Prof. Dr. Fatma ÇAYLAKLI

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Prof. Dr. Fatma ÇAYLAKLI

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

0 322 458 68 68


Eğitim


      o Üniversite: Ankara, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi(İng.)(1989-1996)
o İhtisas: Ankara, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı (1997-2001)
     

İlgi Alanları ve Uzmanlık Alanı


     
 • Baş boyun kitleleri, tümörleri (Larinks, dil, dudak, ağız tabanı, yanak, geniz kanserleri, doğumsal kitleler vs)
 • Tükürük bezi hastalıkları, tümörleri
 • Tiroid bezi hastalıkları, tümörleri
 • Soluk borusu darlıkları
 • Ses hastalıkları (vokal nodül, polip, kist, tümör)
 • Pediatrik KBB hastalıkları (Bademcik, geniz eti, orta kulak hastalıkları, tüp takılması)
 • Kulak hastalıkları ( Zar delinmesi, zarda çökme vs)
 • Başdönmesi (Vertigo)
 • Sinüzit (Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi)
 • Burun polibi tedavisi
 • Konka (burun eti) büyümesi (radyo-frekans cerrahisi)
 • Allerjik rinitin medikal ve  cerrahi tedavisi
     

Katıldığı Kurslar


      o “Larenks ve Boynun Fonksiyonel Cerrahisi Kursu ve Sempozyumu”, Ankara Üniversitesi, Ankara, 8-10 Ekim 1998.
o “Uygulamalı Endoskopik Cerrahi Kursları”, Ankara Üniversitesi, KBB Anabilim Dalı, Ankara, 12-14 Kasım 1999.
o “Temporal Kemik Disseksiyonu ve Kulak Cerrahisi Kursu”, Ankara Üniversitesi, KBB Anabilim Dalı, Ankara, 14-17 Nisan 2000.
o “Uygulamalı Endoskopik Cerrahi Kursları”, Ankara Üniversitesi, KBB Anabilim Dalı, Ankara, 17-19 Kasım 2000.
o “2. Septorinoplasti ve Radyofrekans Uygulamalı Kursu”, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi KBB ve Anatomi Anabilim Dalı ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, İstanbul, 20-21 Aralık 2003.
o Türk KBB-BBC Yeterlik Kurulu ‘‘Uzmanlık Sonrası Eğitimi Güncelleme Belgesi”, 30 Mayıs 2007.
o Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, Visiting Fellowship, Pittsburgh, Pennsylvania, 5 Nisan- 30 Mayıs 2004.
     

Tezler


      Konka bullozalı hastaların pre-operatif ve post-operatif dönemlerde akustik rinometri ile değerlendirilmesi.
     

Toplantı Katılımları


      o Baş boyun tümörlerinde boyuna yaklaşım
o Boyun anatomisi
o TNM evreleme
o Oral kavite ve nazofarenks anatomisi
o Tiroid tümörleri
o Larenks kanserlerinde prognostik faktörler
o Kronik otitis media cerrahi komplikasyonları
o KBB’de PET uygulamaları
o Larengotrakeal rekonstrüksiyon ve stridor
o Pediatrik boyun kitleleri
Yrd. Doç. Dr. Fatma Çaylaklı. Baş Boyun Kanserli Hastalarda Aspirasyona Yaklaşım. Başkent KBB Günleri 2008 Toplantısı.
Baş Boyun Kanserlerine Multidisipliner Yaklaşım. 7-8 Kasım 2008, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Hastanesi, Yüreğir, ADANA