Dr. Öğr. Üyesi Fulya ÖZER

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi Fulya ÖZER

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

0 322 458 68 68


Eğitim


      o İlkokul : Ankara, Şafaktepe İlkokulu (1980 - 1985)
o Ortaokul : Ankara Cebeci Ortaokulu (1986-1989)
o Lise : Ankara, Deneme Lisesi (1989-1992)
o Üniversite: Ankara, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İng.)(1992-1999) o İhtisas : Ankara, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı (1999-2003)
     

İlgi Alanları ve Uzmanlık Alanı


      o Bademcik ve geniz eti rahatsızlıkları
o Horlama
o Septum deviasyonu
o Konka hipertrofisi
o Ses hastalıkları ve tedavisi
o Sinüzit
o Kulak hastalıkları
o Vertigo, Tinnitus, İşitme azlığı
o Baş ve boyun kanserleri
     

Katıldığı Kurslar


      Endoskopik Sinüs Cerrahisi’nin IV. Kadavra’da Uygulamalı Eğitim Kursu” Ege Üniversitesi KBB ve Anatomi Anabilim Dalları, İzmir, 17-18 Kasım 2001. o “Boyun Kitlelerine Yaklaşım Kursu” Hacettepe Üniversitesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Ankara, 7-8 Aralık 2001. o “A’dan Z’ye Eksternal SeptoRinoplasti Kursu” İnönü Üniversitesi, Malatya, 5-7 Mayıs 2004. o “Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kadavrada Uygulamalı Diseksiyon Kursu” 2. İstanbul Masterclass Sempozyumu, İstanbul, 28-29 Nisan 2005. o “Alerjik Rinit-workshop” 28. Türk Ulusal Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 21-26 Mayıs 2005. o “İnternational İstanbul Temporal Kemik Diseksiyon kursu” İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 29 Kasım-1 Aralık 2006.      

Tezler


     

Kobaylarda deneysel endolenfatik hidrops oluşturulması ve bu oluşumda deksametazonun etkilerinin araştırılması.

     

Toplantı Katılımları


      o İdyopatik Ani İşitme kaybı ve tedavisi
o Parotis tümörleri ve tedavisi
o Meniere dışı periferik vertigolar
o Elektronistagmografi
o Timpanoplasti
o Elektriksel Cevap Odyometrisi (ERA)
o Mastoidektomili hastalarda karşılaşılan sorunlar ve yaşam kalitesine etkisi
Kronik oititis Media ve Tedavisi Paneli” Çukurova Kulak Burun Boğaz Bölgesel Toplantısı, 2008 Adana.
“Kartilaj ve yağ Miringoplasti” Çukurova Kulak Burun Boğaz Bölgesel Toplantısı, 2009 Adana.