Prof. Dr. Erkan TOPKAN

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Erkan TOPKAN

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

0 322 344 44 44


Eğitim


     

• Üniversite: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce)
• İhtisas: Hacettepe Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi A.D.

     

Deneyim


     

Projelerde Yaptığı Görevler

* Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tanılı Hastalarda Radyoterapiye Bağlı Akut Özofajitin Önlenmesinde Oral Glutamin Uygulanmasının Rolü: Retrospektif Çalışma, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Projesi KA07/180, Proje Yöneticisi, 2007.

* Pankreas Kanserinde Bilgisayarlı Tomografi Bazlı Radyoterapi ile Pozitron Emisyon Tomogrofisi-Bilgisayarlı Tomografi Füzyonu ile Oluşturulan Radyoterapi Planlamalarının Karşılaştırılması, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Projesi KA07/181, Proje Yöneticisi, 2007.

* Radyoterapiye Bağlı Kemik Büyüme Plağı Hasarının Önlenmesinde Melatonin ve Amifostinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Projesi DA07/33, Proje Yöneticisi, 2007.

* Rektum kanserinin preoperatif radyoterapisinde BT ile PET-BT bazlı 3-boyutlu konformal radyoretapi planlamalarının karşılaştırılması, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Projesi KA09/82, Proje Araştırmacısı, 2009.

* Radyasyona bağlı karaciğer hasarının önlenmesinde Melatonin ve Oktreotidin etkinliklerinin karşılaştırılması, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Projesi, DA09/13, Proje Araştırmacısı, 2009.

* 3 boyutlu konformal radyoterapi ile tedavi edilen prostat kanserli hastalarda neoadjuvan ve eş zamanlı homonoterapinin prostat volümü ve kritik organ dozları üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Projesi KA08/204, Proje Araştırmacısı, 2008.

* Partisyon analizi kriterlerine göre grup 1 lokal ileri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda proflaktik kraniyal radyoterpinin sağkalıma etkileri: Geriye dönük inceleme, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Projesi KA08/195, Proje Araştırmacısı, 2008.

* 3 Boyutlu Konformal ile tedavi edilen prostat kanserli hastalarda rektum sınırlarının doz- volüm parametreleri ve rektal tokisite değerlendirmesindeki etkisi, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Projesi KA08/154, Proje Araştırmacısı, 2008.

* Radyoterapiye bağlı Intestinal Toksisitenin Değerlendirilmesinde Plazma Sitrulin Düzeyleri ile Sirkadyen Ritmin İlişkisinin Araştırılması, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Projesi KA07/185, Proje Araştırmacısı, 2007.

* Radyoterapinin Testiste Oluşturduğu Hasarın Önlenmesinde Amifostin, Melatonin ve 5-Androstenediolün Radyoprotektif Etkinliklerinin Araştırılması, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Projesi DA07/41, Proje Araştırmacısı, 2007.

* Radyasyon Enteritinin Önlenmesinde Melatonin, Oktreotid ve Genisteinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Projesi DA07/40, Proje Araştırmacısı, 2007.

* Radyoterapiye Bağlı Kemik Büyüme Plağı Hasarının Önlenmesinde Genistein Çinkonun Radyoprotektif Etkinliklerinin Araştırılması, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Projesi DA07/34, Proje Araştırmacısı, 2007.

     

Üyelikler


     

* Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği

* Türk Akciğer Kanserleri Derneği

* Türk Baş-Boyun Kanserleri Derneği

* Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği

* Türkiye Ulusal Bilimler Akademisi

* European Society for Radiotherapy and Oncology

* European Association of Neuro-Oncology

* European Society of Medical Oncology

 

 

Toplumsal Katkı 

1. Türk Onkoloji Derneği, Türk Onkoloji Grubu Baş Boyun Kanserleri Grubu Başkan Yardımcılığı (2 yıl: 2013 – 2015)

2. Türk Kanser Derneği, Adana Şubesi Genel Sekreterliği (4 yıl: 2012-2015)

3. Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, Asistan Eğitimi Programı Hazırlama Komisyonu üyeliği (2 yıl: 2011-2013)

4. Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, Yeterlilik Sınav Komisyonu Denetleme Kurulu Üyeliği (2 yıl: 2013-2014)

5. Türkiye Ulusal Bilimler Akademisi, Palyatif Tedaviler Komisyonu Üyeliği (1 yıl: 2014)

6. Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, Yeterlilik Sınav Komisyonu Denetleme Kurulu Üyeliği (2 yıl: 2015-2016)

7. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Süpervizörlüğü  (2 yıl: 2016-2017)

8. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ulusal Kanser Koordinasyonu Palyatif Bkım Grubu Üyeliği  (2 yıl: 2016-2017)  

     

Bilimsel Yayınlar


     

 A. SCI (Science Citation Index) veya SCI Expanded Kapsamındaki Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makale-Derleme-Olgu Sunumu- Editöre Mektup (50 Adet)

A1. TopkanE, Yildirim B.A, Guler O.C, ParlakC, PehlivanB, SelekU: Efficacy of single dose 8-gy palliative chest ırradiation in pain palliation of patients with locoregionally recurrent stage IV non-small cell lung cancer. Int J Radiat Biol. 2015. (ACCEPTED FOR PUBLICATION).

A2. Yildirim B.A, Cetin E, Topkan E, Ozyigit G, Cengiz M, Surucu S, Usubutun A, Akyol F: Prevention of radiation-ınduced retinopathy with amifostine in wistar albino rats. Retina. 2015. (ACCEPTED FOR PUBLICATION).

A3. Selek U, Bolukbasi Y,WelshJ.W, TopkanE: Intensity-modulated radiotherapy versus 3-dimensional conformal radiotherapy strategies for locally advanced non-small-cell lung cancer. Balkan Med J 2014;31:286-294.

A4. Sonmez A, Onal C, Sonmez S, Arslan G, Parlak C, Topkan E, Yavuz M: Meme radyoterapisi sırasında set-up hatalarının tanjansiyel wedge ve field-in-field tekniklerindeki doz dağılımına etkileri. Int J. Hematol Oncol. 2014; 24(2):130-138.

A5. Bolukbasi Y, Saglam Y, Selek U, Topkan E, Kataria A, Unal Z, Alpan V. Reproducible deep-inspiration breath-hold irradiation with forward intensity-modulated radiotherapy for left-sided breast cancer significantly reduces cardiac radiation exposure compared to inverse intensity-modulated radiotherapy. Tumori. 2014;100(2):169-78.

A6. Parlak C, Mertsoylu H, Güler OC, Onal C, Topkan E. Definitive chemoradiation therapy following surgical resection or radiosurgery plus whole-brain radiation therapy in non-small cell lung cancer patients with synchronous solitary brain metastasis: a curative approach. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2014;88(4):885-91.

A.7. Topkan E, Parlak C, Yapar AF. FDG-PET/CT-based restaging may alter initial management decisions and clinical outcomes in patients with locally advanced pancreatic carcinoma planned to undergo chemoradiotherapy. Cancer Imaging. 2013;13(3):423-8.

A8. Onal C, Topuk S, Yapar AF, Yavuz M, Topkan E, Yavuz A. Comparison of computed tomography- and positron emission tomography-based radiotherapy planning in cholangiocarc inoma. Onkologie. 2013;36(9):484-90.

A9. Topkan E, Parlak C, Selek U. Impact of weight change during the course of concurrent chemoradiation therapy on outcomes in stage IIIB non-small cell lung cancer patients: retrospective analysis of 425 patients. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2013;87(4):697-704.

A10. Topkan E, Parlak C, Topuk S, Guler OC, Selek U. Outcomes of aggressive concurrent radiochemotherapy in highly selected septuagenarians with stage IIIB non-small cell lung carcinoma: retrospective analysis of 89 patients. Lung Cancer. 2013;81(2):226-30.

A11. Parlak C, Topkan E. In regard to Bjerregaard et al.: Prognostic factors for survival and resection in patients with initial nonresectable locally advanced pancreatic cancer treated with chemoradiotherapy.  Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2013;85(1):6.

A12. Pehlivan B, Topkan E, Onal C, Yavuz M: Retinoblastoma Tedavisinde Eksternal Radyoterapinin Rolü ve Radyoterapi Seçenekleri. Int J. Hematol Oncol. 2012; 22(2):1-9.

A13. Sarica FB, Cekinmez M, Tufan K, Sen O, Onal HC, Mertsoylu H, Topkan E, Pehlivan B, Erdogan B, Altinors MN. Five-year follow-up results for patients diagnosed with anaplastic astrocytoma and effectiveness of concomitant therapy with temozolomide for recurrent anaplastic astrocytoma. Asian J Neurosurg. 2012;7(4):181-90.

A14. Topkan E, Parlak C, Yapar F. Impact of omission of elective nodal irradiation on treatment outcomes in locally advanced pancreatic adenocarcinoma patients treated with definitive concurrent chemoradiotherapy. Pancreatology. 2012;12(5):434-9.

A15. Topkan E, Parlak C, Topuk S, Pehlivan B. Influence of oral glutamine supplementation on survival outcomes of patients treated with concurrent chemoradiotherapy for locally advanced non-small cell lung cancer.  BMC Cancer. 2012;12:502.

A16.Parlak C, Topkan E, Sonmez S, Onal C, Reyhan M. CT- versus coregistered FDG-PET/CT-based radiation therapy plans for conformal radiotherapy in colorectal liver metastases: a dosimetric comparison. Jpn J Radiol. 2012;30(8):628-34.

A17.Parlak C, Topkan E, Onal C, Reyhan M, Selek U. Prognostic value of gross tumor volume delineated by FDG-PET-CT based radiotherapy treatment planning in patients with locally advanced pancreatic cancer treated with chemoradiotherapy. Radiat Oncol. 2012;7:37.

A18. Topkan E, Parlak C, Kotek A, Yuksel O, Cengiz M, Ozsahin M, Pehlivan B. Impact of prophylactic cranial irradiation timing on brain relapse rates in patients with stage IIIB non-small-cell lung carcinoma treated with two different chemoradiotherapy regimens. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2012;83(4):1264-71.

A19. Topkan E, Topuk S, Oymak E, Parlak C, Pehlivan B. Pseudoprogression in patients with glioblastoma multiforme after concurrent radiotherapy and temozolomide.  Am J Clin Oncol. 2012;35(3):284-9.

A20. Topkan E, Parlak C, Kotek A, Yapar AF, Pehlivan B. Predictive value of metabolic 18FDG-PET response on outcomes in patients with locally advanced pancreatic carcinoma treated with definitive concurrent chemoradiotherapy. BMC Gastroenterol. 2011;11:123.

A21. Onal C, Kotek A, Unal B, Arslan G, Yavuz A, Topkan E, Yavuz M. Plasma citrulline levels predict intestinal toxicity in patients treated with pelvic radiotherapy.  Acta Oncol. 2011;50(8):1167-74.

A22. Onal C, Kayaselcuk F, Topkan E, Yavuz M, Bacanli D, Yavuz A. Protective effects of melatonin and octreotide against radiation-induced intestinal injury.  Dig Dis Sci. 2011;56(2):359-67.

A23. Birol Sarica F, Tufan K, Cekinmez M, Sen O, Cem Onal H, Mertsoylu H, Topkan E, Pehlivan B, Erdogan B, Nur Altinors M. Effectiveness of temozolomide treatment used at the same time with radiotherapy and adjuvant temozolomide; concomitant therapy of glioblastoma multiforme: multivariate analysis and other prognostic factors. J Neurosurg Sci. 2010;54(1):7-19.

A24. Uslu G.H, Topkan E, Ersoz S, Isık A.U: Postoperatif radyoterapi ile tedavi edilmiş sinonazal reküren myofibrosarkom. Int J. Hematol Oncol. 2010; 20(1):55-60.

A25. Yavuz M.N, Topkan E, Yavuz A.A, Aydın M, Onal C, Reyhan M, Kotek A, Pehlivan B, Yapar A.F: Rektum kanserinin preoperatif radyoterapisinde bt ile pet-bt bazlı 3-boyutlu konformal radyoterapi planlamalarının karşılaştırılması. Int J. Hematol Oncol. 2010; 20(2):67-74.

A26. Pehlivan B, Topkan E, Onal C, Nursal GN, Yuksel O, Dolek Y, Yavuz MN, Yavuz AA. Comparison of CT and integrated PET-CT based radiation therapy planning in patients with malignant pleural mesothelioma. Radiat Oncol. 2009;4:35.

A27. Onal C, Topkan E, Efe E, Yavuz M, Arslan G, Yavuz A. Formun ÜstüThe effect of concurrent androgen deprivation and 3D conformal radiotherapy on prostate volume and clinical organ doses during treatment for prostate cancer. Br J Radiol. 2009;82(984):1019-26.

A28. Onal C, Arslan G, Topkan E, Pehlivan B, Yavuz M, Oymak E, Yavuz A. Comparison of conventional and CT-based planning for intracavitary brachytherapy for cervical cancer: target volume coverage and organs at risk doses. J Exp Clin Cancer Res. 2009;28:95.

A29. Onal C, Topkan E, Efe E, Yavuz M, Sonmez S, Yavuz A. Comparison of rectal volume definition techniques and their influence on rectal toxicity in patients with prostate cancer treated with 3D conformal radiotherapy: a dose-volume analysis. Radiat Oncol. 2009;4:14.

A30. Topkan E, Yildirim BA, Selek U, Yavuz MN. Cranial prophylactic irradiation in locally advanced non-small cell lung carcinoma: current status and future perspectives. Oncology. 2009;76(3):220-8.

A31. Topkan E, Yavuz MN, Onal C, Yavuz  AA. Prevention of acute radiation-induced esophagitis with glutamine in non-small cell lung cancer patients treated with radiotherapy: evaluation of clinical and dosimetric parameters. Lung Cancer. 2009;63(3):393-9.

A32. Zengin A, Topkan E, Aydın A, Reis A.K: Ardışık kemoradyoterapi ile tedavi edilmiş epididim indiferansiye primer karsinomu: Bir Olgu Sunumu. Int J. Hematol Oncol. 2009; 19(4):242-245.

A33. Zengin AY, Topkan E, Cimsit G, Yildiz K. Woringer-Kolopp disease coexpressing CD4 and CD8 treated with radiation therapy: a case report. Tumori. 2008;94(5):754-7.

A34. Yavuz AA, Topkan E, Onal C, Yavuz MN. Prophylactic cranial irradiation in locally advanced non-small cell lung cancer: outcome of recursive partitioning analysis group 1 patients. J Exp Clin Cancer Res. 2008 Dec 4;27:80.

A35. Topkan E, Tufan H, Yavuz AA, Bacanli D, Onal C, Kosdak S, Yavuz MN. Comparison of the protective effects of melatonin and amifostine on radiation-induced epiphyseal injury. Int J Radiat Biol. 2008;84(10):796-802.

A36. Topkan E, Polat Y, Karaoglu A. Primary mucinous adenocarcinoma of appendix treated with chemotherapy and radiotherapy: a case report. Tumori. 2008;94(4):596-9.

A37. Topkan E, Yavuz AA, Aydin M, Onal C, Yapar F, Yavuz MN. Comparison of CT and PET-CT based planning of radiation therapy in locally advanced pancreatic carcinoma. J Exp Clin Cancer Res. 2008;27:41.

A38. Topkan E, Onal H.C, Yavuz M.N, Yavuz A.A: Pathophysiology and treatment of radiaation-induced brachial plexopathy. Int J. Hematol Oncol. 2008; 18(3):180-185.

A39. Canyılmaz E, Topkan E, Sezen O, Ersoz S: Malignant fibrous histiocytoma of the tongue: Report of a case and review of the literature. Int J. Hematol Oncol. 2008; 18(4):242-247.

A40. Topkan E, Karaoglu A. Urine calcium and deoxypyridinoline in assessment of response to local radiation therapy for metastatic bone disease. J Exp Clin Cancer Res. 2007;26(4):553-9.

A41. Topkan E, Yavuz AA, Ozyilkan O. Cancer cachexia: pathophysiologic aspects and treatment options. Asian Pac J Cancer Prev. 2007;8(3):445-51.

A42. Topkan E, Karaoglu A. Octreotide in the management of chemoradiotherapy-induced diarrhea refractory to loperamide in patients with rectal carcinoma. Oncology. 2007;71(5-6):354-60.

A43. Ozdemir Y, Yildirim BA, Topkan E. Whole brain radiotherapy in management of non-small-cell lung carcinoma associated leptomeningeal carcinomatosis: evaluation of prognostic factors. J Neurooncol. 2016 ;129(2):329-35.

A44. Yildirim BA, Özdemir Y, Colakoglu T, Topkan E. Impact of presence and degree of pretreatment weight loss in locally-advanced pancreatic cancer patients treated with definitive concurrent chemoradiotherapy. Pancreatology. 2016;16(4):599-604.

A45. Topkan E, Guler O.C, Bal N, Ozdemir Y. Adjuvant radiotherapy in management of trichilemmal carcinoma of left nasal alae with positive surgical margins: A case report. Case Reports in Clinical Pathology 2016; 3:57-60.

A46. Yildirim BA, Topkan E. Reply: To PMID 25768249  Retina. 2015; 35(11):e71-2.

A47. Akkus Yıldırım B, Özdemir Y, Güler O, Topkan E. : High Prognostic Nutritional Index Relates with Enhanced Survival in Rectal Cancer Patients Treated with Neoadjuvant Chemoradiotherapy. Wulfenia journal,; Vol 23, No. 4; 2016.

A48. Yildirim BA, Özdemir Y, Colakoglu T, Topkan E. Impact of presence and degree of pretreatment weight loss in locally-advanced pancreatic cancer patients treated with definitive concurrent chemoradiotherapy. Pancreatology. 2016; 17:1424-3903.

A49. Ozdemir Y, Yildirim BA, Topkan E. Whole brain radiotherapy in management of non-small-cell lung carcinoma associated leptomeningeal carcinomatosis: evaluation of prognostic factors. J Neurooncol. 2016 Jun 15. PMID: 27306442

E50. Topkan E.: Weight gain as a surrogate marker of longer survival in advanced non-small cell lung cancer patients. Ann Transl Med. 2016;4(19):381.

 

B. SCI (Science Citation Index) veya SCI Expanded Kapsamındaki Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makale-Derleme-Olgu Sunumu- Editöre Mektup (3 Adet)

B1. Onal C, Yuksel O, Topkan E, Pehlivan B. Bilateral glomus tumor treated with PET-CT based conformal radiotherapy: a case report. Cases J. 2009;2:8402.

B2. Onal C, Pehlivan B, Bal N, Topkan E, Kilinc F, Topuk S. Sarcomatoid carcinoma of the urinary bladder treated with adjuvant radiotherapy: a case report. Clin Med Case Rep. 2009;2:39-42.

B3. Topkan E, Onal HC, Yavuz MN. Managing liver metastases with conformal radiation therapy. J Support Oncol. 2008;6(1):9-13.

 

C. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makale-Derleme-Olgu Sunumu- Editöre Mektup (13 Adet)

C1. Cokmert S, Tepeoglu M,  Bahadır F,   Dolapcıoglu M.F,  Yavuz M.N, Topkan E: Surgical resection combined with preoperative radiotherapy for a retroperitoneal giant schwannoma. Erciyes Med J 2013; 35: 72-74.

C2. Pehlivan B, Topkan E: Proton therapy in clinical use. Ege Tıp Dergisi. 2011;50(1):1-6.

C3. Topkan E, Onal H.C, Yavuz A.A, Yavuz M.N: Pathophysiology and management of radiaation-induced lumbosacral plexopathy. Türk Onkoloji Dergisi. 2008; 23(3): 147-152.

C4. Topkan E, Yavuz M.N, Yavuz A.A: Radyoterapiye bağlı “bystander” etki: Oluşum mekanizmaları ve potansiyel klinik yansımalar. Türk Onkoloji Dergisi. 2007; 22(3):146-152.

