitleleri, tümörleri (Larinks, dil, dudak, ağız tabanı, nazofarinks kanserleri vb. , konjenital kitleler vb.)
  • Tükrük bezi hastalıkları-tümörleri,
  • Tiroid bezi hastalıkları-tümörleri,
  • Kulak hastalıkları(kronik otit, otoskleroz(kulak kireçlenmesi),kulak zarı delinmeleri),
  • Baş dönmesi(Vertigo), Ani İşitme Kayıpları, Kulak çınlamaları,
  • Ses kısıklıkları (vokal polip, vokal nodul, vb.)
  • Pediatrik KBB hastalıkları(Bademcik, geniz eti, seröz otit,kulak iltihapları),
Endoskopik biyopsi,
İnce iğne biyopsisi,
işitme testleri (Otoakustik emisyon,
ERA,
VENG),
Uyku endoskopisi,
Uyku testi (polisomnografi)
     

Katıldığı Kurslar


     

Yeterlilik Belgeleri

 1. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlik Kurulu, Uzmanlık Sonrası Eğitimi Güncelleme Belgesi (2007).
 2. Ağız Yüz ve Çene Cerrahisi Yan Dal Uzmanlık Belgesi (2013)
 3. Diploma of the European Board in Otorhinolaryngology- Head and Neck Surgery (2014).

 Katıldığı Kurs veya Özel Eğitimler

Yurtiçi Kurs ve Eğitimler

1. “Horlama ve OSAS Cerrahisi, Parotis Tümörlerine Yaklaşım, Nazal Valv ve Nazal Tip Cerrahisi Eğitsel Kursları” Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı 27. Türk Ulusal KBB ve BBC Kongresi, Antalya, (4-9 Ekim 2003).

2. “2. Septorinoplasti ve Radyofrekans Uygulamalı Kursu”, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi KBB ABD& Anatomi ABD& Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi ABD, İstanbul, (20-21 Aralık 2003).

3. “Endoskopik Sinüs Cerrahisi-VII Uygulamalı Eğitim Kursu Kadavrada Diseksiyon”, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı ve Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, (22-23 Nisan 2004).

4. “Anatomi Araştırmaları Derneği VI. Uygulamalı Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak-Burun-Boğaz ve Anatomi Anabilim Dalları, Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Rinoloji Çalışma Grubu, Ankara, (6-8 Kasım 2004)

5. “Frontal Sinüse Endoskopik Yaklaşım, Meniere Hastalığında İntratimpanik İlaç Uygulamaları ve Tedavi Yaklaşımları Eğitsel Kursları” Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı 3. Akademi Toplantısı, İzmir, (14-17 Nisan 2005).

6. “Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu, Boyun Cerrahisi Kursu, Temporal Kemik Cerrahisi Kursu”, Anatomi Araştırmaları Derneği Uzmanlık Sonrası KBB Okulu 2006, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ve Anatomi Anabilim Dalları, Ankara, (25-27 Kasım 2006), (02-04 Aralık 2006), (08-10 Aralık 2006).

7. “Ses Hastalıklarına Yaklaşım Kursu”, Türk ORL Klinikleri Mezuniyet Sonrası Sürekli Tıp Eğitimi Kursları-II, Ankara, (7-8 Nisan 2007).

8. “Ses Terapisi, Oral Kavite Kanserlerinde Cerrahi Tedavi, Fasial Sinir Cerrahisi; dekompresyon, re-animasyon, anastomoz-greftleme, Etkili Sunum ve Toplulukla İyi İletişim Sanatı Eğitsel Kursları” Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı 30. Türk Ulusal KBB Ve BBC Kongresi, Antalya, (8-12 Ekim 2008).

9. “29. Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kadavrada Uygulamalı Diseksiyon Kursu, 7.Septorinoplasti ve Radyofrekans Kadavrada Uygulamalı Diseksiyon Kursu, 1. Horlama ve Uyku Apnesi Kursu” 9. İstanbul Masterclass Sempozyumu, İstanbul, (12-16 Kasım 2008)

10. “Horlama ve Uyku Apnesi Cerrahi Tedavisi Kursu” GATA KBB AD Başkanlığı, Ankara, (19-21 Ocak 2009).

