Doç. Dr. Haluk YAVUZ

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Doç. Dr. Haluk YAVUZ

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

0 322 458 68 68Eğitim


      İlkokul: İskenderun Sarıseki İlkokulu (1976-81)
Ortaokul-Lise: İskenderun Demir-Çelik Lisesi (1981-87)
Üniversite: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (1987-94)
İhtisas: Hacettepe Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı (1994-99)
     

İlgi Alanları ve Uzmanlık Alanı


     

• Kulak Hastalıkları (İşitme azlığı, Kulak çınlaması, Otoskleroz, Kulak akıntısı, Orta kulak iltihabı, Kulak zarı deliği, Otoskleroz, Baş Dönmesi, Dengesizlik).
• Çocuk Kulak Burun Boğaz Hastalıkları (Geniz eti, Bademcik, Orta kulak hastalıkları, Kulak tüpü).
• Baş ve boyun bölgesinde görülen kitleler ve Kanserler ile bunların tedavisi (kulak, burun, sinüs, ağız, dil, yanak, damak, geniz, gırtlak kanserleri).
• Burun ve Sinüs hastalıkları ( Burun tıkanıklığı, Kıkırdak ve kemik eğrilikleri, Sinüzit, Burun eti, Polipler, Burun kanaması).
• Horlama ve Uyku apnesi hastalığı.
• Ses ve Ses teli hastalıkları (ses kısıklığı, nodül, polip, kist, felç, tümör).

• Odyoloji ve Nöro-otoloji Laboratuvarında her türlü işitme bozukluğu , kulak çınlaması, baş dönmesi ve denge bozukluklarının değerlendirilmesi yapılmakta, bu amaçla saf ses ve konuşma odyometrileri, akustik refleks ölçümü, akustik ve statik impedans ölçümleri, beyin sapı odyometrisi (ERA), yeni doğan işitme testi (otoakustik impedans), elektronistagmografı (ENG), elektrokokleografl, elektronörinografi testleri yapılabilmektedir.
• Burun tıkanıklığı olanlarda Akustik Rinometrik değerlendirme yapılmaktadır.
• Burun ve kulak hastalıklarının tanısında endoskopik muayene yapılmaktadır.
• Videolaringostroboskopi ile ses hastalıkları tanınmaktadır.
• Ses analizi laboratuvarında ses hastalıkları incelenmektedir.
• Uyku testi (polisomnografi) ile horlama ve uykuda nefes durması teşhisi konulmaktadır.
• Ayrıca hastanemizde bulunan Bilgisayarlı Tomografi (BT), Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG), Pozitron Emisyon Tomografi (PET) ile çeşitli hastalıklar teşhis edilmektedir.
     

Katıldığı Kurslar


      o Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlik Kurulu, “Uzmanlık Sonrası Eğitimi Güncelleme Belgesi”
o Ses Hastalıklarına Yaklaşım Kursu.
o Temporal Kemik Diseksiyon Kursu.
o Vestibüler Rehabilitasyon Kursu.
o Ses Hastalıklarında Tanı ve Tedavi Kursu.
o Vertigo Kursu.
o Koklear İmplant Kursu.
o Stapedektomi Kursu.
o Akustik Nörinom Cerrahisi ve Posterior Fossa Endoskopisi Kursu.
o Endoskopik Intranazal Dakriosistorinostomi Kursu.
o Kemilçik Zincir Rekonstrüksiyonları Kursu.
o Timpanoplasti Kursu.
o Septorinoplasti Kursu.
o Menier Sendromlu Hastalarda Non-destrüktif Yöntemler: İntratimpanik Gentamisin ve Endolenfatik Kese Cerrahisi Kursu.
o Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu.
o Periferik Vertigoda Vestibüler Nörektomi Kursu.
o Fasiyal Sinir Dekompresyonu Kursu.
o Attikoantrotomi – Modifiye Radikal Mastoidektomi – Radikal Mastoidektomi Kursu.
o Elektronistagmografi Tekniği ve Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi Kursu.
o Açık Teknik Rinoplasti Kursu.
o Otoakustik Emisyon ve Klinik Uygulamalar Kursu.
     

Tezler


     

Hipertrofik tonsil ve kronik tonsilliti olan çocuklarda atopi ve atopik hastalık prevalansının karşılaştırılması