C5. Topkan E, Gulbas H: Acute radiation-aloe vera induced dermatitis in a malignant eccrine tumor of left gluteal region: A case report. Turkish J Cancer. 2006;(3):138-141.

C6. Karaoglu A, Saral Y, Elkıran E.T, Aygen B, TopkanE, Cobanoglu B, Guler N: Malignant Melanoma on the irradiation field after adjuvant treatment of breast cancer: A case report. Int J. Hematol Oncol. 2006; 16(1):32-36.

C7. Topkan E, Selek U: Eşzamanlı kemoradyoterapiye bağlı diyarede ikinci basamak tedavide oktreotid'in yeri: 20 hastada ön sonuçlar. Int J. Hematol Oncol. 2004; 14(2):61-67.

C8. Topkan E, Gürkaynak M: Peyronie hastalığında radyoterapi. Int J. Hematol Oncol. 2004; 14(2):119-122.

C9. Topkan E, Ozyigit G, Gulbas H, Karaoglu A: K. Kemik metastazlı hastalarda palyatif radyoterapi sonrası idrar kalsiyum ve deoksipridinolin seviyeleri. Int J. Hematol Oncol. 2004; 14(4):200-204.

C10. Topkan E, Gurkaynak M, Cengiz M: Yüksek dereceli astrositomların moleküler biyolojisi. Int J. Hematol Oncol. 2002; 12(3):166-170.

C11. Topkan E, Zorlu F, Gürkaynak M: Stevens-Johnson Syndrome in patients receiving cranial irradiation and concomitant diphenylhydantoin. Turkish J Cancer. 2002;32(4):164-171.

C12. Topkan E, Gurkaynak M: Beyin tümörlerinin semptomatolojisi: Int J. Hematol Oncol. 2001; 3(4):313-317.

C13.  B. Sarıca, F. Aydemir, M. Çekinmez, Ö. Kardeş, K. Tufan, E. Topkan, H. Mertsoylu, H.C.Onal, F. Kayaselçuk, O. Y. Alkan, N. T. Altınkaya, B. A. Yıldırım, M. N. Altınörs. Yeni Tanı Almış Glioblastoma Hastalarında Temozolomid ile Yapılan Konkomitan Terapi ve Nüks Glioblastoma Olgularında Uygulanan Bevacizumab ve İrinotecan Antianjiyojenik Kombinasyon Terapisi Etkinliği: 10 Yıllık Tedavi Sonuçları. Türk Nöroşurji Dergisi, 2016; 26:19-30.

 

D. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler (40 Adet):

D1. Topkan E,  Onal C,  Yavuz M.N, Kotek A, Efe E,  Yavuz AA: Comparison of CT and PET-CT based planning of radiation therapy in locally advanced pancreatic carcinoma. 7th Congress of the Balkan Union of Oncology. October 15-18, 2008, Kuşadası, Türkiye. (Sözel)

D2. Topkan E, Onal C, Yavuz A.A, Yuksel O, Efe E, Yavuz M.N: Three-dımensıonal conformal radıaton therapy boost for cervıcal cancer ın place of ıntracavıtary brachytherapy. 7th Congress of the Balkan Union of Oncology. October 15-18, 2008, Kuşadası, Türkiye. (Sözel)

D3. Onal C, Topkan E, Efe E, Yavuz M.N, Sonmez S, Yavuz AA: Comparison of rectal volume definition techniques and their influence on rectal toxicity in patients with prostate cancer treated with 3D-conformal radiotherapy.7th Congress of the Balkan Union of Oncology. October 15-18, 2008, Kuşadası, Türkiye. (Sözel)

D4. Onal C, Topkan E,  Arslan G, Yavuz A.A,  Sonmez, A, Yavuz M.N: The effect of neoadjuvant and concurrent hormonal therapy on prostate volume and critical organ doses in prostate cancer patients treated with three dimensional conformal radiation therapy. 7th Congress of the Balkan Union of Oncology. October 15-18, 2008, Kuşadası, Türkiye. (Sözel)

D5. Topkan E, Zorlu A.F, Gurkaynak M, Atahan I.L, Kars AA: Hyperfractionated radiotherapy and concomitant daily hydroxyurea treatment for glioblastoma multiforme. European Society of Therapeutic Radiation Oncology (ESTRO) Annual Meeting, 19-23. 9. 2000, İstanbul, Turkey. (Poster)

D6. Topkan E, Selek U: Use of Octreotide as second-line treatment for concurrent chemoradiation induced diarrhea refractory to loperamide. American Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual Meeting Proceedings, 5-8, 6. 2004, New Orleans, Louisiana, USA. (Poster)

D7. Topkan E, Onal C, Yavuz A.A,  Oymak E, Yavuz M.N: Prophylactic cranial irradiation in recurssive partitioning analysis group 1 patients with locally advanced non-small cell lung cancer. 7th Congress of the Balkan Union of Oncology. October 15-18, 2008, Kuşadası, Türkiye. (Poster)

D8. Onal C,  Arslan G, Topkan EYavuz M.N, Yavuz AA: Comparision of conventional plann with CT-guided plann in cervical cancer patients treated with intracavitary brachytherapy: Dose-volume analysis of the target and normal tissues. 7th Congress of the Balkan Union of Oncology. October 15-18, 2008, Kuşadası, Türkiye. (Poster)

D9. Sonmez A, Arslan G, Topkan E, Sonmez S, Efe E, Yavuz M.N:  Evaluation of a new modality for TBI by using an MLC based subfields. 7th Congress of the Balkan Union of Oncology. October 15-18, 2008, Kuşadası, Türkiye. (Poster)

D10. Pehlivan B, Kotek A, Akkaneren S, Topkan E: Pseudoprogression in patients with glioblastome multiforme following concurrent radiotherapy and temozolomide.5th International Asian Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP) Conference,  April 3-7 Nisan 2010. İstanbul, Turkey. (Sözel)

D11. Pehlivan B, Kotek A, Akkaneren S, Topkan E: Oral Glutamine Supplementation for Amelioration of Acute Radiation Induced Esophagitis has No Negative Impact on Survival Outcome in Locally Advanced Non-Small Cell Lung Cancer Treated with Thoracic Irradiation.5th International Asian Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP) Conference,  3-7 Nisan 2010. İstanbul, Turkey. (Sözel)

D12. Pehlivan B, Kotek A, Akkaneren S, Topkan E:  Survival outcome in unresectable locally advanced pancreatic carcinoma patients treated with co-registered PET-CT based radiation therapy planning without elective nodal irradiation. 5th International Asian Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP) Conference,  3-7 Nisan 2010. İstanbul, Turkey. (Sözel)

 D13. Pehlivan B, Kotek A, Akkaneren S, Topkan E:  Outcome of Prophylactic Cranial Irradiation in 112 Patients with Recursive Partitioning Analysis Group 1 locally Advanced (Stage IIIB) Non-Small Cell Lung Carcinoma. 5th International Asian Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP) Conference,  3-7 Nisan 2010. İstanbul, Turkey. (Poster)

 D14. Pehlivan B, Kotek A, Akkaneren S, Topkan E:  Comparison of CT and PET/CT Based Radiotherapy Planning in Hepatic Metastases from Colorectal and Breast Primaries. 5th International Asian Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP) Conference,  3-7 Nisan 2010. İstanbul, Turkey. (Poster)

D15. Pehlivan B, Yuksel O, Akkaneren S, Topkan E: Pseudoprogression in patients with glioblastome multiforme following concurrent radiotherapy and temozolomide. European Society of Therapeutic Radiation Oncology (ESTRO-29) 29th Congress, 12-16 September 2010, Barcelona, Spain. (Poster)

D16. Pehlivan B, Kotek A, Akkaneren S, Topkan E: Outcome of Prophylactic Cranial Irradiation in 112 Patients with Recursive Partitioning Analysis Group 1 locally Advanced (Stage IIIB) Non-Small Cell Lung Carcinoma. European Society of Therapeutic Radiation Oncology (ESTRO-29) 29th Congress, 12-16 September 2010, Barcelona, Spain. (Sözel)

D17. Pehlivan B, Kotek A, Akkaneren S, Topkan E: Survival Outcome in unresectable locally advanced pancreatic carcinoma patients treated with co-registered PET-CT based radiation therapy planning without elective nodal irradiation. European Society of Therapeutic Radiation Oncology (ESTRO-29) 29th Congress, 12-16 September 2010, Barcelona, Spain. (Poster)

D18. Pehlivan B, Oymak E, Akkaneren S, Kotek A, Topkan E: Oral Glutamine Supplementation for Amelioration of Acute Radiation Induced Esophagitis has No Negative Impact on Survival Outcome in Locally Advanced Non-Small Cell Lung Cancer Treated with Thoracic Irradiation. European Society of Therapeutic Radiation Oncology (ESTRO-29) 29th Congress, 12-16 September 2010, Barcelona, Spain. (Poster)

D19. Onal H.C, Topuk S, Arslan G, Reyhan M, Topkan E, Yapar A.F: Comparison of CT- and PET/CT-based radiotherapy planning in patients with extrahepatic cholangiocarcinoma. European Society of Therapeutic Radiation Oncology (ESTRO-29) 29th Congress, 12-16 September 2010, Barcelona, Spain. (Poster)

D20. Onal H.C, Kotek A, Unal B, Topkan E, Yavuz M, Yavuz A. Predicting the intestinal toxicity with plasma citruline levels in patients with prostate cancer treated with 3-D conformal radiotherapy. European Society of Therapeutic Radiation Oncology (ESTRO-29) 29th Congress, 12-16 September 2010, Barcelona, Spain. (Poster)

D21.   Onal H.C, Oymak E, Akkan Eren S, Topkan E. The effectiveness of FDG-PET in response assessment after radiotherapy in patients with cervical cancer. European Society of Therapeutic Radiation Oncology (ESTRO-29) 29th Congress, 12-16 September 2010, Barcelona, Spain. (Poster)

D22. Parlak C, Pehlivan, Oymak E, Topuk S, Topkan E. Prognostic Importance of Gross Tumor Volume Defined by Utilizing 18-FDG-PET/CT in Stage IIIB Non-small Cell Lung Carcinoma Treated with Definitive Chemoradiotherapy. European Multidisciplinary Conference on Thoracic Oncology 2010 Abstract Book. Lung Cancer 71 suppl. 2: 2011 (PD 80; S40-41). (Sözel)

D23. Topkan E, Yuksel O, Kotek A, Parlak C, Pehlivan B. Oral Glutamin Supplementation Has No Negative Impact On Survival In Locally Advanced Non-Small Cell Lung Cancer Treated With Concurrent Chemoradiotherapy. European Multidisciplinary Conference on Thoracic Oncology 2010 Abstract Book. Lung Cancer 71 suppl. 2: 2011 (PD 87; S43). (Poster)

D24. Pehlivan B, Kotek A, Yuksel O,Topkan E. Impact of Chemotehrapy Sequence on Brain Relaps Rates in Patients with Stage IIIB Non-small Cell Lung Carcinoma Treated with Concurrent Chemoradiotherapy Plus Prophylactic Crainial Irradiation. European Multidisciplinary Conference on Thoracic Oncology 2010 Abstract Book. Lung Cancer 71 suppl. 2: 2011 (PD 81; S41). (Sözel)

D25. Parlak C, Topkan E. Prognostic Value of Gross Tumor Volume Delineated by FDG-PET-CT-based Radiotherapy Treatment Planning Locally Advanced Pancreatic Cancer Treated with Chemoradiotherapy. ESMO 14th World Congress on Gastrointestinal Cancer, Barcelona, Spain. Ann Oncol 23 (Supplement 4): iv65: 2012. (Poster)

D26. Parlak C,Topuk S, Ozyilkan O,Topkan E. Weight Loss Despite Oral Glutamine Supplementation Predicts Poor Prognosis In Locally Advanced Non-Small Cell Lung Cancer Patients Treated With Concurrent Chemoradiotherapy. 37th ESMO Annual Meeting, Vienna, Austira. Ann Oncol 23 (Supplement 9): ix520: 2012. (Poster)

D27. Yuksel O, Parlak C,Guler OC, Onal C, Ozyilkan O,Topkan E. Effect Of Zoledronic Acid Used Concurrently With Radiation Therapy On Growth Of Bone Epiphysesal Plaque. 37th ESMO Annual Meeting, Vienna, Austira. Ann Oncol 23 (Supplement 9): ix526: 2012. (Poster)

D28.  Kotek A, Parlak C, Topuk S, Onal C, Ozyilkan O,Topkan E. Role Of Vitamin D3 inPrevention of Radiotherapy-Induced Epiphyseal Injury. 37th ESMO Annual Meeting, Vienna, Austira. Ann Oncol 23 (Supplement 9): ix526: 2012. (Poster)

D29. Parlak C,Guler OC, Selek U, Ozyilkan O, Topkan E. Does FDG-PET-CT Based Re-Staging Influences Initial Management Decision And Clinical Outcome In Patients With Locally Advanced Pancreatic Carcinoma Planned To Undergo Chemoradiotherapy? 37th ESMO Annual Meeting, Vienna, Austira. Ann Oncol 23 (Supplement 9): ix237: 2012. (Poster)

D30. Parlak C, Guler OC, Ozyilkan O,Topkan E. Timing And Patterns Of Disease Progression Following Concurrent Radiochemotherapy In Patients With Unresectable Locally-Advanced Pancreas Cancer. 37th ESMO Annual Meeting, Vienna, Austira. Ann Oncol 23 (Supplement 9): ix238: 2012. (Poster)

D31. Topkan E, Parlak C, Topuk S, Ozyilkan O. Outcomes Of Aggressive Concurrent Chemotherapy In Septuagenarians With Stage IIIB Non-Small Cell Lung Carcinoma. 37th ESMO Annual Meeting, Vienna, Austira. Ann Oncol 23 (Supplement 9): ix391: 2012. (Poster)

D32. Topkan E, Parlak C, Guler OC, Pehlivan B, Selek U. Impact Of Pretreatment Leukocytosis On Prognosis In Locally Advanced Non-Small Cell Lung Cancer Patients Treated With Concurrent Chemoradiotherapy. 15th World Conference on Lung Cancer, Sydney, Australia. J Thorac Oncol 8 (Supplement 2): s412: 2013. (Sözel).

D33. Topkan E, Parlak C, Guler OC, Selek U, Ozyilkan O. Prognostic Value Of Number Of Chemotherapy Cycle In Stage IIIB Non-Small Cell Lung Cancer Patients Treated With Thoracic Radiotherapy And Concurrent Cisplatin-Vinorelbine. 15th World Conference on Lung Cancer, Sydney, Australia. J Thorac Oncol 8 (Supplement 2): s550: 2013. (Poster).

D34. Topkan E, Parlak C, Guler OC, Selek U. Prognostic Value Of Age In Patients Receiving Concurrent Chemoradiotherapy With Diagnosis Of Stage IIIB Non-Small Cell Lung Cancer. 15th World Conference on Lung Cancer, Sydney, Australia. J Thorac Oncol 8 (Supplement 2): s555: 2013. (Poster).

D35. Topkan E, Parlak C, Pehlivan B, Ozyilkan O, Selek U. Efficacy Of Single Dose 8-Gy Palliative Chest Irradiation In Pain Palliation Of Patients With Locoregionally Recurrent Stage IV Non-small Cell Lung Cancer. 15th World Conference on Lung Cancer, Sydney, Australia. J Thorac Oncol 8 (Supplement 2): s835: 2013. (Poster).

D36. Parlak C, Guler OC, Ozyilkan O, Topkan E. Impact Surgical Resection And Radiosurgery Directed To Brain Metastasis On Survival Outcomes In Non-Small Cell Lung Cancer Patients With Synchronous Single Brain Metastasis. 15th World Conference on Lung Cancer, Sydney, Australia. J Thorac Oncol 8 (Supplement 2): s836: 2013. (Poster).

D37. Topkan E, Parlak C, Guler OC, Pehlivan B, Ozyilkan O, Selek U. Impact Of Change In Hemoglobin Levels During Treatment On Prognosis In Non-anemic Locally Advanced Non-Small Cell Lung Cancer Patients Treated With Concurrent Chemoradiotherapy. 15th World Conference on Lung Cancer, Sydney, Australia. J Thorac Oncol 8 (Supplement 2): s853: 2013. (Poster).

D38. Topkan E, Parlak C, Guler OC, Selek U. Survival Outcome In Stage IIIB Non-Small Cell Lung Cancer Patients Younger Than 45 Years: Retrospective Analysis Of 145 Patients. 15th World Conference on Lung Cancer, Sydney, Australia. J Thorac Oncol 8 (Supplement 2): s1149: 2013. (Poster).

D39. Topkan E, Parlak C, Pehlivan B, Selek U, Ozyilkan O. Prognosis Of Stage III Non-Small Cell Lung Cancer Patients Initially Presenting With Superior Vena Cava Syndrome Treated With Partially Accelerated Definitive Concurrent Chemoradiotherapy. 15th World Conference on Lung Cancer, Sydney, Australia. J Thorac Oncol 8 (Supplement 2): s1149: 2013. (Poster).

D40. Topkan E, Parlak C, Pehlivan B, Ozyilkan O, Selek U. Long Treatment Duration Is Associated With Poor Prognosis In Patients Receiving Concurrent Chemoradiotherapy With The Diagnosis Of Stage IIIB Non-Small Cell Lung Cancer. 15th World Conference on Lung Cancer, Sydney, Australia. J Thorac Oncol 8 (Supplement 2): s1150: 2013. (Poster).

