Doç. Dr. Yurday ÖZDEMİR

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Yurday ÖZDEMİR

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

0 322 344 44 44


Eğitim


      1996-1999: Balıkesir Fen Lisesi
1999- 2005: Kayseri Erciyes Tıp Fakültesi
2008-2012: Araştırma Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi
2013-Aralık 2015: Uzman Dr, Konya Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi
     

İlgi Alanları ve Uzmanlık Alanı


      3 Boyutlu Konformal RT
Yoğunluk Ayarlı RT(IMRT)
Brakiterapi ve Stereotaktik RT
     

Katıldığı Kurslar


      Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası      

Tezler


      Prostat Kanserli Hastalarda Definitif ve Kurtarma Radyoterapisi Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi      

Toplantı Katılımları


      1)Yurday Özdemir, Fadıl Akyol, Gökhan Özyiğit, Pervin Hürmüz, Erdem Karabulut, Cem Önal, Uğur Selek, Haluk Özen Radikal Prostatektomi Uygulanan Hastalarda Postoperatif Radyoterapi Sonuçlarımız (Üroonkoloji Kongresi 2013, Sözel Bildiri)