Prof. Dr. Erkan TOPKAN

Radyasyon Onkolojisi

Prof. Dr. Erkan TOPKAN

Radyasyon Onkolojisi

0 322 344 44 44


Eğitim


     

1. 1990-1996: Tıp Fakültesi (İngilizce Tıp) Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
2. 1997- 2001: Araştırma Görevlisi Dr Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara
3. 2001-2002: Uzman Dr Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara1. 1990-1996: Tıp Fakültesi (İngilizce Tıp) Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
4. 2002-2003: Öğretim Görevlisi Dr Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Turgut Özal Tıp Merkezi, Malatya İnönü Üniversitesi, Malatya
5. 2004- 2007: Uzman Dr Radyasyon Onkolojisi Kliniği, Elazığ Harput Devlet Hastanesi, Elazığ
6. 2007-2008: Uzman Dr Radyasyon Onkolojisi, Başkent Üniversitesi, Adana
7. 2008-2008: Öğretim Görevlisi Dr Radyasyon Onkolojisi, Başkent Üniversitesi, Adana
8. 2008-2010: Yard. Doç. Dr Radyasyon Onkolojisi, Başkent Üniversitesi, Adana
9. 2010- : Doçent Dr. Radyasyon Onkolojisi, Başkent Üniversitesi, Adana
10.Prof.Dr.Radyasyon Onkolojisi, Başkent Üniversitesi, Adana

     

Deneyim


      Untitled Document

Projelerde Yaptığı Görevler

 • Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tanılı Hastalarda Radyoterapiye Bağlı Akut Özofajitin Önlenmesinde Oral Glutamin Uygulanmasının Rolü: Retrospektif Çalışma, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Projesi KA07/180, Proje Yöneticisi, 2007.
 • Pankreas Kanserinde Bilgisayarlı Tomografi Bazlı Radyoterapi ile Pozitron Emisyon Tomogrofisi-Bilgisayarlı Tomografi Füzyonu ile Oluşturulan Radyoterapi Planlamalarının Karşılaştırılması, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Projesi KA07/181, Proje Yöneticisi, 2007.
 • Radyoterapiye Bağlı Kemik Büyüme Plağı Hasarının Önlenmesinde Melatonin ve Amifostinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Projesi DA07/33, Proje Yöneticisi, 2007.
 • Rektum kanserinin preoperatif radyoterapisinde BT ile PET-BT bazlı 3-boyutlu konformal radyoretapi planlamalarının karşılaştırılması, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Projesi KA09/82, Proje Araştırmacısı, 2009.
 • Radyasyona bağlı karaciğer hasarının önlenmesinde Melatonin ve Oktreotidin etkinliklerinin karşılaştırılması, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Projesi, DA09/13, Proje Araştırmacısı, 2009.
 • 3 boyutlu konformal radyoterapi ile tedavi edilen prostat kanserli hastalarda neoadjuvan ve eş zamanlı homonoterapinin prostat volümü ve kritik organ dozları üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Projesi KA08/204, Proje Araştırmacısı, 2008.
 • Partisyon analizi kriterlerine göre grup 1 lokal ileri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda proflaktik kraniyal radyoterpinin sağkalıma etkileri: Geriye dönük inceleme, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Projesi KA08/195, Proje Araştırmacısı, 2008.
 • 3 Boyutlu Konformal ile tedavi edilen prostat kanserli hastalarda rektum sınırlarının doz- volüm parametreleri ve rektal tokisite değerlendirmesindeki etkisi, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Projesi KA08/154, Proje Araştırmacısı, 2008.
 • Radyoterapiye bağlı Intestinal Toksisitenin Değerlendirilmesinde Plazma Sitrulin Düzeyleri ile Sirkadyen Ritmin İlişkisinin Araştırılması, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Projesi KA07/185, Proje Araştırmacısı, 2007.
 • Radyoterapinin Testiste Oluşturduğu Hasarın Önlenmesinde Amifostin, Melatonin ve 5-Androstenediolün Radyoprotektif Etkinliklerinin Araştırılması, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Projesi DA07/41, Proje Araştırmacısı, 2007.
 • Radyasyon Enteritinin Önlenmesinde Melatonin, Oktreotid ve Genisteinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Projesi DA07/40, Proje Araştırmacısı, 2007.
 • Radyoterapiye Bağlı Kemik Büyüme Plağı Hasarının Önlenmesinde Genistein Çinkonun Radyoprotektif Etkinliklerinin Araştırılması, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Projesi DA07/34, Proje Araştırmacısı, 2007.
     

Ödüller ve Belgeler


      Untitled Document

Ödülün adı: 2008 -Nijad Bilge Onkolojide Klinik Çalıma Ödülü

Ödülü alanlar: Erkan Topkan , Cem Önal, Ali Aydın Yavuz, Melek Nur Yavuz

Ödülü veren kuruluş: Radyasyon Onkolojisi Derneği

Hangi tarihte alındığı: 19-23 Nisan 2008

Hangi çalışma için alındığı: Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tanılı Hastalarda Akut Radyasyon Özofajiti ve Kilo Kaybının Önlenmesinde Glutaminin Rolü: Klinik ve Dozimetrik Faktörlerin İrdelenmesi

Ödülün verildiği yer: VIII. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya

 

2. Ödülün adı: 2008 -Reha Uzel Onkolojide Temel Araştırma Ödülü

Ödülü alanlar: Erkan Topkan, Cem Önal, Melek Nur Yavuz, Ali Aydın Yavuz

Ödülü veren kuruluş: Radyasyon Onkolojisi Derneği

Hangi tarihte alındığı: 19-23 Nisan 2008

Hangi çalışma için alındığı: Amifostin ve Melatoninin Radyasyona Bağlı Epifiz Büyüme Plağı Hasarının Önlenmesindeki Rollerinin Büyümekte Olan Sıçan Epifiz Modelinde Karşılaştırılması

Ödülün verildiği yer: VIII. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya

     

İlgi Alanları ve Uzmanlık Alanı


      Untitled Document
 • Akciğer Kanserleri
 • Merkezi Sinir Sistemi Tümörleri (Erişkin ve/çocuk)
 • Genitoüriner Sistem Tümörleri (Özellikle prostat ve mesane kanserleri)
 • Meme Kanseri
 • Gastrointestinal Sistem Tümörleri
 • Palyatif ve Destek Tedaviler
     

Tezler


      Glioblastoma multiforme tanılı hastalarda akselere hiperfraksiyone radyoterapi ve eşzamanlı hidroksiüre tedavisi sonrası Sisplatin-CCNU tedavisi ile Prokarbazin-CCNU-Vinkristin tedavisinin prospektif bir çalışma ile etkinliği ve toksisitesinin karşılaştırılması.