 

E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler (96 Adet)

E1. Gurkaynak M, Zorlu A.F, Topkan E, Kars A: Glioblastoma multiforme tanılı hastalarda hiperfraksiyone radyoterapi ve hidroksiüre tedavi protokolü. IV. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK) 26-29.3.2000, Bursa. (Poster)

E2. Topkan E, Önal C, Yavuz MN, Yavuz AA: Amifostin ve melatoninin radyasyona bağlı epifiz büyüme plağı hasarının önlenmesindeki rollerinin büyümekte olan sıçan epifiz modelinde karşılaştırılması. VIII. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK) 19-23.4.2008, Antalya. (Sözel)

E3. Topkan E, Önal C, Yavuz AA, Yavuz MN: Küçük hücreli dışı akciğer kanseri tanılı hastalarda akut radyasyon özofajiti ve kilo kaybının önlenmesinde glutaminin rolü. Klinik ve dozimetrik faktörlerin irdelenmesi. VIII. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK) 19-23.4.2008, Antalya. (Sözel)

E4. Topkan E, Önal C, Yavuz AA, Yavuz M.N: Lokal ileri evre pankreas kanserinde BT ve PET-BT bazlı radyoterapi planlamasının karşılaştırılması: Pilot çalışma sonuçları. VIII. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK) 19-23.4.2008, Antalya. (Sözel)

E5. Topkan E: Eşzamanlı kemoradyoterapiye bağlı diyarede ikinci basamak tedavide octreotidin yeri. 20 hastada ön sonuçlar. VI. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK)21-25.4.2004, Antalya. (Poster)

E6. Özyiğit G, Topkan E, Gülbaş H: Kemik metastazlarının palyatif radyoterapisi sonrası idrar kalsiyum ve deoksipridinolin seviyelerindeki değişim. VI. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK) 21-25.4.2004, Antalya. (Poster)

E7. Topkan E, Elkıran ET, Karaoğlu A: Birinci sıra dosetaksel-sisplatin kombinasyon rejimi ile tedavi edilen lokal ileri evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri tanılı hastalarda ototoksisitenin saf ses odyometri yöntemi ile değerlendirilmesi. III. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi 6-10.9.2006, Antalya. (Poster)

E8. Topkan E, Dervişcemaloğlu E, Elkıran ET, Karaoğlu A, Kara G: Zoledronik asit tedavisi altında mandibula irradiasyonunu takiben gelişen avasküler mandibula nekrozu. Olgu sunumu. III. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi 6-10.9.2006, Antalya. (Poster)

E9. Topkan E, Polat Y, Elkıran ET, Karaoğlu A: Primer appendiks vermiformis musinöz adenokarsinomu: Olgu sunumu. III. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi 6-10.9.2006, Antalya. (Poster)

E10. Karaoğlu A, Elkıran ET, Topkan E, Özgen M, Gençaslan A, Evren B: Epidermoid meme kanseri: Olgu sunumu. III. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi 6-10.9.2006, Antalya. (Poster)

E11. Önal C, Kötek A, Topkan E, Yavuz AA, Yavuz M.N: Dilde yerleşim gösteren soliter ekstramedüller plazmositom: Olgu sunumu. VIII. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK) 19-23.4.2008, Antalya. (Poster)

E12. Önal C, Yüksel Ö, Topkan E, Yavuz, MN, Yavuz AA: Bilateral glomus tümöründe 3D-konformal radyoterapinin yeri: Olgu sunumu. VIII. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK) 19-23.4.2008, Antalya. (Poster)

E13. Topkan E, Oymak E, Önal C, Yavuz MN, Yavuz A.A: Yüksek gradlı glionöronal tümör: Olgu sunumu. VIII. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK) 19-23.4.2008, Antalya. (Poster)

E14. Önal C, Oymak E, Topkan E, Yavuz MN, Yavuz AA: Spindle hücreli onkositom’da 3D-konformal radyoterapi: Olgu sunumu. VIII. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK) 19-23.4.2008, Antalya. (Poster)

E15. Topkan E, Önal C, Yavuz AA, Yavuz MN: Lokal ileri evre pankreas kanserinde BT ve PET-BT bazlı radyoterapi planlamasının karşılaştırılması: Pilot çalışma sonuçları. VIII. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK) 19-23.4.2008, Antalya. (Sözel)

E16. Topkan E, Önal C, Yavuz AA, Yavuz MN: Küçük hücreli dışı akciğer kanseri tanılı hastalarda akut radyasyon özofajiti ve kilo kaybının önlenmesinde glutaminin rolü: Klinik ve dozimetrik faktörlerin irdelenmesi. VIII. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK) 19-23.4.2008, Antalya. (Sözel)

E17. Topkan E, Önal C, Yavuz MN, Yavuz AA: Amifostin ve melatoninin radyasyona bağlı epifiz büyüme plağı hasarının önlenmesindeki rollerinin büyümelkte olan sıçan epifiz modelinde karşılaştırılması. VIII. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK) 19-23.4.2008, Antalya. (Sözel)

E18. Önal C, Oymak E, Arslan G, Pehlivan B, Topkan E, Yavuz M, Yavuz AA: İntrakaviter brakiterapi uygulanan serviks kanserli hastalarda konvansiyonel plan ile 3 boyutlu planın karşılaştırılması. XVIII. Ulusal Kanser Kongresi (UKK) 21-26.4.2009, Antalya. (Poster)

E19. Yavuz AA, Erdem R, Topkan E, Bacanlı D, Önal HC, Yüksel Ö, Yavuz MN: Büyümekte olan ratlarda radyoterapiye bağlı epifiz plağı hasarının önlenmesinde genistein'in rolü. XVIII. Ulusal Kanser Kongresi (UKK) 21-26.4.2009, Antalya. (Poster)

E20. Önal C, Kayaseçuk F, Erdem R, Oymak E, Pehlivan B, Topkan E, Yavuz M, Bacanli D, Yavuz A: Radyasyon enteritinin önlenmesinde melatonin ve oktreotidin etkinliklerinin karşılaştırılması. XVIII. Ulusal Kanser Kongresi (UKK) 21-26.4.2009, Antalya. (Poster)

E21. Pehlivan B, Yavuz M, Topuk S, Topkan E, Yavuz A: Servikal vertebra agresif osteoblastomlu hastada 18-FDG-PET-BT bazlı küratif radyoterapi: Olgu sunumu. XVIII. Ulusal Kanser Kongresi (UKK) 21-26.4.2009, Antalya. (Poster)

E22. Sönmez A, Pehlivan B, Arslan G, Yavuz A, Topkan E, Sönmez S, Yavuz M: Tüm vücut ışınlamasında multi leaf kolimator ile ikincil alt alan tekniği.XVIII. Ulusal Kanser Kongresi (UKK) 21-26.4.2009, Antalya. (Poster)

E23. Yavuz MN, Pehlivan B, Aydın M, Topkan E,  Önal C, Reyhan M,  Kötek A, Yapar AF, Yavuz AA. Rektum kanserinin preoperatif radyoterapisinde BT ile PET-BT bazlı 3-boyutlu konformal radyoterapi planlamalarının karşılaştırılması. XVIII. Ulusal Kanser Kongresi (UKK) 21-26.4.2009, Antalya. (Poster)

E24. Pehlivan B, Kotek A, Akkaneren S, Topkan E: Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tanısı Nedeniyle Ardışık veya Eşzamanlı Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarda Profilaktik Kranyal Işınlama IX Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK) 21-25.04.2010, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.  (Poster)

E25. Pehlivan B, Kotek A, Akkaneren S,Topkan E: FDG-PET BT Bazlı Üç Boyutlu Konformal Radyoterapi Planı ile Tedavi Edilen Karaciğer Metastazlarında Lokal Kontrol ve Sağkalım Sonuçları. IX Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK) 21-25.04.2010, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. (Poster)

E26. Pehlivan B, Kotek A, Akkaneren S, Topkan E: PET-BT Bazlı Radyoterapi Planlaması Sonrası Elektif Nodal Işınlama Yapılmaksızın Tadavi Edilen Lokal İleri Evre Pankreas Kanserinde Sağkalım Sonuçları. IX Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK) 21-25.04.2010, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. (Sözel)

E27. Pehlivan B, Oymak E, Akkaneren S, Kotek A, Topkan E: Profilaktik oral glutamin kullanımının torasik radyoterapi ile tedavi edilen küçük hücre dışı akciğer kanserlerinde radyoterapiye sağkalım üzerine etkisi.IX Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK) 21-25.04.2010, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. (Poster)

E28. Pehlivan B, Kotek A, Akkaneren S, Topkan E: Profilaktik oral glutamin kullanımının eş zamanlı pelvik radyokemoterapiye bağlı akut diareyi önlemedeki etkisinin retrospektif olarak değerlendirilmesi. IX Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK) 21-25.04.2010, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.  (Poster)

E29. Pehlivan B, Kotek A, Akkaneren S, Topkan E: Karaciğer Metastazları Tanılı Hastalarda BT ve PET BT Füzyonu Bazlı Radyoterapi Planlarının Karşılaştırılması .IX Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK) 21-25.04.2010, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. (Poster)

E30. Pehlivan B, Yavuz MN, Bal N, Topkan E, Onal C, Yavuz A: Radyoterapinin testiste oluşturduğu hasarın önlenmesinde amifostin, melatonin ve 5-androstenediol'un radyoprotektif etkinliklerinin karşılaştırılması. IX Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK) 21-25.04.2010, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. (Poster)

E31. Pehlivan B, Yuksel O, Akkaneren S, Topkan E: Eş zamanlı kranyal radyoterapi ve temozolomid ile tedavi edilen glioblastoma multiforme hastalarında psödoprogresyon. IX Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK) 21-25.04.2010, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. (Poster)

E32. Onal C, Kotek A, Topuk S, Yuksel O, Topkan E: Nazofarinks kanseri tanılı hastalarda tümör volümü belirlenmesinde PET-CT’nin rolü. IX Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK) 21-25.04.2010, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. (Poster)

E33. Onal C, Kotek A, Unal B, Topkan E, Yavuz M, Yavuz A:  Pelvik ışınlama yapılan hastalarda barsak toksisitesi ve kan sitrulin seviyesi arasındaki korelasyon. Doz-volüm analizi. IX Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK) 21-25.04.2010, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. (Poster)

E34. Kotek A, Yuksel O, Oymak E, Topuk S, Akkaneren S, Topkan E, Onal C: Mide kanserli hastalarda postoperatif tedavi volümünün belirlenmesinde konturlama protokolünün etkisi. IX Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK) 21-25.04.2010, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. (Poster)

E35. Onal C, Topuk S, Arslan G, Topkan E, Reyhan M, Yavuz M, Yapar A.F, Yavuz A: Ekstrahepatik kolanjiyokarsinomlu hastalarda CT ve PET-CT planların karşılaştırılması. IX Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK) 21-25.04.2010, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. (Poster)

E36. Onal C, Oymak E, Topuk S, Sonmez S, Dolek Y, Topkan E: Serviks kanseri brakiterapisinde geç rektal toksisiteyi değerlendirmede rektum dozlarının etkisi. IX Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK) 21-25.04.2010, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. (Poster)

E37. Akkaneren S, Yuksel O, Kotek A, Oymak E, Topuk S, Pehlivan B, Onal C, Topkan E: Serviks kanseri tanılı ve brakiterapi uygulanamayan hastalarda üç boyutlu konformal boost tedavisi sonuçları. IX Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK) 21-25.04.2010, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. (Poster)

E38. Oymak E, Onal C, Akkaneren S, Yuksel O, Topkan E: Serviks kanserli hastalarda radyoterapi sonrası yanıt değerlendirmede FDG-PET’in rolü. IX Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK) 21-25.04.2010, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. (Poster)

E39. Kotek A, Pehlivan B, Acıbucu İ, Dolek Y, Yavuz A.A, Yavuz M.N, Topkan E: Meme koruyucu cerrahi veya modifiye radikal mastektomi sonrası dört farklı teknikle 3-boyutlu konformal radyoterapi uygulanan hastalardaki karşı meme dozu. IX Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK) 21-25.04.2010, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. (Poster).

E40.  Parlak C, Yüksel Ö, Kötek A, Önal HC, Topkan E: Eşzamanlı Kemoradyoterapi İle Tedavi Edilen Lokal İleri Pankreas Kanserli Hastalarda PET-BT Bazlı Radyoterapi Planlamasının ve PET-BT Bazlı Yanıt Değerlendirmesinin Tedavi Sonuçlarına Etkisi. 19. Ulusal Kanser Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Antalya. 2011. S24, sayfa 35-36. (Sözel)

E41. Parlak C, Kötek A, Yüksel Ö, Önal HC, Topkan E. Radyoterapi ve Eşzamanlı Temozolomid İle Tedavi Edilen Glioblastoma Multiforme Tanılı Hastalarda Psödoprogresyon. 19. Ulusal Kanser Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Antalya. 2011. S59, sayfa 82-83.  (Sözel)

E42. Parlak C, Oymak E, Topuk S, Önal HC, Topkan E. Eşzamanlı Kemoradyoterapi Ve Profilaktik Kranial Işınlama İle Tedavi Edilen Evre IIIB Küçük Hücreli-Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Adjuvan Kemoterapi Sırasının Beyin Yineleme Oranlarına Etkisi. 19. Ulusal Kanser Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Antalya. 2011. P025, sayfa 123. (Poster)

E43. Parlak C, Topuk S, Oymak E, Önal HC, Topkan E. Definitif Kemoradyoterapi İle Tedavi Edilen Evre IIIB Küçük Hücreli-Dışı Akciğer Kanserinde 18-FDG PET-CT İle Tanımlanan Gros Tümör Volümünün Prognostik Önemi. 19. Ulusal Kanser Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Antalya. 2011. P029, sayfa 128. (Poster)

E44. Parlak C, Yüksel Ö, Kötek A, Önal HC, Topkan E. Eşzamanlı Kemoradyoterapi İle Tedavi Edilen Lokal İleri Küçük Hücreli-Dışı Akciğer Kanserinde Oral Glutamin Desteğinin Sağkalım Üzerine Negatif Etkisi Yoktur. 19. Ulusal Kanser Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Antalya. 2011. P030, sayfa 129. (Poster)

E45. Önal C, Topuk S, Yapar AF, Abalı H, Kötek A, Topkan E, Reyhan M, Özyılkan Ö: Preoperatif Kemoradyoterapi Uygulanan Rektum Kanseri Tanılı Hastalarda Tedavi Öncesi SUVmax Değerinin Prediktif Rolü. 19. Ulusal Kanser Kongresi, 20-24 Nisan 2011, Antalya. (Poster)

E46. Oymak E, Önal C, Yapar AF, Yüksel Ö, Topkan E, Reyhan M.: Serviks Kanseri Tanılı Hastalarda Tedaviye Yanıtı Değerlendirmede FDG-PET’in Prediktif Rolü. 19. Ulusal Kanser Kongresi, 20-24 Nisan 2011, Antalya. (Poster)

E47. Oymak E, Önal C, Ünal B, Yüksel Ö, Topkan E, Yavuz M, Yavuz A: Opere Endometrium Kanseri Tanılı Hastalarda Radyoterapi Sırasında Görülen Barsak Toksisite Ve Kan Sitrülin Seviyesi Arasındaki Korelasyon: Doz-Volüm Analizi. 19. Ulusal Kanser Kongresi, 20-24 Nisan 2011, Antalya. (Poster).

E48. Andiç F, Mirik A.Ö, Topkan E, Karaca F, Erkut E, Tunalı C: Kraniel metastazlarda FDG-PET: SUV değerlerinin sağkalıma etkisi var mıdır? 19. Ulusal Kanser Kongresi, 20-24 Nisan 2011, Antalya. (Poster).

E49. Topkan E, Parlak C,Guler OC, Onal C. Evre IIIB Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tanısıyla Eşzamanlı Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarda Uzun Kemoradyoterapi Süresi Kötü Prognozla İlişkilidir. 20. Ulusal Kanser Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı. Antalya. 2013. S003. (Sözel).

E50. Parlak C, Oymak E, Reyhan M, Topkan E, Önal C. Eşzamanlı Kemoradyoterapi ve Brakiterapi ile Tedavi Edilen Serviks Kanserli Hastalarda FDG-PET-CT ile Belirlenen Tedavi Öncesi Metabolik Aktivitenin Prognostik Önemi. 20. Ulusal Kanser Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı. Antalya. 2013. S004. (Sözel).

E51. Topkan E, Parlak C,Guler OC, Onal C, Selek U, Ozyilkan O. Eşzamanlı Sisplatin-Vinorelbin ve Torasik Radyoterapi Uygulanan Evre IIIB Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tanılı Hastalarda Uygulanan Kemoterapi Siklus Sayısının Prognostik Önemi. 20. Ulusal Kanser Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı. Antalya. 2013. S118. (Sözel).

E52. Parlak C, Guler OC, Onal C, Topkan E. Senkron Soliter Beyin Metastazlı Küçük Hücreli-Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Beyin Metastazına Yönelik Cerrahi Rezeksiyon ve Radyocerrahi Yöntemlerinin Sağkalım Sonuçlarına Etkisi. 20. Ulusal Kanser Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı. Antalya. 2013. S119. (Sözel).

E53. Topkan E, Parlak C,Guler OC, Onal C,  Selek U. Eşzamanlı Definitif Kemoradyoterapi Uygulanan Non-Anemik Evre IIIB Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tanılı Hastalarda Tedavi Sırasında Hemoglobin Düzeylerinde Değişimin Hastalık Prognozuyla İlişkisi. 20. Ulusal Kanser Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı. Antalya. 2013. P306. (Poster).

E54. Topkan E, Parlak C, Guler OC, Selek U. Evre IIIB Küçük Hücreli-Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Eşzamanlı Kemoradyoterapi Sırasında Gelişen Kilo Kaybı Kötü Sağkalımla İlişkilidir: 425 Hastanın Retrospektif Değerlendirmesi. 20. Ulusal Kanser Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı. Antalya. 2013. P307. (Poster).

E55.  Guler OC, Parlak C, Onal C, Topkan E. Definitif Eşzamanlı Kemoradyoterapi İle Tedavi Edilen 45 Yaş Altı Evre IIIB Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tanılı Hastalarımızda Sağkalım Sonuçlarımız: 145 Hastanın Retrospektif Analizi. 20. Ulusal Kanser Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı. Antalya. 2013. P308. (Poster).

E56. Topkan E, Parlak C, Guler OC, Onal C, Selek U, Ozyilkan O. Definitif Eşzamanlı Kemoradyoterapi Uygulanan Evre IIIB Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Tanılı Hastalarda Tedavi Öncesi Yüksek Trombosit Sayısı Kötü Prognoz İşaretidir. 20. Ulusal Kanser Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı. Antalya. 2013. P309. (Poster).

E57. Parlak C, Guler OC, Onal C, Selek U, Topkan E. Tedavi Öncesi Lökositozun Eşzamanlı Kemoradyoterapi ile Tedavi Edilen Lokal İleri Evre Küçük Hücreli-Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Prognoza Etkisi. 20. Ulusal Kanser Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı. Antalya. 2013. P331. (Poster).

E58. Parlak C, Oymak E, Reyhan M, Topkan E, Önal C. Eşzamanlı Kemoradyoterapi İle Tedavi Edilen Serviks Kanserli Hastalarda FDG-PET-CT ile Tanımlanan Gros Tümör Hacminin Prognostik Değeri. 20. Ulusal Kanser Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı. Antalya. 2013. S361. (Poster).

E59.  Sonmez A, Sonmez S, Topkan E, Parlak C, Efe E, Guler OC, Arslan G, Önal C. Elekta Axess Lineer Hızlandırıcı Ve Monaco Planlama Sisteminde Büyük Hedef Hacimli Baş Boyun Kanseri Tanılı Hastalarda ‘Splıt-Fıeld Dynamıc Featherıng Technıque’ Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi. 20. Ulusal Kanser Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı. Antalya. 2013. S410. (Poster).

E60. Parlak C, Guler OC, Onal C, Canpolat ET, Topkan E. Burun Sol Alasında Trichilemmal Karsinom: Olgu Sunumu. 20. Ulusal Kanser Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı. Antalya. 2013. S472. (Poster).

E61. Parlak C, Guler OC, Onal C, Topkan E. Senkron Bilateral Primer Meme Lenfoması: Olgu Sunumu. 20. Ulusal Kanser Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı. Antalya. 2013. S515. (Poster).

E62. Sengul K, Ozturk O, Topkan E, Pehlivan B. Meme koruyucu cerrahi (MKC) uygulanan meme kanserli hastalarda 3 farklı radyoterapi tekniğinin konformite ve
homojenite indeksleri ile karşı meme ve riskli organ dozları bakımından dozimetrik olarak karşılaştırılması. 20. Ulusal Kanser Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı. Antalya. 2013. S515. (Poster).

E63. Ozturk O, Sengul K, Topkan E, Pehlivan B.  Modifiye radikal mastektomi (MRM) uygulanan meme kanserli hastalarda 3 farklı radyoterapi tekniğinin konformite ve homojenite indeksleri ile karşı meme ve riskli organ dozları bakımından dozimetrik olarak karşılaştırılması. 20. Ulusal Kanser Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı. Antalya. 2013. S515. (Poster).

E64. Sönmez A, Topkan E, Sönmez S, Parlak C, Efe E, Güler OC, Arslan G, Önal C: Büyük Hedef Hacimli Baş Boyun Kanseri Tanılı Hastalarda ‘Split-Field Dynamic Feathering Tekniği ile Gerçekleştirilen Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi Uygulamalarında Set-up Hatalarının Doz Dağılımına Etkisi. 14. Ulusal Medikal Fizik Kongresi. 21- 24 Kasım 2013, Antalya. (Sözel).

E65. Osman Ö, Pehlivan B, Kansu Ş, Özşahin M, Topkan E. Modifiye Radikal Mastektomi (MRM) uygulanan meme Kanserli hastalarda 3 farklı radyoterapi tekniğinin konformite ve homojenite indeksleri ile karşı meme ve riskli organ dozları bakımından dozimetrik olarak karşılaştırılması. 14. Ulusal Medikal Fizik  Kongresi 21 – 24 Kasım 2013, Antalya. (Poster).

E.66. Kansu Ş, Pehlivan B, Osman Ö, Özşahin M, Topkan E.  Meme Koruyucu Cerrahi (MKC) uygulanan meme Kanserli hastalarda 3 farklı radyoterapi tekniğinin konformite ve homojenite indeksleri ile karşı meme ve riskli organ dozları bakımından dozimetrik olarak karşılaştırılması. 14. Ulusal Medikal Fizik Kongresi 21 – 24 Kasım 2013, Antalya. (Poster).