11. II. Endoskopik Sellar- Parasellar Bölge Cerrahisi Kursu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, (16-17 Kasım 2009).

12. VI. Tıp Eğitimi Eğitici Kursu, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, (25-26 Aralık 2009).

  Yurtdışı Eğitim ve Kurslar

 • “Postgraduate Overseas Training Module”, University College London Ear Institute, The Royal National Throat, Nose and Ear Hospital, London, UK (2 May- 31 July 2006).
 • “ERASMUS” University of Ljubljana Department of Otorhinolaryngology and Cervicofacial Surgery Slovenia (12-16 April 2012)
 • MD Anderson Cancer Center, Department of Head& Neck Surgery, Houston, USA (August- September 2012)
 • Imperial College, St Mary’s, Charing Cross, Hammersmith Hospital Department of Head and Neck Surgery, London, UK (28 June- 19 July 2015)

Eğitici Olarak Görev Aldığı Kurslar

 • 12. Videokonferanslar “Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kadavra Diseksiyon Kursu” , Adana, 27 Mart 2014
 • 13. Videokonferanslar “Parotidektomi Kadavra Diseksiyon Kursu”, Adana, 27 Mart 2015
     

Tezler


     

Kronik Sinüzit ve Nazal Polipli Olgularda Mantar Sinüzitlerinin Araştırılması

     

Toplantı Katılımları


     
 • “Rinoplasti Anestezisi İnsizyonlar Ve Elevasyon” , Başkent Kulak Burun Boğaz Günleri 2006 Toplantısı ‘Rinoplasti’, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Hastanesi, Adana, 4 Kasım 2006.
 •  “FESC Komplikasyonlar, Önlemler Ve Tedavisi” , Başkent Kulak Burun Boğaz Günleri 2007 Toplantısı ‘Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi’, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Hastanesi, Adana, 10 Kasım 2007.
 • IV. Oturum: Tükrük Bezleri”, Başkent Kulak Burun Boğaz Günleri 2008 Toplantısı ‘Baş Boyun Kanserlerine Multidisipliner Yaklaşım’, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Hastanesi, Adana, 7-8 Kasım 2008.(Oturum Başkanı)
 • “Yüksek Rakım Ve Burun Kanaması”, 1. Solunum Zirvesi Toplantısı, European Rhinology Society, Ayder-Rize, 5-9 Ağustos 2009.
 • “Ani İşitme Kayıpları” 32. Türk Ulusal KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Kemer- Antalya, 27-31 Ekim 2010
 • Rinosinüzit Epidemiyolojisi Ve Etyopatogenezisi” 8. Başkent Kulak Burun Boğaz Günleri 2011 Toplantısı ‘Rinosinüzitler’, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Hastanesi, Adana, 10 Aralık 2011.
 •  “Endoskopik DSR ‘de Otolojik T Tüp Kullanımı“ Çukurova KBB Derneği 9. Videokonferanslar Toplantısı, Adana, 2011
 •  “Pediatrik rinosinüzitler” Çukurova KBB Derneği Aylık Toplantısı, Adana, Ekim 2012
 • “Klinisyen Radyologtan ne bekler?” Türk Radyoloji Derneği Adana Şubesi 2011-2012 Eğitim Toplantısı, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Hastanesi, Adana, 5 Mayıs 2012
 •  V. Oturum: Yüz Plastik Cerrahisi” 10. Başkent Kulak Burun Boğaz Günleri Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Hastanesi, Adana, 23 Kasım 2013. (Oturum Başkanı)
 •  “Karotid Body Tümörü Eksizyonu”, Çukurova KBB Derneği 12. Videokonferanslar Toplantısı, Adana, 27-29 Mart, 2014
 •  “Septum ve Konka Cerrahisi Güncel Yaklaşım“ 36. Türk Ulusal KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Belek- Antalya, 5-9 Kasım 2014.
 • “Aile Hekimliğinde KBB”, 14. Rhinocamp, Bodrum, 27-31 Mayıs 2015 (Panel Başkanı)