E.67. Parlak C, Yıldırım BA, Güler OC, Önal C, Topkan E: Cerrahi Rezeksiyon/ Radyocerrahi Sonrası Torasik Kemoradyoterapi ile Tedavi Edilen Beyin Metastazlı Küçük Hücreli-Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda <=12 Ay Sağkalımla İlişkili Faktörlerin Araştırılması. 11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK). 23 – 27 Nisan 2014, Antalya. (Poster).

E68. Güler OC, Bal N, Parlak C, Yıldırım BA, Topkan E, Önal C: Renal Hücreli Karsinomlu Hastada Prostat Metastazı: Olgu Sunumu. 11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK). 23 - 27 Nisan 2014, Antalya. (Poster).

E69. Parlak C, Yıldırım BA, Güler OC, Önal C, Topkan E: Eşzamanlı Yüksek Doz Radyoterapi ve Temozolomid Sonrası AdjuvanTemozolomid ile Tedavi Edilen Glioblastoma Multiforme Tanılı Hastalarda Bazal Nötrofil/Lenfosit Oranının Tedavi Sonuçlarına Etkisi. 11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK). 23 - 27 Nisan 2014, Antalya. (Poster).

E70. Yıldırım BA, Parlak C, Güler OC, Önal C, Topkan E: Küratif Konkomitan Kemoradyoterapi Planlanan Lokal İleri Pankreas Kanserli Hastalarda Tedavi Öncesi Kilo Kaybı ve Varlığının Genel Sağkalıma Etkisi. 11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK). 23 - 27 Nisan 2014, Antalya. (Poster).

E71. Oymak E, Önal C, Parlak C, Topkan E: Serviks Kanseri Tanılı Hastalarda 3-Boyutlu Konforma l Brakiterapi Uygulanan Hastalarda Lokal Kontrol Sonuçları. 11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK). 23 - 27 Nisan 2014, Antalya. (Poster).

E72. Oymak E, Önal C, Parlak C, Topkan E: Serviks Kanseri Tanılı Hastalarda 3-Boyutlu Konformal Brakiterapi Uygulanan Hastalarda Geç Toksisite Sonuçları. 11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK). 23 - 27 Nisan 2014, Antalya. (Poster).

E73. Güler OC, Dölek Y, Yıldırım BA, Parlak C, Topkan E, Önal C: 3-Boyutlu Vajen Cuff Brakiterapi Planlaması Yapılan Endometriyum Kanseri Tanılı Hastalarda Mesane Doluluğunun Çevre Organ Dozlar Üzerine Etkisi. 11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK). 23 - 27 Nisan 2014, Antalya. (Poster).

E74. Sönmez S, Önal HC, Yıldırım B, Sönmez A, Efe E, Topkan E: Lineer Hızlandırıcı Tabanlı Stereotaktik Beden Radyo Cerrahisinde (SBRC) Hedef Hacim Hareketinin İncelenmesi. 11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK). 23 - 27 Nisan 2014, Antalya. (Poster).

E75. Önal C, Acıbucu İ, Güler OC, Parlak C, Topkan E, Yıldırım BA: Vajen Cuff Brakiterapisinde 2-Boyutlu ve 3-Boyutlu Tedavi Planlamasının Karşılaştırılması. 11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK). 23 - 27 Nisan 2014, Antalya. (Sözel).

E76. Topkan E, Yıldırım BA, Güler OC, Parlak C: Definitif Kemoradyoterapi ile Tedavi Edilen Lokal İleri Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Tedavi Sırasında Sigara İçme Durumunun Sağkalım Sonuçlarına Etkisi. 11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK). 23 - 27 Nisan 2014, Antalya. (Poster).

E77. Topkan E, Yıldırım B A, Güler OC, Parlak C. Küratif Kemoradyoterapi ile Tedavi Edilen Evre IIIB Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Tümör Kavitasyonu için Risk Faktörleri, Tümör Kavitasyonu ile Fatal Pulmoner Kanama Arasındaki İlişki ve Bunun Klinik Sonuçlara Etkisi. 11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK). 23 - 27 Nisan 2014, Antalya. (Sözel).

E78. Topkan E, Yıldırım BA, Güler OC, Parlak C. Radikal Tedavi Alan Evre IIIB Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Beyin Metastazı Gelişimi ile İlişkili Faktörler. 11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi(UROK). 23 - 27 Nisan 2014, Antalya. (Poster).

E79. Topkan E, Yıldırım BA, Güler OC, Parlak C. Küratif Kemoradyoterapi ile Tedavi Edilen Evre IIIB Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Elektif Nodal Işınlama Yapılmamasının İzole Hiler/Mediastinal Lenf Nodu Başarısızlığı ve Sağkalım Sonuçlarına Etkisi. 11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK). 23 - 27 Nisan 2014, Antalya.(Poster).

E80. Sönmez S, Parlak C, Yıldırım BA, Güler OC, Arslan G, Topkan E: Vertebral Kemik Metastazlı Hastaların Lineer Hızlandırıcı Tabanlı Sterotaktik Beden Radyocerrahisinde (SBRC) Dinamik Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (D-YART) ve Volümetrik Ark Ayarlı Tedavisi (VMAT) Planlarının Karşılaştırılması. 11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK). 23 - 27 Nisan 2014, Antalya. (Poster).

E81. Şengül K, Toksoy T, Özturk O, Öztürk H, Parlak C, Topkan E, Pehlivan B: Maliğn Mezotelyoma Tedavisinde Helikal Tomoterapi ve Rapid Ark Tedavi Tekniklerinin Dozimetrik Olarak Karşılaştırılması. 11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK). 23 - 27 Nisan 2014, Antalya. (Sözel).

82. Güler OC, Önal C, Torun N, Parlak C, Topkan E, Akuş B.A: Özefagus kanseri tanılı hastalarda tedavi öncesi ölçülen SUVmax değeri ve tümör volümünün prognostik önemi. 11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK). 23 - 27 Nisan 2014, Antalya. (Sözel).

83. Güler OC, Dölek Y, Akuuş B.A, Parlak C, Topkan E, Önal C: 3-Boyutlu vajen cuff brakiterai planlaması yapılan endometriyum kanseri tanılı hastalarda mesane doluluğunun çevre organ dozları üzerine etkisi. 11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK). 23 - 27 Nisan 2014, Antalya.  (Poster).

84. Parlak C, Yüksel Ö, Önal C, Topkan E: Eşzamanlı kemoradyoterapiyle tedavi edilen lokal ileri pankreas kanserli hastalarda FDG-PET-CT ile tanımlanan gros tümör hacminin prognostik değeri. 10. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK). 19 - 23 Nisan 2012, Antalya.  (Poster).

85. Yüksel Ö, Parlak C, Önal C, Topkan ERadyoterapiyle eşzamanlı olarak kullanılan zoledronik asitin kemik büyüme plağına etkisi. 10. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK). 19 - 23 Nisan 2012, Antalya.  (Sözel).

86. Kotek A, Parlak C, Önal C, Topkan ERadyoterapiye bağlı epifiz hasarının önlenmesinde vitamin D3ün olası etkisinin araştırılması. 10. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK). 19 - 23 Nisan 2012, Antalya.  (Sözel).

87. Parlak C, Oymak E, Önal C, Topkan EEvre IIIB küçük hücreli-dışı akciğer kanserli 70-80 yaş arası hastalarda agresif eşzamanlı kemoradyoterapi sonuçları. 10. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK). 19 - 23 Nisan 2012, Antalya.  (Poster).

88. Parlak C, Kotek A, Önal C, Topkan E: Lokal ileri evre KHDAK tanısıyla eşzamanlı kemoradyoterapi uygulanan hastalarda oral glutamin desteğine rağmen kilo kaybı kötü prognoz belirtecidir. 10. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK). 19 - 23 Nisan 2012, Antalya.  (Poster).

89. Parlak C, Yüksel Ö, Önal C, Topkan E: Soliter beyin metastazlı küçük hücreli-dışı akciğer kanserli hastalarda beyin ve toraksa yönelik küratif tedavi yaklaşımı.  10. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK). 19 - 23 Nisan 2012, Antalya.  (Poster).

90. Parlak C, Güler O.C, Önal C, Topkan EEşzamanlı kemoradyoterapi alması planlanan lokal ileri pankreas kanserli hastalarda FDG-PET-BT bazlı yeniden evrelemenin tedavi seçimi ve sonuçlara etkisi. 10. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK). 19 - 23 Nisan 2012, Antalya.  (Poster).

91. Parlak C, Topuk S, Önal C, Topkan E: Eşzamanlı kemoradyoterapi ile tedavi edilen lokal ileri pankreas kanserli hastalarda elektif nodal ışınlama yapılmamasının tedavi sonuçlarına olumsuz etkisi yoktur. 10. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK). 19 - 23 Nisan 2012, Antalya.  (Poster).

92. Parlak C, Güler O.C, Önal C, Topkan EEşzamanlı kemoradyoterapi alması planlanan lokal ileri pankreas kanserli hastalarda FDG-PET-BT bazlı yeniden evrelemenin tedavi seçimi ve sonuçlara etkisi. 10. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK). 19 - 23 Nisan 2012, Antalya.  (Poster).

93. Onal C, Oymak E, Kotek A, Efe E, Parlak C, Önal C, Topkan E: Meme kanserli hastalarda radyasyon pnömonisi riskini değerlendirmede kullanılan konvansiyonel ve konformal plan parametrelerinin korelasyonu. 10. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK). 19 - 23 Nisan 2012, Antalya.  (Poster).

E94. Parlak C, Güler OC, Önal C, Topkan E: Definitif Eşzamanlı Kemoradyoterapi Uygulanan Evre IIIB Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tanılı Hastalarda Yaşın Prognostik Önemi: 942 Hastanın Retrospektif Analizi. 10. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı. Kapadokya. 2013. S04. (Sözel).

E95. Topkan E,Parlak C, Güler OC, Onal C: Eşzamanlı Kemoradyoterapi Öncesi Anemi, Lökositoz ve Trombositoz Varlığı Evre IIIB Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tanılı Hastalarda Sağkalımı Olumsuz Etkileyen Faktörlerdir. 10. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı. Kapadokya. 2013. P40. (Sözel).

E96. Parlak C,Güler OC, Sonmez S, Önal C, Topkan E: İnoperabl ve 3-D Konformal Radyoterapi ile Tedavi Edilemeyen Süperior Sulkus Yerleşimli Lokal İleri Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastaların Radyoterapisinde VMAT ve Dinamik-YART Tekniklerinin Dozimetrik Olarak Karşılaştırması. 10. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı. Kapadokya. 2013. P44. (Poster).

E97 Topkan E., Güler O.C., Yıldırım B.A.: Elektif Nodal Radyoterapinin Yapılmamasının Evre 3 Rezeke Edilemeyen Ve Radikal Kemoradyoterapi Uygulanan Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tanılı Hastaların Rejyonel Nüks Oranları Ve Sağkalım Süreleri Üzerinde Olumsuz Etkisi Yoktur 21. Ulusal Kanser Kongresi 22-26 Nisan-2015 (Sözel).

 E98 Yıldırım B. A., Güler O. C., Topkan E.: Düşük Ondera Prognostik Nutrisyonel İndeksi Neoadjuvan Kemoradyoterapi Uygulanan Rektum Kanserli Hastalarda Kötü Sağkalımı Predikte Eden Bir Faktördür 21. Ulusal Kanser Kongresi 22-26 Nisan-2015 (Sözel)

 E99 Topkan E, Yıldırım B. A., Güler O. C., Özdemir Y Lokal İleri Evre Pankreas Kanseri Tanılı Hastalarda Kemoradyoterapi Öncesi Bir İmmünite Belirteci Olarak Prognostik Nütrisyonel İndeks Skorunun Önemi 2. İmmuno-Onkoloji ve Hedefe Yönelik Kanser Tedavileri Kongresi 13-17Mayıs-2015 (Sözel)

E100 Topkan E, Yıldırım B. A., Güler O. C., Özdemir Y: Zayıf İmmünite Belirteci Olan Düşük Ondera Prognostik Nutr?syonel İndeksi Neoadjuvan Kemoradyoterapi Uygulanan Rektum Kanserli Hastalarda Kötü Sağkalımla İlişkilidir 2. İmmuno Onkoloji ve Hedefe Yönelik Kanser Tedavileri Kongresi 13-17Mayıs-2015 (Sözel)

E101 Parlak C, Yıldırım BA, Güler OC, Önal C, Topkan E.: Cerrahi Rezeksiyon/Radyocerrahi Sonrası Torasik Kemoradyoterapi İle Tedavi Edilen Beyin Metastazlı Küçük Hücreli-Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda <=12 Ay Sağkalımla İlişkili Faktörlerin Araştırılması. 11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi. 23 – 27 Nisan 2014, Antalya. (Poster).

E102 Güler OC, Hasbay B, Yıldırım BA, Parlak C, Topkan E, Önal C.: Tanı Anında İzole Pankreas Metastazı Olan Meme Kanseri: Olgu Sunumu. 11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi. 23 – 27 Nisan 2014, Antalya. (Poster).

E103 Güler OC, Bal N, Parlak C, Yıldırım BA, Topkan E, Önal C.:Renal Hücreli Karsinomlu Hastada Prostat Metastazı: Olgu Sunumu. 11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi. 23 – 27 Nisan 2014, Antalya. (Poster).

E103 Parlak C, Yıldırım BA, Güler OC, Önal C, Topkan E.: Eşzamanlı Yüksek Doz Radyoterapi ve Temozolomid Sonrası Adjuvan Temozolomid ile Tedavi Edilen Glioblastoma Multiforme Tanılı Hastalarda Bazal Nötrofil/Lenfosit Oranının Tedavi Sonuçlarına Etkisi. 11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi. 23 – 27 Nisan 2014, Antalya. (Poster).

E104 Yıldırım BA, Parlak C, Güler OC, Önal C,Topkan E. Küratif Kemoradyoterapi Planlanan Lokal İleri Pankreas Kanserli Hastalarda Tedavi Öncesi Kilo Kaybı Ve Varlığının Genel Sağkalıma Etkisi. 11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi. poster bildirisi olarak sunuldu 23 – 27 Nisan 2014, Antalya. (Poster).

E105 Güler OC, Dölek Y, Yıldırım BA, Parlak C, Topkan E, Önal C. 3-Boyutlu Vajencuff brakiterapi Planlaması Yapılan Endometriyum Kanseri Tanılı Hastalarda Mesane Doluluğunun Çevre Organ Dozlar Üzerine Etkisi. 11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi poster bildirisi olarak sunuldu 23 – 27 Nisan 2014, Antalya. (Poster).

E105 Yıldırım BA, Parlak C, Güler OC, Önal C, Topkan E. Tüm Vücut Lenfatik Tutulumunun Eşlik Ettiği Cilt Skuamöz Hücreli Karsinom: Olgu Sunumu. 11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi 23 – 27 Nisan 2014, Antalya. (Poster).

E106 Sönmez S, Önal HC, Yıldırım BA, Sönmez A, Efe E, Topkan E.: Lineer Hızlandırıcı Tabanlı Stereotaktik Beden Radyo Cerrahisinde (SBRC) Hedef Hacim Hareketinin İncelenmesi. 11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi 23 – 27 Nisan 2014, Antalya. (Poster).

E107 Önal C, Acıbucu İ, Güler OC, Parlak C, Topkan E, Yıldırım BA.: Vajen Cuff Brakiterapisinde 2-Boyutlu Ve 3-Boyutlu Tedavi Planlamasının Karşılaştırılması. 11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi 23 – 27 Nisan 2014, Antalya. (Poster).

E108 Topkan E, Yıldırım BA, Güler OC, Parlak C: Definitif Kemoradyoterapi İle Tedavi Edilen Lokal İleri Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Tedavi Sırasında Sigara İçme Durumunun Sağkalım Sonuçlarına Etkisi. 11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi  23 – 27 Nisan 2014, Antalya. (Poster).

E108 Topkan E, Yıldırım BA, Güler OC, Parlak C. Küratif Kemoradyoterapi İle Tedavi Edilen Evre IIIB Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Tümör Kavitasyonu İçin Risk Faktörleri, Tümör Kavitasyonu İle Fatalpulmoner Kanama Arasındaki İlişki Ve Bunun Klinik Sonuçlara Etkisi. 11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi 23 – 27 Nisan 2014, Antalya. (Poster).

E109 Topkan E, Yıldırım BA, Güler OC, Parlak C. Radikal tedavi alan evre IIIB küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda beyin metastazı gelişimi ile ilişkili faktörler. 11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi 23 – 27 Nisan 2014, Antalya. (Poster).

E110 Topkan E, Yıldırım BA, Güler OC, Parlak C.Küratif Kemoradyoterapi ile Tedavi Edilen Evre IIIB Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Elektifnodal Işınlama Yapılmamasının İzole Hiler/Mediastinal Lenf Nodu Başarısızlığı Ve Sağkalım Sonuçlarına Etkisi. 11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi 23 – 27 Nisan 2014, Antalya. (Poster).

E111 Sönmez S, Parlak C, B.A.Yıldırım, Güler OC, Arslan G, Topkan E: Vertebral Kemik Metastazlı Hastaların Lineer Hızlandırıcı Tabanlı Sterotaktik Beden Radyocerrahisinde (SBRC) Dinamik Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (D-YART) ve Volümetrik Ark Ayarlı Tedavisi (VMAT) Planlarının Karşılaştırılması. 11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi 23 – 27 Nisan 2014, Antalya. (Poster).

E112 Güler O. C., Yıldırım B. A., TopkanE.: Sol Nazal Kavıte Yerleşımlı progrese Semento-Ossıfyıng Fıbroma Tanılı Hastada Radyoterapı: Olgu Sunumu 21. Ulusal Kanser Kongresi 22-26 Nisan-2015 (Poster).

E113 Topkan E., Güler O. C., Yıldırım B. A.: Evre IIIB Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Nedeniyle Eşzamanlı Kemoradyoterapi Alan Hastalarda Beyin Metastazı Gelişimi İle İlişkili Faktörler: 972 Hastanın Retrospektif Analizi 21. Ulusal Kanser Kongresi 22-26 Nisan-2015 (Poster).

E114 Topkan E., Güler O. C., Yıldırım B. A.: Evre III Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tanısıyla Eşzamanlı Kemoradyoterapi Uygulanan ve İzole Beyin Metastazı Gelişen Hastaların Prognozunu Etkileyen Faktörler 21. Ulusal Kanser Kongresi 22-26 Nisan-2015 (Poster).

E117 Topkan E., Güler O. C., Yıldırım B. A.: Radikal Kemoradyoterapi Öncesi Kilo Kaybı Varlığı Obez Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tanılı Hastalarda Kötü Prognozla İlişkilidir 21. Ulusal Kanser Kongresi 22-26 Nisan-2015 (Poster).

E118 Yıldırım B.A., Güler O. C., Topkan E.:  Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tanılı Hastalarda Leptomeningeal Karsinomatozis Tanısıyla Tüm Beyin Işınlaması Uygulanan 51 Hastanın Sağkalım Sonuçları 21. Ulusal Kanser Kongresi 22-26 Nisan-2015 (Poster).

E119 Güler O. C., Yıldırım B. A., Topkan E.: Akciğer Kanserlerine Bağlı Majör Havayolu Obstüksiyonlarının Palyasyonunda Eksternal Radyoterapi Etkin Bir Yöntemdir 21. Ulusal Kanser 22-26 Nisan-2015 (Poster).

E120 Güler O. C., Yıldırım B. A., Topkan E.: Glioblastome Multiforme Tanısı İle Eşzamanlı Temozolomid Alan Hastalarda Konvansiyonel Doz Ve Eskale Doz Radyoterapi Sonuçlarının Karşılaştırılması 21. Ulusal Kanser Kongresi 22-26 Nisan-2015 (Poster).

E121 Yıldırım B. A., Güler O. C., Topkan E.: Tedavi Öncesi Performans Statusu Ve Tedavi Sonrası Ca-19-9 Değerleri Eşzamanlı Kemoradyoterapi Uygulanan Rezeke Edilemeyen Lokal İleri Evre Pankreas Kanseri Tanılı Hastalarda Güçlü Prognostik Faktörlerdir 21. Ulusal Kanser Kongresi 22-26 Nisan-2015 (Poster).

E122  Yıldırım B. A., Güler O. C., Topkan E.: Tanı Anında Portal Ven İnvazyonu Bulunması Eşzamanlı Kemoradyoterapi İle Tedavi Edilen Lokal İleri Evre Pankreas Kanserlerinde Yüksek Hepatik relaps Ve Kısa Sağkalım Süreleri İle İlişkilidir 21. Ulusal Kanser Kongresi 22-26 Nisan-2015 (Poster).

E123 Erkan Topkan, Yurday Özdemir, Ozan Cem Guler, Berna Akkus Yildirim, Ugur Selek:  Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Nedeniyle Radikal Eşzamanlı Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarda Tedavi Öncesi Anemi ve Kilo Kaybı Durumlarına Göre Hasta Prognozu: Yeni Bir Prognostik Model Önerisi

E124. Erkan Topkan, Ozan Cem Guler, Berna Akkus Yildirim, Yurday Özdemir, Ahmet Taner Sümbül, Ugur Selek: Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Evre IIIA-N2 Tanısıyla Radikal Eşzamanlı Kemoradyoterapi Uygulanan Hastaların AJCC-8’e Göre Yeniden Evrelendirilmesinin Sağkalıma Etkisi

E125. Erkan Topkan, Ugur Selek, Yurday Özdemir, Ozan Cem Guler, Berna Akkus Yildirim, Özgür Özyılkan: Evre IIIB-N3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Nedeniyle Radikal Eşzamanlı Kemoradyoterapi Uygulanan Hastaların AJCC-8’e Göre Yeniden Evrelendirilmesinin Sağkalım Sonuçları Üzerine Etkisi

E126. Erkan Topkan, Ozan Cem Guler, Berna Akkus Yildirim, Yurday Özdemir, Ugur Selek: Glioblastoma Multiforme Tanısıyla Eşzamanlı Radyoterapi ve Temozolomid Sonrası Adjuvan Temozolomid Tedavisi Uygulanan Hastalarda Tedavi Öncesi CRP/Albumin Oranının Prognostik Önemi

E127. Erkan Topkan, Ozan Cem Guler, Berna Akkus Yildirim, Yurday Özdemir, Ahmet Sezer,  Ugur Selek: Glioblastoma Multiforme Tanısıyla Eşzamanlı Radyoterapi ve Temozolomid Sonrası Adjuvan Temozolomid Tedavisi Uygulanan Hastalarda Tedavi Öncesi Glasgow Prognostik Skoru’nun Sağkalım Sonuçlarına Etkisi

E128. Erkan Topkan, Ozan Cem Guler, Berna Akkus Yildirim, Yurday Özdemir, Ahmet Sezer,  Ugur Selek:  Evre IIIA/B Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tanılı Geriatrik Hastalarda Eşzamanlı Kemoradyoterapi Öncesi Glasgow Prognostik Skoru’nun Prognostik Önemi

E129. Erkan Topkan, Berna Akkus Yildirim, Yurday Özdemir, Ozan Cem Guler, Hüseyin Mertsoylu,  Ugur Selek: Geriatrik Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tanılı Hastalarda Eşzamanlı Kemoradyoterapi Öncesi Yüksek Mini Nutrisyonel Değerlendirme Skoru İyi Prognozla İlişkilidir

E130. Erkan Topkan, Berna Akkus Yıldırım, Ozan Cem Güler, Yurday Özdemir, Neşe Torun, Fatih Köse, Alper Nabi Erkan, Uğur Selek: Nazofarinks Kanseri Tanısıyla Eşzamanlı Kemoradyoterapi Uygulanmış Hastalarda Kemoradyoterapi Süresinin Prognostik Önemi

E131. Erkan Topkan, Berna Akkus Yıldırım, Ozan Cem Güler, Yurday Özdemir, Neşe Torun, Fatih Köse, Alper Nabi Erkan, Uğur Selek: Nazofarinks Kanseri Tanısıyla Eşzamanlı Kemoradyoterapi Uygulanmış Hastalarda Tedavi Öncesi FDG-PET-BT’de Primer Tümör ve/veya Boyun Lenf Nodlarında Fotopeni Varlığı Kötü Sağkalımla İlişkili Bir Faktördür

E132. Erkan Topkan, Berna Akkus Yıldırım, Ozan Cem Güler, Yurday Özdemir, Uğur Selek: Eşzamanlı Kemoradyoterapi Uygulanan Nazofarinks Kanseri Tanılı Hastalarda Tedavi Öncesi Düşük Hemoglobin Değerleri (<11 g/dL) Kötü Genel Sağkalım Sonuçlarıyla İlişkilidir

E133. Erkan Topkan, Yurday Özdemir, Ozan Cem Guler, Berna Akkus Yildirim, Ali Ayberk Beşen, Alper Fındıkçıoğlu, Ugur Selek: Düşük Prognostic Nutisyonel İndeks Radikal Eşzamanlı Kemoradyoterapi Uygulanan Evre IIIB Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tanılı Hastalarda Kötü Prognozla İlişkilidir

F. Kitap Bölümü Yazarlığı (6 Adet)

F1. Selek U, Bolukbasi Y, Topkan E, Ozyigit G: Nasopharynx.Radiation Therapy for Head and Neck Cancers:A Case-Based Review. Beyzadeoglu M, Ozyigit G, Selek U (eds). 1st edition. Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, 2015: 93-114. (BÖLÜM YAZARLIĞI).

F2. SelekU, BolukbasiY, SaglamY, TopkanE, Ozyigit G: Oropharynx. Radiation Therapy for Head and Neck Cancers: A Case-Based Review. Beyzadeoglu M, Ozyigit G, Selek U (eds). 1st edition. Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, 2015: 115-140. (BÖLÜM YAZARLIĞI).

F3. Topkan E, Yildirim B.A, ParlakC, Selek U: Hypopharyngeal Cancer. Radiation Therapy for Head and Neck Cancers:A Case-Based Review.  Beyzadeoglu M, Ozyigit G, Selek U (eds). 1st edition. Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, 2015: 141-160. (BÖLÜM YAZARLIĞI).

F4. Topkan E,Yildirim B.A, Parlak C, Selek U: Laryngeal Cancer. In: Radiation Therapy for Head and Neck Cancers: A Case-Based Review. Beyzadeoglu M, Ozyigit G, Selek U (eds). 1st edition. Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, 2015: 161-186. (BÖLÜM YAZARLIĞI).

F5. Topkan E, Yildirim B.A, Parlak C: Metastatic Cancer in Neck Node with Occult Primary. In: Radiation Therapy for Head and Neck Cancers: A Case-Based Review. Beyzadeoglu M, Ozyigit G, Selek U (eds). 1st edition. Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, 2015: 201-220. (BÖLÜM YAZARLIĞI).

F6. Topkan E,Parlak C: Radiation Therapy in Management of Small-Cell Lung Cancer. In: Lung Diseases - Selected State of the Art Reviews. Irusen E.M (ed). Intech Open Science Publishers 2012:239-256. (BÖLÜM YAZARLIĞI).

 

G. Kitap Bölümü Çevirisi (20 Adet)

G1. Parlak C,Topkan E: Kanser Sağkalım Analizi: In: AJCC-7 Kanser Evreleme Kılavuzu. Parlak C, Topkan E (eds). Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. 2012:15-20. (BÖLÜM ÇEVİRİSİ).

G2. Yapar A.F,Topkan E: Nazal Kavite ve Paranazal Sinüsler. In: AJCC-7 Kanser Evreleme Kılavuzu. Parlak C, Topkan E (eds). Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. 2012::69-78. (BÖLÜM ÇEVİRİSİ).

G3. Reyhan M,Topkan E: Majör Tükrük Bezleri (Parotis, Submandibular ve Subligual). In: AJCC-7 Kanser Evreleme Kılavuzu. Parlak C, Topkan E (eds). Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. 2012:79-86. (BÖLÜM ÇEVİRİSİ).

G4. Yapar Z, Topkan E: Tiroid. In: AJCC-7 Kanser Evreleme Kılavuzu. Parlak C, Topkan E (eds). Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. 2012:87-96. (BÖLÜM ÇEVİRİSİ).

G5. Topkan E, Parlak C: Başboyun ve Mukoza Melanomları. In: AJCC-7 Kanser Evreleme Kılavuzu. Parlak C, Topkan E (eds). Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.  2012:97-100. (BÖLÜM ÇEVİRİSİ).

G6. Aytaç H.O, Topkan E: Esofagus ve Esofogastrik Bileşke. In: AJCC-7 Kanser Evreleme Kılavuzu. Parlak C, Topkan E (eds).  Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. 2012:103-116. (BÖLÜM ÇEVİRİSİ).

G7. Parlakgumus A, Topkan E: Mide. In: AJCC-7 Kanser Evreleme Kılavuzu. Parlak C, Topkan E (eds). Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. 2012:117-126. (BÖLÜM ÇEVİRİSİ).

G8. Gorur S.K, Topkan E: Appendiks. In: AJCC-7 Kanser Evreleme Kılavuzu. Parlak C, Topkan E (eds).  Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. 2012:133-142. (BÖLÜM ÇEVİRİSİ).

G9. Ardıc G.Y, Topkan E: Safra Kesesi. In: AJCC-7 Kanser Evreleme Kılavuzu. Parlak C, Topkan E (eds). Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. 2012:211-218. (BÖLÜM ÇEVİRİSİ).

G10. Parlak C, Topkan E: Ekzokrin ve Endokrin Pankreas In: AJCC-7 Kanser Evreleme Kılavuzu. Parlak C, Topkan E (eds). Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. 2012:241-250. (BÖLÜM ÇEVİRİSİ).

G11. Kose F, Topkan E, Ozyilkan O: Akciğer. In: AJCC-7 Kanser Evreleme Kılavuzu. Parlak C, Topkan E (eds). Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. 2012:253-270. (BÖLÜM ÇEVİRİSİ).

G12. Topkan E, Parlak C: Prostat. In: AJCC-7 Kanser Evreleme Kılavuzu. Parlak C, Topkan E (eds). Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. 2012:457-469. (BÖLÜM ÇEVİRİSİ).

G13. Parlak C, Topkan E: Testis. In: AJCC-7 Kanser Evreleme Kılavuzu. Parlak C, Topkan E (eds). Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.  2012:469-478. (BÖLÜM ÇEVİRİSİ).

G14. Gunduz M, Topkan E: Renal Pelvis ve Üreter. In: AJCC-7 Kanser Evreleme Kılavuzu. Parlak C, Topkan E (eds). Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. 2012:491-496. (BÖLÜM ÇEVİRİSİ).

G15. Gunduz M, Topkan E: Adrenal. In: AJCC-7 Kanser Evreleme Kılavuzu. Parlak C, Topkan E (eds). Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. 2012:515-520. (BÖLÜM ÇEVİRİSİ).

G16. Oymak E,Topkan E: Göz Kapağı Karsinomu. In: AJCC-7 Kanser Evreleme Kılavuzu. Parlak C, Topkan E (eds). Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. 2012:523-530. (BÖLÜM ÇEVİRİSİ).

G17. Dirier A, Topkan E: Konjonktivanın Malign Melanomu. In: AJCC-7 Kanser Evreleme Kılavuzu. Parlak C, Topkan E (eds). Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. 2012:539-546. (BÖLÜM ÇEVİRİSİ).

G18. Turk C, Topkan E: Beyin ve Spinal Kord. In: AJCC-7 Kanser Evreleme Kılavuzu. Parlak C, Topkan E (eds). Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. 2012:593-598. (BÖLÜM ÇEVİRİSİ).

G19. Topkan E, Parlak C: Akciğer Kanseri. In: Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi’nin Uygulamalı Esasları. Ozyigit G (ed). Dünya Kitabevi, İstanbul.2015:295-315. (BÖLÜM ÇEVİRİSİ).

G20. Topkan E, Parlak C: Özefagus. In: Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi’nin Uygulamalı Esasları. Ozyigit G (ed). Dünya Kitabevi, İstanbul.2015:316-331. (BÖLÜM ÇEVİRİSİ).

 

H. Kitap Çeviri Editörlüğü (1 Adet)

H1.Topkan E., Parlak C: AJCC-7 Kanser Evreleme Kılavuzu. Parlak C, Topkan E (eds). Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. 2012. (ÇEVİRİ EDİTÖRLÜĞÜ).

 

I. Eserlere Atıflar (248 Adet):

I1.Topkan E, Yavuz MN, Onal C, Yavuz AA: Prevention of acute radiation-induced esophagitis with glutamine in non-small cell lung cancer patients treated with radiotherapy: Evaluation of clinical and dosimetric parameters. Lung Cancer. 2009;63(3):393-9. (A30: 23 ADET)

  1. August DA, Huhmann MB: A.S.P.E.N. clinical guidelines: nutrition support therapy during adult anticancer treatment and in hematopoietic cell transplantation. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2009;33(5):472-500.
  2. Zhang L, Yang M, Bi N, Ji W, Wu C, Tan W, Zhao L, Yu D, Lin D, Wang L.: Association of TGF-β1 and XPD polymorphisms with severe acute radiation-induced esophageal toxicity in locally advanced lung cancer patients treated with radiotherapy. Radiother Oncol. 2010 Oct;97(1):19-25.
  3. Cranganu A, Camporeale J. Nutrition aspects of lung cancer. Nutr Clin Pract. 2009;24(6):688-700.
  4. De Ruyck K, Sabbe N, Oberije C, Vandecasteele K, Thas O, De Ruysscher D, Lambin P, Van Meerbeeck J, De Neve W, Thierens H. Development of a multicomponent prediction model for acute esophagitis in lung cancer patients receiving chemoradiotherapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2011;81(2):537-44.
  5. Mohamed A, Deng X, Khuri FR, Owonikoko TK.Altered glutamine metabolism and therapeutic opportunities for lung cancer. Clin Lung Cancer. 2014;15(1):7-15.
  6. Membrive Conejo I, Reig Castillejo A, Rodríguez de Dios N, Foro Arnalot P, Sanz Latiesas J, Lozano Galán J, Lacruz Bassols M, Quera Jordana J, Fernández-Velilla Cepria E, Algara López M. Prevention of acute radiation enteritis: efficacy and tolerance of glutamine.Clin Transl Oncol. 2011;13(10):760-3.
  7. Yin LJ, Yu XB, Ren YG, Gu GH, Ding TG, Lu Z.Utilization of PET-CT in target volume delineation for three-dimensional conformal radiotherapy in patients with non-small cell lung cancer and atelectasis.Multidiscip Respir Med. 2013;8(1):21.
  8. Rocha BR, Gombar FM, Barcellos LM, Costa WS, Barcellos Sampaio FJ, Ramos CF.: Nutrition. 2011;27(7-8):809-15.
  9. Vidal-Casariego A, Calleja-Fernández A, Ballesteros-Pomar MD, Cano-Rodríguez I. Efficacy of glutamine in the prevention of oral mucositis and acute radiation-induced esophagitis: a retrospective study. Nutr Cancer. 2013;65(3):424-9.
  10. Zhang Y, Zhou X, Li C, Wu J, Kuo JE, Wang C. Assessment of early triage for acute radiation injury in rat model based on urinary amino acid target analysis.Mol Biosyst. 2014;10(6):1441-9.
  11. Arrieta O, Guzmán-de Alba E, Alba-López LF. National consensus of diagnosis and treatment of non-small cell lung cancer. Rev Invest Clin. 2013;65 Suppl 1:S5-84.
  12. De Bari B, Pointreau Y, Rio E, Mirabel X, Mornex F. Normal tissue tolerance to external beam radiation therapy: liver. Cancer Radiother. 2010;14(4-5):344-9.
  13. Xavier H,  René-JeanB:Nutrition chez le patient adulte atteint de cancer: place de la pharmaconutrition en cancérologie = SFNEP oncology nutrition guidelines: Place of immunonutrition in oncology. Société Francophone de Nutrition Clinique et Métabolisme, France.
  14. Pandey M, Gaurav K, Singh S, Goel R. K. Safety and Efficacy of oral and parenteral glutamine supplementation in reducing chemotherapy induced toxicities in patients with breast cancer receiving chemotherapy: Results of interim analysis of a prospective, randomized, three arm, placebo-controlled study (NCT00772824). World J Surg Res 2012;1:17-27.
  15. Vidal-Casariego A, Calleja-Fernández A, Cano-Rodríguez I, Cordido F, Ballesteros-Pomar MD. Effects of oral glutamine during abdominal radiotherapy on chronic radiation enteritis: a randomized controlled trial. Nutrition. 2015;31(1):200-4.
  16. Tutanc OD, Aydogan A, Akkucuk S, Sunbul AT, Zincircioglu SB, Alpagat G, Erden ES. The efficacy of oral glutamine in prevention of acute radiotherapy-induced esophagitis in patients with lung cancer. Contemp Oncol; 2013;17(6):520-4.
  17. Tsujimoto T, Yamamoto Y, Wasa M, Takenaka Y, Nakahara S, Takagi T, Tsugane M, Hayashi N, Maeda K, Inohara H, Uejima E, Ito T. L-glutamine decreases the severity of mucositis induced by chemoradiotherapy in patients with locally advanced head and neck cancer: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Oncol Rep. 2015;33(1):33-9.
  18. Papanikolopoulou A, Syrigos KN, Drakoulis N. The Role of Glutamine Supplementation in Thoracic and Upper Aerodigestive Malignancies. Nutr Cancer. 2015 28:1-7.
  19. Gul K, Muge A, Taner A, Sehri E. Oral Glutamine Supplementation Reduces Radiotherapy-induced Esophagitis in Lung Cancer Patients. Asian Pac J Cancer Prev. 2015;16(1):53-8.
  20. Bader K.W, Abu Sa'aleek M.A. Putting into Evidence: The Effect of Oral Glutamine on Radiation-induced Esophagitis among Patients with Lung Cancer. Middle East J Cancer 2014; 5(3): 113-117.
  21. GiraudF, GreillierL: Oncologie. Revue des Maladies Respiratoires Actualités. 2011; 3(1):40-48.
  22. Ben-Arye E, Norton D, Frenkel M.: Nutrition and complementary and alternative medicine. Chapter 25 in Nutrition and the Cancer Patient, 2010. doi:10.1093/med/9780199550197.003.0025.
  23. Luna A, Alcala-Mata L, Volpacchio M, Martinez-Barbero J.P: Pancreatic Adenocarcinoma and Other Pancreatic Malignancies. Functional Imaging in Oncology. 2014, 1077-1109

 

I2.Topkan E, Yavuz AA, Aydin M, Onal C, Yapar F, Yavuz MN.: Comparison of CT and PET-CT based planning of radiation therapy in locally advanced pancreatic carcinoma. J Exp Clin Cancer Res. 2008 Sep 23;27:41. (A29: 15 ADET)

  1.  Zaidi H, El Naqa I.: PET-guided delineation of radiation therapy treatment volumes: a survey of image segmentation techniques. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2010 Nov;37(11):2165-87. Epub 2010 Mar 25.
  2.  Visioni A, Kim J.: Positron emission tomography for benign and malignant disease. Surg Clin North Am. 2011 Feb;91(1):249-66.
  3.  Patel GS, Kiuchi T, Lawler K, Ofo E, Fruhwirth GO, Kelleher M, Shamil E, Zhang R, Selvin PR, Santis G, Spicer J, Woodman N, Gillett CE, Barber PR, Vojnovic B, Kéri G, Schaeffter T, Goh V, O'Doherty MJ, Ellis PA, Ng T.: The challenges of integrating molecular imaging into the optimization of cancer therapy. Integr Biol (Camb). 2011 Jun;3(6):603-31. Epub 2011 May 4.
  4.  Yasui O, Sato M. Combined Imaging with Multi-Detector Row Computed Tomography and Diffusion-Weighted Imaging in the Detection of Pancreatic Cancer. Tohoku J Exp Med. 2011;224(3):195-9.
  5.  Visioni A, Kim J. Positron emission tomography for benign and malignant disease. Surg Clin North Am. 2011 Feb;91(1):249-66.
  6.  Grigsby PW. PET/CT imaging to guide cervical cancer therapy. Future Oncol. 2009 Sep;5(7):953-8.
  7.  Dibble EH, Karantanis D, Mercier G, Peller PJ, Kachnic LA, Subramaniam RM. PET/CT of cancer patients: part 1, pancreatic neoplasms. AJR Am J Roentgenol. 2012 Nov;199(5):952-67.
  8.  Rossier C, Dunet V, Matzinger O, Prior JO. PET/CT and radiotherapy: indications and potential applications. Cancer Radiother. 2012 Apr;16(2):152-63.
  9.  Du XL, Jiang T, Sheng XG, Li QS, Wang C, Yu H. PET/CT scanning guided intensity-modulated radiotherapy in treatment of recurrent ovarian cancer.Eur J Radiol. 2012;81(11):3551-6.
  10.  Caramelo F. J,  Faria D,  Ferreira N.C,  Lima J. J. P: Registration of Planar Scintigraphy Data onto Video Images Obtained at Different Perspectives. IFMBE Proceedings; 2010; 25(4,): 2280-2283.
  11.  PatelG. S,KiuchiT,LawlerK: Thechallenges of integrating molecular imaging into the optimization ofcancer therapy. Integr. Biol. 2011; 2(1):1–29.
  12.  Alcalá-Mata L, Luna A, Volpacchio M,Martínez- Barbero J.P.Pancreatic Adenocarcinoma and Other Pancreatic Malignancies. Functional Imaging in Oncology. 2014: 1077-1109.
  13.  Tsai C.J., Das P: Impact of PET/CT-Based Radiation Therapy Planning in Gastrointestinal Malignancies.PET Clinics. 2011, 6(2): 185–193.
  14.  Fanti S,  Maffione A.M: Pancreatic Cancer. Nuclear Oncology. 2013: 473-490.
  15.  JhaP, BijanB, MelendresG, SheltonD.K: Hybrid Imaging for Pancreatic Malignancy: clinical applications, merits, limitations, and pitfalls. Formun Üstü
   Clin Nucl Med 2015;40(3):206-13.

 

I3.Topkan E, Karaoglu A. Octreotide in the management of chemoradiotherapy-induced diarrhea refractory to loperamide in patients with rectal carcinoma. Oncology. 2006;71(5-6):354-60. (A33: 10 ADET)

  1.  Muehlbauer PM, Thorpe D, Davis A, Drabot R, Rawlings BL, Kiker E. Putting evidence into practice: evidence-based interventions to prevent, manage, and treat chemotherapy- and radiotherapy-induced diarrhea. Clin J Oncol Nurs. 2009;13(3):336-41.
  2.  Kountouras J, Zavos C. Recent advances in the management of radiation colitis. World J Gastroenterol. 2008; 28;14(48):7289-301.
  3.  Edmonds K, Hull D, Spencer-Shaw A, Koldenhof J, Chrysou M, Boers-Doets C, Molassiotis A. Strategies for assessing and managing the adverse events of sorafenib and other targeted therapies in the treatment of renal cell and hepatocellular carcinoma: recommendations from a European nursing task group. Eur J Oncol Nurs. 2012;16(2):172-84.
  4.  Gibson RJ, Keefe DM, Lalla RV, Bateman E, Blijlevens N, Fijlstra M, King EE, Stringer AM, van der Velden WJ, Yazbeck R, Elad S, Bowen JM; Mucositis Study Group of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer/International Society of Oral Oncology (MASCC/ISOO). Systematic review of agents for the management of gastrointestinal mucositis in cancer patients. Support Care Cancer. 2013;21(1):313-26.
  5.  Updated Oncology Nursing Society putting evidence into practice resources. Clin J Oncol Nurs. 2009 Apr;13(2):137-43.
  6.  Gradalski1 T, Betkowska2 I: Effectiveness of octreotide in advanced cancer patients with malignant bowel obstruction and intractable diarrhea. Adv. Pall. Med. 2009; 8( 4): 161-164.
  7.  Andreyev J, Ross P, Donnellan C, Lennan E, Leonard P, Waters C, Wedlake L, Bridgewater J, Glynne-Jones R, Allum W, Chau I, Wilson R, Ferry D. Guidance on the management of diarrhoea during cancer chemotherapy.Lancet Oncol. 2014;15(10):e447-60.
  8.  Lurix E.G, Zapatier J.A, Ukleja A: Radiation Enterocolitis. Diarrhea: Diagnostic and TherapeuticAdvances. 2011:141-157.
  9.  Irwin M, Rogers B.B: Anorexia. Oncology Nursing Society. 2013;2:1-12.
  10.  Strain C: Oncology Nursing Society Putting Evidence Into Practice Project Teams. Updated Oncology Nursing Society Putting Evidence Into Practice Resources. 2009;13(2):137-143.

 

I4. Formun ÜstüFormun AltıTopkan E,Parlak C, Kotek A, Yapar AF, Pehlivan B. Predictive value of metabolic 18FDG-PET response on outcomes in patients with locally advanced pancreatic carcinoma treated with definitive concurrent chemoradiotherapy.BMC Gastroenterol. 2011 Nov 10;11:123. (A14: 19 ADET)

  1.  Wang Z, Chen JQ, Liu JL, Qin XG, Huang Y. FDG-PET in diagnosis, staging and prognosis of pancreatic carcinoma: a meta-analysis.World J Gastroenterol. 2013;19(29):4808-17.
  2.  Brunner T.B: Neoadjuvant Therapy for Potentially Resectable Pancreatic Cancer: An Emerging Paradigm?Current Oncology Reports. 2013, 5(2):162-169.
  3.  Lin S, Zhang J,  Chen H, Chen K, Lai F,  Luo J, Wang Z,  Bu H, Zhang R, Li H, Tong H: Involvement of Endoplasmic Reticulum Stress in Capsaicin-Induced Apoptosis of Human Pancreatic Cancer Cells. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2013:1-12.
  4.  Lee JW, Kang CM, Choi HJ, Lee WJ, Song SY, Lee JH, Lee JD.Prognostic Value of Metabolic Tumor Volume and Total Lesion Glycolysis on Preoperative 18F-FDG PET/CT in Patients with Pancreatic Cancer.J Nucl Med. 2014;55(6):898-904.
  5.  Wilson JM, Partridge M, Hawkins M.The application of functional imaging techniques to personalise chemoradiotherapy in upper gastrointestinal malignancies.Clin Oncol (R Coll Radiol). 2014;26(9):581-96.
  6.  Rijkers AP, Valkema R, Duivenvoorden HJ, van Eijck CH.Usefulness of F-18-fluorodeoxyglucose positron emission tomography to confirm suspected pancreatic cancer: a meta-analysis.Eur J Surg Oncol. 2014;40(7):794-804.
  7.  Nanni C, Fanti S, Colletti PM, Rubello D. PET/CT in the management and prognosis of pancreatic exocrine tumors.Clin Nucl Med. 2013;38(1):33-4.
  8.  Choi HJ, Lee JW, Kang B, Song SY, Lee JD, Lee JH. Prognostic significance of volume-based FDG PET/CT parameters in patients with locally advanced pancreatic cancer treated with chemoradiation therapy.Yonsei Med J. 2014;55(6):1498-506.
  9.  Mortensen MB. Novelimagingstrategies for upper gastrointestinal tractcancers.Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2014:14:1-9.
  10.  Biagoli M.C, Joseph M. Herman: Preoperative endorectal brachytherapy in the treatment of locally advanced rectal cancer: Rethinking neoadjuvant treatment. Seminars in Colon and Rectal Surgery. 2014;25(1):26-32.
  11.  Wang XY, Yang F, Jin C, Fu DL. Utility of PET/CT in diagnosis, staging, assessment of resectability and metabolic response of pancreatic cancer.World J Gastroenterol. 2014;20(42):15580-9.
  12.  Kunzmann V, Herrmann K, Bluemel C, Kapp M, Hartlapp I, Steger U.Intensified Neoadjuvant Chemotherapy with Nab-Paclitaxel plus Gemcitabine Followed by FOLFIRINOX in a Patient with Locally Advanced Unresectable Pancreatic Cancer.Case Rep Oncol. 2014;7(3):648-55.
  13.  Crippa S, Salgarello M, Laiti S, Partelli S, Castelli P, Spinelli AE, Tamburrino D, Zamboni G, Falconi M. The role of (18)fluoro-deoxyglucose positron emission tomography/computed tomography in resectable pancreatic cancer.Dig Liver Dis. 2014;46(8):744-9.
  14.  Donswijk M.L, Hess S, Mulders T, Lam M.G.E.H: [18F]Fluorodeoxyglucose PET/Computed Tomography in Gastrointestinal Malignancies.  PET Clinics. 2014; 9(4): 421–441.
  15.  Luna A, Alcala-Mata L, Volpacchio M, Martinez-Barbero J.P: Pancreatic Adenocarcinoma and Other Pancreatic Malignancies. Functional Imaging in Oncology. 2014, 1077-1109.
  16.  Teo M, Crotty GF, O'Súilleabháin C, Ridgway PF, Conlon KC, Power DG, McDermott RS. Identification of distinct phenotypes of locally advanced pancreatic adenocarcinoma.J Gastrointest Cancer. 2013 Mar;44(1):73-8.
  17.  Chang JS, Choi SH, Lee Y, Kim KH, Park JY, Song SY, Cho A, Yun M, Lee JD, Seong J. Clinical usefulness of ¹?F-fluorodeoxyglucose-positron emission tomography in patients with locally advanced pancreatic cancer planned to undergo concurrent chemoradiation therapy.Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2014;90(1):126-33.
  18.  Dalah E, Moraru I, Paulson E, Erickson B, Li XA. Variability of target and normal structure delineation using multimodality imaging for radiation therapy of pancreatic cancer.Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2014;89(3):633-40.
  19.  Wilson JM, Mukherjee S, Chu KY, Brunner TB, Partridge M, Hawkins M. Challenges in using ¹?F-fluorodeoxyglucose-PET-CT to define a biological radiotherapy boost volume in locally advanced pancreatic cancer.Radiat Oncol. 2014;9:146.

 

I5. Formun ÜstüFormun AltıOnal C, Arslan G, Topkan E, Pehlivan B, Yavuz M, Oymak E, Yavuz A. Comparison of conventional and CT-based planning for intracavitary brachytherapy for cervical cancer: target volume coverage and organs at risk doses.J Exp Clin Cancer Res. 2009;28:95.(A22: 13 ADET)

  1. Wanderas AD, Sundset M, Langdal I, Danielsen S, Frykholm G, Marthinsen AB.Adaptive brachytherapy of cervical cancer, comparison of conventional point A and CT based individual treatment planning.Acta Oncol. 2012;51(3):345-54.
  2. Tyagi K,  Mukundan H, Mukherjee D, Semwal M, Sarin A: Non isocentric film-based intracavitary brachytherapy planning in cervical cancer: a retrospective dosimetric analysis with CT planning. J Contemp Brachytherapy. 2012 Sep; 4(3): 129-134.
  3. Bahreyni Toossi MT, Ghorbani M, Makhdoumi Y, Taheri M, Homaee Shandiz F, Zahed Anaraki S, Soleimani Meigooni A. A retrospective analysis of rectal and bladder dose for gynecological brachytherapy treatments with GZP6 HDR afterloading system.Rep Pract Oncol Radiother. 2012;17(6):352-7.
  4. Huang EY, Sun LM, Lin H, Lan JH, Chanchien CC, Huang YJ, Wang CY, Wang CJ. A prospective cohort study to compare treatment results between 2 fractionation schedules of high-dose-rate intracavitary brachytherapy (HDR-ICBT) in patients with cervical cancer.Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2013;85(1):123-8.
  5. Bahadur YA, Hassouna AH, Constantinescu CT, Naga AF, Ghasal NM, Elsayed ME. Three-dimension anatomy-based planning optimization for high dose rate vaginal vault brachytherapy.Saudi Med J. 2012;33(6):640-7.
  6. Vargo JA, Beriwal S. Image-based brachytherapy for cervical cancer.World J Clin Oncol. 2014;5(5):921-30.
  7. Rao Z, Gao J, Zhang B, Yang B, Zhang J: Cisplatin sensitivity and mechanisms of anti-HPV16 E6-ribozyme on cervical carcinoma CaSKi cell line. The Chinese-German Journal of Clinical Oncology. 2012;11(4): 237-42.
  8. Onal C, Guler OC, Dolek Y, Erbay G.Uterine perforation during 3-dimensional image-guided brachytherapy in patients with cervical cancer: Baskent University experience.Int J Gynecol Cancer. 2014;24(2):346-51.
  9. Onal C, Oymak E: CT-Guided Brachytherapy Planning. Computed Tomography-Special Applications, Luca Saba. Intech Open;2011;105-120.
  10. Zainab H, Hussain R, Murad S, Riaz M, and Khatoon S. Comparison of Three Methods of Dose Optimization in Brachytherapy of Gynecological Tumours - A Local Experience. The Nucleus 49, No. 4 (2012) 309-317.Formun Üstü
  11. Guler O.C, Onal C, AcibuciI: Effects of bladder distension on dose distribution of vaginal vault brachytherapy in patients with endometrial cancer. J Contemp Brachytherapy 2014; 6, 4: 371–376.
  12. Onal C, Reyhan M, Guler OC, Yapar AF. Treatment outcomes of patients with cervical cancer with complete metabolic responses after definitive chemoradiotherapy.Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2014;41(7):1336-42.
  13. Oymak E, Arslan G, Onal C: Gynecological Tumor Brachytherapy: Baskent University ExperienceTürk Onkoloji Dergisi 2012;27(Ek 1):12-17.

 

I6. Formun ÜstüFormun AltıTopkan E,Topuk S, Oymak E, Parlak C, Pehlivan B. Pseudoprogression in patients with glioblastoma multiformeafterconcurrentradiotherapy and temozolomide. Am J Clin Oncol. 2012;35(3):284-9.(A16: 13 ADET)

  1.  Iwami K, Shimato S, Ohno M, Okada H, Nakahara N, Sato Y, Yoshida J, Suzuki S, Nishikawa H, Shiku H, Natsume A, Wakabayashi T. Peptide-pulsed dendritic cell vaccination targeting interleukin-13 receptor α2 chain in recurrent malignant glioma patients with HLA-A*24/A*02 allele. Cytotherapy. 2012;14(6):733-42.
  2.  Pouleau HB, Sadeghi N, Balériaux D, Mélot C, De Witte O, Lefranc F.High levels of cellular proliferation predict pseudoprogression in glioblastoma patients. Int J Oncol.2012;40(4):923-8.
  3.  Zhu Y, Young GS, Xue Z, Huang RY, You H, Setayesh K, Hatabu H, Cao F, Wong ST.Semi-automatic segmentation software for quantitative clinical brain glioblastoma evaluation. Acad Radiol. 2012;19(8):977-85.
  4.  Motegi H, Kamoshima Y, Terasaka S, Kobayashi H, Yamaguchi S, Tanino M, Murata J, Houkin K.IDH1 mutation as a potential novel biomarker for distinguishing pseudoprogression from true progression in patients with glioblastoma treated with temozolomide and radiotherapy. Brain Tumor Pathol. 2013;30(2):67-72.
  5.  Linhares P, Carvalho B, Figueiredo R, Reis RM, Vaz R. Early Pseudoprogression following Chemoradiotherapy in Glioblastoma Patients: The Value of RANO Evaluation. J Oncol. 2013;2013:690585.
  6.  Woodworth GF, Garzon-Muvdi T, Ye X, Blakeley JO, Weingart JD, Burger PC. Histopathologicalcorrelates with survival in reoperated glioblastomas. J Neurooncol. 2013;113(3):485-93.
  7.  Keogh BP, Henson JW. Clinicalmanifestations and diagnostic imaging of brain tumors. Hematol Oncol Clin North Am. 2012;26(4):733-55.
  8.  Naftel RP, Pollack IF, Zuccoli G, Deutsch M, Jakacki RI. Pseudoprogression of low-grade gliomas after radiotherapy.Pediatr Blood Cancer. 2015;62(1):35-9.
  9.  OguraK, Mizowaki T, ArakawaY, OguraM, Sakanaka K, Miyamoto S, Hiraoka M. Initial and cumulative recurrence patterns of glioblastoma after temozolomide-based chemoradiotherapy and salvage treatment: a retrospective cohort study in a single institution. Radiat Oncol. 2013;8:97.
  10. Matsuyama J. Multiple oligodendroglioma with pseudoprogression. J Neurosci Rural Pract. 2012;3(3):379-82.
  11.  Xue Z, Wong S.T.C: Medical Image Computing for Oncology: Review and Clinical Examples. Functional Imaging in Oncology. 2014:97-124 (Springer).
  12.  Khan I, Bangash M, Baeesa S, Jamal A, Carracedo A, Alghamdi F, Qashqari H, Abuzenadah A, AlQahtani M, Damanhouri G, Chaudhary A, Hussein D. Epidemiological Trends of Histopathologically WHO Classified CNS Tumors in Developing Countries: Systematic Review. Asian Pac J Cancer Prev. 2015;16(1):205-16.
  13.  Urvay S, Altınbas  M, Hacıbekiroglu I, Kose N, Colak D, Imamoglu I, Sari E: Malignant Gliomas and New Treatment Strategies: Gliomlara Yeni Yaklaşımlar. OrtadoGu Tip Dergisi 2013;5 (1): 37-43.

 

I7. Formun ÜstüFormun AltıTopkan E,Yildirim BA, Selek U, Yavuz MN. Cranial prophylactic irradiation in locally advanced non-small cell lung carcinoma: current status and future perspectives. Oncology. 2009;76(3):220-8. (10 ADET)

  1.  Marsh JC, Gielda BT, Herskovic AM, Abrams RA. Cognitive Sparing during the Administration of Whole Brain Radiotherapy and Prophylactic Cranial Irradiation: Current Concepts and Approaches. J Oncol. 2010; 2010: 198208.
  2.  KienastY, and Winkler F: Therapy and prophylaxis of brain metastases. Expert Review of Anticancer Therapy. 2010: 10(11):1763-1777.
  3.  Okamoto H, Nakagawa K, Watanabe K, Nakamatsu K, Nishimura Y, Fukuoka M, Yamamoto N: Single-agent gefitinib with concurrent radiotherapy for locally advanced non-small cell lung cance rharboring mutations of the epidermal growth factor receptor. Lung Cancer. 2011;72(2):199-204.
  4.  Gomez DR, Cox JD, Roth JA, Allen PK, Wei X, Mehran RJ, Kim JY, Swisher SG, Rice DC, Komaki R: A prospective phase 2 study of surgery followed by chemotherapy and radiation for superior sulcus tumors. Cancer. 2012;118(2):444-51.
  5.  Bender ET, Mehta MP, Tome WA: On the estimation of the location of the hippocampus in the context of hippocampal avoidance whole brain radiotherapy treatment planning. Technol Cancer Res Treat. 2009;8(6):425-32.
  6.  Stanic K, Zwitter M, Hitij NT, Kern I, Sadikov A, Cufer T: Brain metastases in lung adenocarcinoma: impact of EGF Rmutation status on incidence and survival. Radiol Oncol. 2014;;48(2):173-83.
  7. Ma C, Jiang R: Progress of treatments in non-small cell lung cancer with brain metastases. Chinese Journal of Lung Cancer.2012, 15(5):309-313.
  8. Rios I, Morales J, Vinolas N,Casas F: Radiochemotherapy in special populations with limited-disease small-cell lung cancer and locally advanced non-small-cell lung cancer. Future Medicine. 2012;1(1):63-71.
  9. Harris J.E, Brock M.V: Surgical Treatment of Lung Cancer. Lung Cancer: A Multidisciplinary Approach to Diagnosis and Management by  Kemp Kernstine, Reckamp Karen L Kernstine Kemp H.2010:78-94 (Chapter 8).
  10. Garces Y.I: Radiotherapy for the Palliation of Lung Cancer. In Toracic Malignancies by Steven E. Schild. 2010:67-81.

 

I8. Topkan E,Yavuz AA,Ozyilkan O. Cancercachexia: pathophysiologicaspects and treatmentoptions. AsianPac J Cancer Prev. 2007;8(3):445-51. (A32: 16 ADET)

 1. Reid J, McKenna H, Fitzsimons D, McCance T. The experience of cancercachexia: a qualitative study of advanced cancer patients and their family members. Int J Nurs Stud. 2009;46(5):606-16.
 2. Suzuki H, Asakawa A, Amitani H, Nakamura N, Inui A:Cancer cachexia-pathophysiology and management. Journal of Gastroenterology. 2013, 48(5):574-594.
 3. GibsonRJ, StringerAM. Chemotherapy-induced diarrhoea. Curr Opin Support Palliat Care. 2009;3(1):31-5.
 4. Dumas JF, Goupille C, Pinault M, Fandeur L, Bougnoux P, Servais S, Couet C: n-3PUFA-enriched diet delays the occurrence of cancer cachexia in rat with peritoneal carcinosis. Nutr Cancer. 2010;62(3):343-50.
 5. Ryan JJ, Dows BL, Kirk MV, Chen X, Eastman JR, Dyer RJ, Kier LB: A systems biology approach to invasive behavior: comparing cancer metastasis and suburban sprawl development. BMC Res Notes. 2010;3:36.
 6. Holmes S: Understanding cachexia in patients with cancer. Learning Zone; 2011;11(28):47-56.
 7. Pottel L, Lycke M, Boterberg T, Foubert I, Pottel H, Duprez F, Goethals L, Debruyne P.R:  Omega-3 fatty acids: physiology, biological sources and potential applications in supportive cancer care. Phytochemistry Reviews. 2014, 13(1): 223-244.
 8. Ronga I, Gallucci F, Riccardi F, Uomo G. Anorexia-cachexia syndrome in pancreatic cancer: recent advances and new pharmacological approach. Adv Med Sci. 2014;59(1):1-6.
 9. Chou Y, Kuo C, Chen P, Chen L, Yeh K, Kuo H, Chang C: Oral administration of Qing-Shu-Yi-Qi-Tang reduce lung cancer-induced cachexia in mice. African Journal of Pharmacy and Pharmacology.2012; 6(2): 84-91.
 10. Chen SZ, Zhang YL: Treatment of cancer cachexia in mice by combination of dsRNA-dependent protein kinase inhibitor and medroxyprogesteroneacetate. Oncol Rep. 2012;27(2):579-84.
 11. Pottel L, Lycke M, Boterberg T, Pottel H, Goethals L, Duprez F, Maes A, Goemaere S, Rottey S, Foubert I, Debruyne PR. Echiumoil is not protective against weight loss in head and neck cancer patients undergoing curative radio(chemo)therapy: a randomised-controlled trial. BMC Complement Altern Med. 2014;14:382.
 12. Virender Suhag, B. S. Sunita, Arti Sarin, A. K. Singh: Cancer, Malnutrition and Cachexia: We Must Break the Triad. International Journal of Medical Physics, Clinical Engineering and Radiation Oncology, 2015, 4, 64-70.
 13. Bienertova-Vasku J, Tomandl J, Bienert P, Chovanec J, Dostalova Z, Vasku A, Valik D: Circulating Levels of Agouti-Related Peptide in Endometrial Cancer Survivors. World J Oncol. 2011;2(5):232-237.
 14. Pottel L, Lycke M, Boterberg  T, Foubert I, Pottel H,. Duprez F, Goethals L, Debruyne P.R: Omega-3 fatty acids: physiology, biological sourcesand potential applications in supportive cancer care. Phytochem Rev. 2014; 13:223–244.
 15. Ordu C, Pilanci KN, Koksal UI, Okutur K, Saglam S, Tecimer C, Demir G: Can megestrolacetate induce thrombosis in advanced oncology patients receiving chemotherapy? Asian Pac J Cancer Prev. 2014;15(23):10165-9.
 16. Kose F, Karadeniz C, Sumbul A.T, SEZER A, Besen A, Ozyilkan O: Nutritional Support For Cancer Patients: Kanser Hastalarında Beslenme Desteği. Ortadogu Medical Journal. 2012; 4 (2): 74-77.

 

I9. Topkan E, Tufan H, Yavuz AA, Bacanli D, Onal C, Kosdak S, Yavuz MN. Comparison of the protectiveeffects of melatonin and amifostine on radiation-inducedepiphysealinjury. Int J Radiat Biol. 2008;84(10):796-802. (A27: 11 ADET)

 1. Citrin D, Cotrim AP, Hyodo F, Baum BJ, Krishna MC, Mitchell JB.: Radioprotectors and mitigators of radiation-induced normal tissue injury.Oncologist. 2010;15(4):360-71.
 2. Krasin MJ, Constine LS, Friedman DL, Marks LB.: Radiation-related treatment effects across the age spectrum: differences and similarities or what the old and young can learn from each other. Semin Radiat Oncol. 010;20(1):21-9.
 3. Stewart FA, Akleyev AV, Hauer-Jensen M, Hendry JH, Kleiman NJ, Macvittie TJ, Aleman BM, Edgar AB, Mabuchi K, Muirhead CR, Shore RE, Wallace WH: ICRP publication 118: ICRP statement on tissue reactions and early and late effects of radiation in normal tissues and organs-threshold doses for tissue reactions in a radiation protection context. Ann ICRP. 2012;41(1-2):1-322.
 4. Shaw J, Zhang J, Zhang M, Valeriote F, Chen B:Pretreatment with A Small-Molecule Tumor Necrosis Factor-Alpha (TNF-α) Inhibitor, UTL-5g, Reduced Radiation-Induced Acute Liver Toxicity in Mice. Am. J. Biomed. Sci. 2012; 4(2):1 23- 31.
 5. Christophersen O.A: Radiation protection following nuclearpower accidents: a survey of putative mechanisms involved in the radioprotective actions of taurine during and after radiation exposure. Microbial Ecology in Health & Disease 2012; 23: 14787.
 6. Reiter RJ, Korkmaz A, Ma S, Rosales-Corral S, Tan DX: Melatonin protection from chronic, low-level ionizing radiation. Mutat Res. 2012;751:7-14:
 7. Korkmaz A, Tan D, Reiter R.J: Melatonin; An Established Radioprotective Agent Against Japan’s Nuclear Disaster (Melatonin; Japon Nükleer Felaketine Karşı Etkin Bir Radyasyondan Koruyucu Ajan). TAF Prev Med Bull. 2011; 10(2):127-129.
 8. Johnke RM, Sattler JA, Allison RR. Radioprotective agents for radiation therapy: futuretrends.Future Oncol. 2014;10(15):2345-57.
 9. Ozmerdivenli R, Kursat Karacabey K,  Gundogdu C,  Sevindi T: Protective role of melatonin on blood parameters following irradiation in rat. African Journal of Biotechnology. 2011; 10(80): 18564-68.
 10. Cakır Z.U, DemirelC, Ugurlu P, Saruhan B.G, Ketani S, Seker U, Zincircioglu S: B:Radio-protective effects of melatonin on the skin histology in the rat.  Journal of International Dental and Medical Research. 2014;7(3):73-77.
 11. Ozen A, Tastekin E, Cakina S, Parlar S, Kurkcu N, Sut N, Uzal C:Comparison of Protective Effect of Melatonin and Amifostine on Acute Renal Damage Caused by Ionizing Radiation: İyonizer Radyasyonun Neden Olduğu Akut Renal Hasara Karşı Melatonin ve Amifostinin Koruyucu Etkilerinin Karşılaştırılması.  International Journal of Clinical Research.2013;1(12):67-70.

 

I10.Parlak C, Topkan E, Onal C, Reyhan M, Selek U. Prognostic value of gross tumor volume delineated by FDG-PET-CT based radiotherapy treatment planning in patients with locally advanced pancreatic cancer treated with chemoradiotherapy. Radiat Oncol. 2012;19;7:37. (A12: 10 ADET).

 1. Nanni C, Fanti S, Colletti PM, Rubello D. PET/CT in the management and prognosis of pancreatic exocrine tumors. Clin Nucl Med. 2013 Jan;38(1):33-4.
 2. Forssell H, Proh K, Wester M, Krona H. Tumor size as measured at initial X-ray examination, not length of bile duct stricture, predicts survival in patients with unresectable pancreatic cancer. BMC Cancer 2012, 12:429.
 3. Niyazi M, Landrock S, Elsner A, Manapov F, Hacker M, Belka C, Ganswindt U. Automated biological target volume delineation for radiotherapy treatment planning using FDG-PET/CT. Radiat Oncol. 2013;8:180.
 4. Lee JW, Kang CM, Choi HJ, Lee WJ, Song SY, Lee JH, Lee JD. Prognostic Value of Metabolic Tumor Volume and Total LesionGlycolysis on Preoperative 18F-FDGPET/CT in Patients with Pancreatic Cancer. J Nucl Med. 2014;55(6):898-904.
 5. Wilson JM, Partridge M, Hawkins M. The application of functional imaging techniques to personalise chemoradiotherapy in upper gastrointestinal malignancies. Clin Oncol (R Coll Radiol). 2014;26(9):581-96.
 6. Rijkers AP, Valkema R, Duivenvoorden HJ, van Eijck CH. Usefulness of F-18-fluorodeoxyglucose positron emission tomography to confirm suspected pancreatic cancer: a meta-analysis.Eur J Surg Oncol. 2014;40(7):794-804.
 7. Cyran CC, Paprottka PM, Eisenblätter M, Clevert DA, Rist C, Nikolaou K, Lauber K, Wenz F, Hausmann D, Reiser MF, Belka C, Niyazi M. Visualization, imaging and new preclinical diagnostics in radiation oncology.Radiat Oncol. 2014;9:3.
 8. Choi HJ, Lee JW, Kang B, Song SY, Lee JD, Lee JH. Prognostic significance of volume-based FDG PET/CT parameters in patients with locally advanced pancreatic cancer treated with chemoradiation therapy.Yonsei Med J. 2014;55(6):1498-506.
 9. Nieder C, Brunner T.B: Pancreatic Cancer: in Decision Tools for Radiation Oncology; Springer, 2014:141-150.
 10. KitasatoY, YasunagaM, OkudaK, KinoshitaH, Tanaka H, Okabe Y, Kawahara A, Kage M, Kaida H, Ishibashi M. Maximum standardized uptake value on 18F-fluoro-2-deoxy-glucose positron emission tomography/computed tomography and glucose transporter-1 expression correlates with survival in invasive ductal carcinoma of the pancreas. Pancreas. 2014;43(7):1060-5.

 

I11.Onal C, Topkan E, Efe E, Yavuz M, Sonmez S, Yavuz A.: Comparison of rectal volume definition techniques and their influence on rectal toxicity in patients with prostate cancer treated with 3D conformal radiotherapy: a dose-volume analysis. Radiat Oncol. 2009 May 11;4:14. (A23: 11 ADET).

 

 1. Niyazi M, Bartenstein P, Belka C, Ganswindt U.: Choline PET based dose-painting in prostate cancer-modelling of dose effects. Radiat Oncol. 2010; 18;5:23.
 2. Vranova J, Vinakurau S, Richter J, Starec M, Fiserova A, Rosina J. The evolution of rectal and urinary toxicity and immune response in prostate cancer patients treated with two three-dimensional conformal radiotherapy techniques. Radiat Oncol. 2011;6:87.
 3. Czigner K, Agoston P, Forgács G, Kásler M. Patient positioning variations to reduce dose to normal tissues during 3D conformal radiotherapy for high-risk prostate cancer. Strahlenther Onkol. 2012;188(9):816-22.
 4. Yang C, Chen HX, Zhou Y, Liu MX, Wang Y, Wang JX, Ren SP, Han Y, Wu BY: Manganese superoxide dismutase gene therapy protects against irradiation- induced intestina linjury. Curr Gene Ther. 2013 Oct;13(5):305-14.
 5. Onal C, Arslan G, Parlak C, Sonmez S. Comparison of IMRT and VMAT plans with different energy levels using Monte-Carlo algorithm for prostate cancer. Jpn J Radiol. 2014;32(4):224-32.
 6. Onal C, Sonmez S, Erbay G, Guler OC, Arslan G. Simultaneous integrated boost to intraprostatic lesions using different energy levels of intensity-modulated radiotherapy and volumetric-arc therapy. Br J Radiol. 2014;87(1034):20130617.
 7. Barza? JA, Szczylik C, Rzepecki P, Jaworska M, Anuszewska E: Plasma citrulline level as a biomarker for cancer therapy-induced small bowel mucosal damage. Acta Biochim Pol. 2014;61(4):615-31.
 8. Guler O.C, Onal C, Acibuci I: Effects of bladder distension on dose distribution of vaginal vault brachytherapy in patients with endometrial cancer. J Contemp Brachytherapy 2014; 6( 4): 371-376.
 9. Thrapsanioti Z, Karanasiou I, Platoni K, Efstathopoulos EP, Matsopoulos G, Dilvoi M, Patatoukas G, Chaldeopoulos D, Kelekis N, Kouloulias V. Transformation of physical DVHs to radiobiologically equivalent ones in hypofractionated radiotherapy analyzing dosimetric and clinical parameters: a practical approach for routine clinical practice in radiation oncology. Comput Math Methods Med. 2013;2013:713420.
 10. Tony J. C. Wang, T.J, Zhang C,  Wei Y,  Horowitz D.P,  Connolly E.P, Cheng S.K, Feng W,  Chao K.S.C,Deutsch I: Comparison of effect of rectal volume delineation methods on dose constraint endpoints in the treatment of prostate cancer with intensity-modulated radiation therapy. J. Radiat. Oncol. 2013;2(3):303-8.
 11. D’Andrea M, Falco M.D, Fedele D, Ponti E, Tolu B, Di Cristino D, Barbarino R, Di Murro L, Tortorelli G, Duggento A, Bagala P, Guerrisi M, Santoni R: Construction of a simple rectum model using image guidance in prostate patients treated with 3D conformal radiotherapy. Journal of Cancer Therapy. 2014;5(12):1039-48.

 

I12. Pehlivan B, Topkan E, Onal C, Nursal GN, Yuksel O, Dolek Y, Yavuz MN, Yavuz AA.: Comparison of CT and integrated PET-CT based radiation therapy planning in patients with malignant pleural mesothelioma. Radiation Oncology 2009, 4:35.: (A20. 9 ADET).

 1. Basu S, Saboury B, Torigian DA, Alavi A.: Current Evidence Base of FDG-PET/CT Imaging in the Clinical Management of Malignant Pleural Mesothelioma: Emerging Significance of Image Segmentation and Global Disease Assessment. Mol Imaging Biol. 2011;13(5):801-11.
 2. Feigen M, Lee ST, Lawford C, Churcher K, Zupan E, Scott AM, Hamilton C.: Establishing locoregional control of malignant pleural mesothelioma using high-dose radiotherapy and (18) F-FDG PET/CT scan correlation. J Med Imaging Radiat Oncol. 2011;55(3):320-32.
 3. Orcajo Rincón J, Alonso Farto JC, Rotger Regi A, Hernández Pérez R, Hualde AM, Pérez Aradas V.: Usefulness of (18)F-FDG PET-CT in the presurgical assessment of malignant pleural mesothelioma treated with neoadjuvant chemotherapy. Rev Esp Med Nucl. 2011;30(5):307-10.
 4. Rimner A, Rosenzweig KE. Novelradiation therapyapproaches in malignant pleural mesothelioma.Ann Cardiothorac Surg. 2012;1(4):457-61.
 5. Kruse M, Sherry SJ, Paidpally V, Mercier G, Subramaniam RM. FDGPET/CT in the management of primary pleural tumors and pleural metastases. AJR Am J Roentgenol. 2013;201(2):215-26.
 6. Broncano J, García-Velloso M.J,Martin-Noguerol T, Luna A: Functional Imaging of Malignant Pleural Mesothelioma and other Pleural and Chest Wall Lesions. In Functional Imaging in Oncology, Springer, 2014: 751-770.
 7. Seo HJ, Kim GM, Kim JH, Kang WJ, Choi HJ. 18F-FDGPET/CT in hepatocellular carcinoma: detection of bone metastasis and prediction of prognosis. Nucl Med Commun. 2015;36(3):226-33.
 8. Truong M.T, Subramaniam R.M: Radiotherapy Planning. In PET-CT and PET-MRI in Oncology. 2012: 337-377.
 9. Orcajo Rincón J, Alonso Farto JC, Rotger Regi A, Hernández Pérez R, Hualde AM, Pérez Aradas V.Usefulness of 18F-FDG PET-CT in the presurgical assessment of malignant pleural mesothelioma treated with neoadjuvant chemotherapy. Rev Esp Med Nucl. 2011;30(5):307-10.

 

I13. Topkan E, Onal HC, Yavuz MN.: Managing liver metastases with conformal radiation therapy. J Support Oncol. 2008;6(1):9-15: (A35: 9 ADET).          

 1. Stintzing S, Hoffmann RT, Heinemann V, Kufeld M, Muacevic A.: Frameless single-session robotic radiosurgery of liver metastases in colorectal cancer patients. Eur J Cancer. 2010;46(6):1026-32. Epub 2010 Feb 12.
 2. Seemann H, Meran JG.: Meaningfullness and duration of palliative chemotherapy with regard to the quality of life of palliative patients. Wien Med Wochenschr. 2010;160(3-4):64-9.
 3. Almaghrabi MY, Supiot S, Paris F, Mahé MA, Rio E. Stereotactic body radiation therapy for abdominal oligometastases: a biological and clinical review. Radiat Oncol. 2012;7:126.
 4. Apisarnthanarak P, Kanchanarat K, Muangsomboon K, Chaiyasoot W, Leumwananonthachai N, Pattaranutaporn P. CT appearances of post-radiation livers in patients with unresectable cholangiocarcinoma. J Med Assoc Thai. 2012;95(2):221-8.
 5. Lee JH, Lee JH, Jang HS, Lee HC, Lee JW, Kang DG, Shim BY, Kye BH, Kim HJ, Cho HM, Suh YJ, Kim SH. Hypofractionated radiotherapy with Tomotherapy for patients with hepatic oligometastases: retrospective analysis of two institutions. Clin Exp Metastasis. 2013;30(5):643-50.
 6. Benson A.B, Amoletti P, Bekai-Saab T, et al: Colon Cancer: Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN). J. Nat. Comprehensive Cancer Network. 2011;9(11):1238-90.
 7. Van De Voorde L, Vanneste B, Houben R, Damen P, van den Bogaard J, Lammering G, Dejong K, de Vos-Geelen J, Buijsen J, Öllers M, Berbée M, Lambin P.Image-guided stereotactic ablative radiotherapy for the liver: A safe and effective treatment.Eur J Surg Oncol. 2015 Feb;41(2):249-56.
 8. Yin H, Lu K, Qiao WB, Zhang HY, Sun D, You QS. Whole-liver radiotherapy concurrent with chemotherapy as a palliative treatment for colorectal patients with massive and multiple liver metastases: a retrospective study. Asian Pac J Cancer Prev. 2014;15(4):1597-602.
 9. Sajesh B.V, Cisyk A.L,  McManus K.J: Synthetic Genetic Approaches in Colorectal Cancer: Exploiting and Targeting Genome Instability. İn Genomic Instability and Cancer Metastasis: Cancer Metastasis- Biology and Treatment 2015;20:179-204.

Formun Üstü

Formun Altı

 

I.14. Formun Üstü

Formun Altı

Onal C, Kayaselcuk F, Topkan E, Yavuz M, Bacanli D, Yavuz A.: Protective effects of melatonin and octreotide against radiation-induced intestinal injury. Dig Dis Sci. 2011 Feb;56(2):359-367. (A17: 11 ADET).

 1. Wedlake LJ, Andreyev HJ.: Manipulating the consequential effect: an alternative approach to reducing pelvic radiation disease other than dose reduction. Curr Opin Support Palliat Care. 2011;5(1):25-8.
 2. de Jong JH, Rodermond HM, Zimberlin CD, Lascano V, De Sousa E Melo F, Richel DJ, Medema JP, Vermeulen L.Fusion of intestinal epithelial cells with bone marrow derived cells is dispensable for tissue homeostasis. Sci Rep. 2012;2:271.
 3. Sathyapalan T, Dixit S.Radiotherapy-induced hypopituitarism: a review. Expert Rev Anticancer Ther. 2012;12(5):669-83.
 4. Wedlake LJ, McGough C, Shaw C, Klopper T, Thomas K, Lalji A, Dearnaley DP, Blake P, Tait D, Khoo VS, Andreyev HJ. Clinical trial: Efficacy of a low or modified fat diet for the prevention of gastrointestinal toxicity in patients receiving radiotherapy treatment for pelvic malignancies. J Hum Nutr Diet. 2012;25(3):247-59.
 5. Reiter RJ, Korkmaz A, Ma S, Rosales-Corral S, Tan DX. Melatonin protection from chronic, low-level ionizing radiation. Mutat Res. 2011 Dec 15. [Epub ahead of print]
 6. Laiakis EC, Strassburg K, Bogumil R, Lai S, Vreeken RJ, Hankemeier T, Langridge J, Plumb RS, Fornace AJ Jr, Astarita G. Metabolic phenotyping reveals a lipid mediator response to ionizing radiation. J Proteome Res. 2014;13(9):4143-54.
 7. Sommansson A, Saudi WS, Nylander O, Sjöblom M: Melatonin inhibits alcohol-induced increases in duodenal mucosal permeability in rats in vivo. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2013;305(1):G95-G105.
 8. Sathyapalan T, Dixit S. Radiotherapy-induced hypopituitarism: a review. Expert Rev Anticancer Ther. 2012;12(5):669-83.
 9. Korkmaz A, Tan D, Reiter R.J: Melatonin; An Established Radioprotective Agent Against Japan’s Nuclear Disaster (Melatonin; Japon Nükleer Felaketine Karşı Etkin Bir Radyasyondan Koruyucu Ajan). TAF Prev Med Bull. 2011; 10(2):127-129.
 10. Ozmerdivenli R, Kursat Karacabey K,  Gundogdu C,  Sevindi T:Protective role of melatonin on blood parameters following irradiation in rat. African Journal of Biotechnology. 2011; 10(80): 18564-68.
 11. Ortiz F, Acuña-Castroviejo D, Doerrier C, Dayoub JC, López LC, Venegas C, García JA, López A, Volt H, Luna-Sánchez M, Escames G. Melatoninblunts the mitochondrial NLRP3 connection and protects against radiation-induced oral mucositis. J Pineal Res. 2015;58(1):34-49.

 

I15. Onal C, Kotek A, Unal B, Arslan G, Yavuz A, Topkan E, Yavuz M. Plasma citrulline levels predict intestinal toxicity in patients treated with pelvic radiotherapy. Acta Oncol. 2011;50(8):1167-74. (A15: 9 ADET).

 1. Cakmaz R, Büyükaşık O, Kahramansoy N, Erkol H, Cöl C, Boran C, Buğdaycı G. A combination of plasma DAO and citrulline levels as a potential marker for acute mesenteric ischemia. Libyan J Med. 2013 Mar 26;8:1-6.
 2. Vidal-Casariego A, Calleja-Fernández A, de Urbina-González JJ, Cano-Rodríguez I, Cordido F, Ballesteros-Pomar MD: Efficacy of glutamine in the prevention of acute radiation enteritis: a randomized controlled trial. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2014;38(2):205-13.
 3. Burnett AF, Biju PG, Lui H, Hauer-Jensen M: Oral interleukin11 as a counter measure to lethal total-body irradiation in a murine model. Radiat Res. 2013;180(6):595-602.
 4. Shim S, Jang WS, Lee SJ, Jin S, Kim J, Lee SS, Bang HY, Jeon BS, Park S. Development of a new minipig model to study radiation-induced gastrointestinal syndrome and its application in clinical research. Radiat Res. 2014;181(4):387-95.
 5. Laiakis EC, Strassburg K, Bogumil R, Lai S, Vreeken RJ, Hankemeier T,Langridge J, Plumb RS, Fornace AJ Jr, Astarita G: Metabolic phenotyping reveals a lipid mediator response to ionizing radiation. J Proteome Res. 2014 5;13(9):4143-54.
 6. Barza? JA, Szczylik C, Rzepecki P, Jaworska M, Anuszewska E. Plasma citrulline level as a biomarker for cancert herapy-induced small bowel mucosal damage. Acta Biochim Pol. 2014;61(4):615-31.
 7. ,Lacombe J, Riou O, Solassol J, Mangé A, Bourgier C, Fenoglietto P, Pèlegrin A, Ozsahin M, Azria D. Intrinsicradiosensitivity: predictiveassays that willchangedailypractice. Cancer Radiother. 2013;17(5-6):337-43.
 8. Lacombe J, Riou O, Solassol J, Mangé A, Ozsahin M, Azria D: Susceptibilité individuelle et toxicité de la radiothérapie. In  Les biomarqueurs moléculaires en oncologie. 2014: 115-127.
 9. Lacombe J, Solassol J, Pouget JP, Coelho M, Azria D. Radiosensitivity assays of normal tissues. Bull Cancer. 2011;98(12):1469-75.

 

I16. Yavuz AA, Topkan E, Onal C, Yavuz MN. Prophylactic cranial irradiation in locally advanced non-small cell lung cancer: outcome of recursive partitioning analysis group 1 patients. J Exp Clin Cancer Res. 2008 Dec 4;27:80. (A26: 3 ADET)

 1. Dimitropoulos C, Hillas G, Nikolakopoulou S, Kostara I, Sagris K, Vlastos F, Alchanatis M.Prophylactic cranial irradiation in non-small cell lung cancer patients: who might be the candidates? Cancer Manag Res. 2011;3:287-94.
 2. Chen S, Cheng YL, Li ST, Ni YJ, Gu B.Effect analysis of chemoradiotherapy after operation in patients with stage III A non-small cell lung cancer. Asian Pac J Trop Med. 2012 Oct;5(10):823-7.
 3. Yuan X, Wei Q, Komaki R, Liu Z, Yang J, Tucker SL, Xu T, Heymach JV, Lu C, Cox JD, Liao Z. TGFβ1 Polymorphisms Predict Distant Metastasis-Free Survival in Patients with Inoperable Non-Small-Cell Lung Cancer after Definitive Radiotherapy. PLoS One. 2013;;8(6):e65659.

 

I17. Topkan E,Parlak C, Topuk S, Pehlivan B. Influence of oral glutamine supplementation on survival outcomes of patients treated with concurrent chemoradiotherapy for locally advanced non-smallcelllung cancer. BMC Cancer. 2012;12:502. (A10: 6 ADET)

 1. Mohamed A, Deng X, Khuri FR, Owonikoko TK. Altered glutamine metabolism and therapeutic opportunities for lung cancer. Clin Lung Cancer. 2014;15(1):7-15.
 2. Lin SC, Liao WL, Lee JC, Tsai SJ. Hypoxia-regulated gene network in drug resistance and cancer progression. Exp Biol Med (Maywood). 2014;239(7):779-792.
 3. Schlemmer M, Suchner U, Schäpers B, Duerr EM, Alteheld B, Zwingers T, Stehle P, Zimmer HG. Is glutamine deficiency the link between inflammation, malnutrition, and fatigue in cancer patients? Clin Nutr. 2015 Jan 10. [Epub ahead of print]
 4. Papanikolopoulou A, Syrigos KN, Drakoulis N. The Role of Glutamine Supplementation in Thoracic and Uppe rAerodigestive Malignancies. Nutr Cancer. 2015 Jan 28:1-7. [Epub ahead of print]
 5. Manir K.S, Kallol B, Gaurav K,  Arnab A, Amitabha M,  Shaymal S.K: Role of glutamine versus placebo in prevention of acute gastrointestinal toxicity in pelvic radiotherapy: A randomized control study. Clin Cancer Investig J 2014;3:508-13.
 6. Bader K.W, Abu Sa'aleek M.A: Putting into Evidence: The Effect of Oral Glutamine on Radiation-induced Esophagitis among Patients with Lung Cancer. Middle East Journal of Cancer; 201 4; 5(3): 113-7.

 

I18. Topkan E,Parlak C, Topuk S, Guler OC, Selek U. Outcomes of aggressive concurrent radiochemotherapy in highly selected septuagenarians with stage IIIB non-small cell lung carcinoma: retrospective analysis of 89 patients. Lung Cancer. 2013;81(2):226-30. (A6: 6 ADET)

 1. Semrau S, Zettl H, Hildebrandt G, Klautke G, Fietkau R. Older patients with inoperable non-small cell lung cancer: long-term survival after concurrent chemoradiotherapy. Strahlenther Onkol. 2014;190(12):1125-32.
 2. Fu Zhan-Zhao, Sun Xiao-Dong, Li Ping, Zhang Zhi, Li Guo-Zhong, Gu Tao, and Shao Sha-Sha. Relationship Beetwen Serum VEGF Level and Radiosensitivity of Patients with Nonsmall Cell Lung Cancer Among  Asians: A Meta-Analysis.  DNA and Cell Biology. 2014, 33(7): 426-437.
 3. Du S, Bouquet S, Lo C, Pellicciotta I, Bolourchi S, Parry P, Barcellos-Hoff M.H: Attenuation of the DNA Damage Response by Transforming Growth Factor-Beta Inhibitors Enhances Radiation Sensitivity of Non–Small-Cell Lung Cancer Cells In Vitro and In Vivo. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2015; 91(1): 91-99.
 4. Wehe CA, Beyer G, Sperling M, Ciarimboli G, Karst U. Assessing the intracellular concentration of platinum in medulloblastoma cell lines after Cisplatin incubation. J Trace Elem Med Biol. 2014;28(2):166-72.
 5. Jeremic B. Radiochemotherapy as the standard treatment for both elderly and non-elderly fit patients with locally advanced (stageIII) nonsmall cell lung cancer. LungCancer. 2013;82(1):176.
 6. Thariat  J, LapierreA , Früh M, Mornex F: Advances in Radiotherapy for Locally Advanced NSCLC. In New Therapeutic Strategies in Lung Cancers, 2015:69-94.

I19. Birol Sarica F, Tufan K, Cekinmez M, Sen O, Cem Onal H, Mertsoylu H, Topkan E, Pehlivan B, Erdogan B, Nur Altinors M. Effectiveness of temozolomide treatment used at the same time with radiotherapy and adjuvant temozolomide; concomitant therapy of glioblastoma multiforme: multivariate analysis and other prognostic factors. J Neurosurg Sci. 2010 Mar;54(1):7-19. (A18:6 ADET).

 1. Llaguno-Munive M, Medina LA, Jurado R, Romero-Piña M, Garcia-Lopez P. Mifepristone improves chemo-radiation response in glioblastoma xenografts. Cancer Cell Int. 2013 Mar 25;13(1):29.
 2. Okita Y, Narita Y, Miyakita Y, Ohno M, Fukushima S, Kayama T, Shibui S. Pathological findings and prognostic factors in recurrent glioblastomas. Brain Tumor Pathol. 2012 Oct;29(4):192-200.
 3. Shah AH, Bregy A, Heros DO, Komotar RJ, Goldberg J. Dendriticcellvaccine for recurrent high-grade gliomas in pediatric and adult subjects: clinical trial protocol. Neurosurgery. 2013;73(5):863-7.
 4. Poteet E, Choudhury GR, Winters A, Li W, Ryou MG, Liu R, Tang L, Ghorpade A, Wen Y, Yuan F, Keir ST, Yan H, Bigner DD, Simpkins JW, Yang SH. Reversing the Warburg effect as a treatment for glioblastoma. J Biol Chem. 2013 Mar 29;288(13):9153-64.
 5. Kojadinovi? Z, Vulekovi? P, Jaji? D, Cigi? T, Papi? V, Djilvesi D, Horvat I, Karan M. The evaluation of malignant astrocytoma score (MAS). Vojnosanit Pregl. 2013;70(5):452-6.
 6. Hilmani S, Barakat A, EL Kamar A, EL Azhari A, Abidi O: Prognostic factors of survival in Moroccan patients with Glioblastoma. Journal of Solid Tumors. 2014;4 (1):42-49.

 

I20. Topkan E, Polat Y, Karaoglu A.Primary mucinous adenocarcinoma of appendix treated with chemotherapy and radiotherapy: a case report. Tumori. 2008;94(4):596-9. (A28: 4 ADET)

 1. Behera PK, Rath PK, Panda R, Satpathi S, Behera R Primary appendiceal mucinous adenocarcinoma. Indian J Surg. 2011;73(2):146-8.
 2. Shaikh R, Samo K.A, Ali A, Saeed S, Memon A.S: Mucinous adenocarcinoma of the appendix. J Pak Med Assoc. 2011;61(12):1233-5.
 3. Zayifoglu Karaca M, Yardimci O.D, Bafler E, Akbay S, Gurel G, Gungor T: Perimenopozal anormal uterin kanama olan bir hastada tespit edilen primer odağı belirlenemeyen müsinöz adenokarsinom olgusu. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi. 2013;1:15-17.
 4. Dunkerton S, Pankhania NK, Johnson C, Gelbaya T (2014) Combined Mucinous Cystadenoma and Carcinoid Tumour of the Appendix with Coexistent Features of an Endometrioma: A Case Report. Obstet Gynecol Int J 2014; 1(1): 00002.

I21. Parlak C, Mertsoylu H, Güler OC, Onal C, Topkan E. Definitive chemoradiationtherapy following surgical resection or radiosurgery plus whole-brain radiation therapy in non-small cell lung cancer patients with synchronous solitary brain metastasis: a curative approach.Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2014;15;88(4):885-91. (A2: 2 ADET)

 1. Hsia TC, Yu CC, Hsu SC, Tang NY, Lu HF, Huang YP, Wu SH, Lin JG, Chung JG: Cantharidin induces apoptosis of H460 human lung cancer cells through mitochondria-dependent pathways. Int J Oncol. 2014;45(1):245-54.
 2. Banerjee C, Snelling B, Berger MH, Shah A, Ivan ME, Komotar RJ. The role of magnetic resonance-guided laser ablation in neurooncology. Br J Neurosurg. 2015:1-5. [Epub ahead of print]

 

E22. Topkan E,Parlak C, Yapar AF: FDG-PET/CT-based restaging may alter initial management decisions and clinical outcomes in patients with locally advanced pancreatic carcinoma planned to undergo chemoradiotherapy. Cancer Imaging. 2013;13(3):423-8. (A3: 3 ADET)

 1. Gallamini A, Zwarthoed C, Borra A: Positron Emission Tomography (PET) in Oncology. Cancers2014;6(4): 1821-1889.
 2. Chang JS, Choi SH, Lee Y, Kim KH, Park JY, Song SY, Cho A, Yun M, Lee JD, Seong J. Clinical usefulness of ¹?F-fluorodeoxyglucose-positron emission tomography in patients with locally advanced pancreatic cancer planned to undergo concurrent chemoradiation therapy.Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2014;90(1):126-33.
 3. Raman Siva P, Chen Y, Fishman E.K: Cross-sectional Imaging and the Role of PET in Pancreatic Cancer Evaluation. Semin Oncol, 2015. [Epub ahead of print]

I23. Topkan E, Karaoglu A. Urine calcium and deoxypyridinoline in assessment of response to local radiation therapy for metastatic bone disease. J Exp Clin Cancer Res. 2007;26(4):553-9. (A31: 3 ADET).

 1. Chow E, Hird A, Zhang L, Sinclair E, Danjoux C, Barnes E, Tsao M, Barbera L, Wong S, Vieth R. Change in urinary markers of osteoclast activity following palliative radiotherapy for bone metastases. Clin Oncol (R Coll Radiol). 2009 ;21(4):336-42.
 2. Mountzios G, Ramfidis V, Terpos E, Syrigos KN. Prognostic significance of bone markers in patients with lung cancer metastatic to the skeleton: a review of published data. Clin Lung Cancer. 2011;12(6):341-9.
 3. Mountzios G, Ramfidis V, Terpos E, Syrigos KN. Prognostic significance of bone markers in patients with lung cancer metastatic to the skeleton: a review of published data. Clin LungCancer. 2011;12(6):341-9.

 

I24.Onal C, Topkan E, Efe E, Yavuz M, Arslan G, Yavuz A. The effect of concurrent androgen deprivation and 3D conformal radiotherapy on prostate volume and clinical organ doses during treatment for prostate cancer. Br J Radiol. 2009;82(984):1019-26. (A21: 3 ADET)

 1. Onal C, Sonmez S, Erbay G, Guler OC, Arslan G. Simultaneous integrated boost to intraprostatic lesions using different energy levels of intensity-modulated radiotherapy and volumetric-arc therapy. Br J Radiol. 2014;87(1034):20130617.
 2. Koontz B.F, Godfrey D, Lee W.R: Intensity-Modulated Radiotherapy. In Prostate Cancer: A Comprehensive Perspective. 2013:749-59.
 3. Melancon AD, Lee AK, Kudchadker R, Zhang L, Tucker SL, Kuban D, Dong L. Anatomic variation and dosimetric consequences of neoadjuvant hormonetherapy before radiation therapy for prostate cancer. Pract Radiat Oncol. 2013;3(4):329-36.

 

I25. Parlak C, Topkan E, Sonmez S, Onal C, Reyhan M. CT- versus coregistered FDG-PET/CT-based radiation therap yplans for conformal radiotherapy in colorectal liver metastases: a dosimetric comparison. Jpn J Radiol. 2012 ;30(8):628-34. (A11: 3 ADET)

 1. Lin X, Li W, Ye C, Liu X, Zhu H, Peng W, Rong J. Research on the interaction between tubeimoside1 and HepG2 cells using the microscopic imaging and fluorescent spectra method. Comput Math Methods Med. 2014;2014:470452.
 2. Kim H,Park S,Jung H,Kim M,Yoo H.Y, Ji H.Y,Yi C,Kim K.B: Definition of Tumor Volume Based on 18F-Fludeoxyglucose Positron Emission Tomography in Radiation Therapy for Liver Metastases: An Relational Analysis Study between Image Parameters and Image Segmentation Methods. Prog Med Phys. 2013;24(2):99-107.
 3. Cho B.C, Huh H.D, Kim J.S, et al: Guideline for Imaging Dose on Image-Guided Radiation Therapy. Prog Med Phys. 2013;24(1):1-24.

 

I26. Topkan E, Parlak C, Kotek A, Yuksel O, Cengiz M, Ozsahin M, Pehlivan B. Impact of prophylactic cranial irradiation timing on brain relapse rates in patients with stageIIIB non-small-cell lung carcinoma treated with two different chemoradiotherapy regimens. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2012;83(4):1264-71. (A13: 2 ADET)

 1. Ding X, Dai H, Hui Z, Ji W, Liang J, Lv J, Zhou Z, Yin W, He J, Wang L. Risk factors of brain metastases in completely resected pathological stageIIIA-N2 non-smallcell lung cancer. Radiat Oncol. 2012;7:119.
 2. Ji Z, Bi N, Wang J, Hui Z, Xiao Z, Feng Q, Zhou Z</