Prof. Dr. Hüseyin Cem ÖNAL

Radyasyon Onkolojisi

Prof. Dr. Hüseyin Cem ÖNAL

Radyasyon Onkolojisi

0 322 344 44 44


Eğitim


      • İlkokul: Hatay İnönü İlkokulu
• Lise: Hatay Osman Ötken Anadolu Lisesi
• Üniversite: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce)
• İhtisas: Hacettepe Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi A.D.
     

Deneyim


     

 

Çalıştığı Hastane

Yıl

Araş. Görev.

Radyasyon Onkolojisi A.D./ Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

2000 - 2004

Uzm.Dr.

Radyasyon Onkolojisi A.D./ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

2004 – 2005

Tabip Astğm.

Radyasyon Onkolojisi A.D./ GATA

2005 – 2006

Uzm.Dr.

Radyasyon Onkolojisi A.D./ Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

2006 – 2006

Öğr.Görev. Uzm. Dr.

Radyasyon Onkolojisi A.D./ Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

2006 - 2006

Yrd.Doç.Dr.

Radyasyon Onkolojisi A.D./ Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

2006 - 2010

Doç.Dr.

Radyasyon Onkolojisi A.D./ Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

2011 -

 
     

Üyelikler


     
 • ESTRO - European Sociey for Radiotherapy & Oncology.
 • ESGO - European Society of Gynaecological Oncology
 • Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği
 • Türk Onkoloji Grubu
 • Türk Akciğer Kanseri Derneği
 • Üroonkoloji Derneği
     

Ödüller ve Belgeler


     

1.2008 - Nijad Bilge Onkolojide Klinik Çalışma Ödülü.

Yazarlar: Erkan Topkan, Cem Önal, Ali Aydın Yavuz, Melek Nur Yavuz.

Çalışma: Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tanılı Hastalarda Akut Radyasyon Özöfajiti ve Kilo Kaybının Önlenmesinde Glutaminin Rolü: Klinik ve Dozimetrik Faktörlerin İrdelenmesi.

Dernek: Radyasyon Onkolojisi Derneği

Yer: VIII. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya

Tarih: 19-23 Nisan 2008

2.2008 - Reha Uzel Onkolojide Temel Araştırma Ödülü

Yazarlar: Erkan Topkan, Cem Önal, Melek Nur Yavuz, Ali Aydın Yavuz

      Çalışma: Lokal İleri Evre Pankreas Kanserinde BT ve PET-BT Bazlı Radyoterapi Planlamasının Karşılaştırılması: Pilot Çalışma Sonuçları.

      Dernek: Radyasyon Onkolojisi Derneği

Yer: VIII. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya

Tarih: 19-23 Nisan 2008

3.2013 - En İyi Sözel Bildiri.

      Yazarlar: Erkan Topkan, Cem Parlak , Ozan Cem Gu?ler, Cem Önal, Uğur Selek.

     Çalışma: Evre IIIB Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tanısıyla Eşzamanlı Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarda Uzun Kemoradyoterapi Süresi Kötü Prognozla İlişkilidir.

      Dernek: Ulusal Kanser Kongresi

    Tarih: 19 – 23 Nisan 2013

     Yer: 20. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya

     4.  2013 En İyi 2.Sözel Bildiri.

      Yazarlar: Gurcan Erbay, Cem Onal, Mehmet Reyhan, Ozan Guler, Zafer Koc

     Çalışma: Prognostic values of pretreatment SUVmax and ADCmean in cervical cancer patients treated with definitive chemoradiotherapy.

      Dernek: 20th European Symposium on Urogenital Radiology.

      Tarih: 19 – 22 September 2013.

      Yer: 20th European Symposium on Urogenital Radiology, Istanbul, Turkey. 

     5. 2015 - Nijad Bilge Onkolojide En İyi Yayın Ödülü.

      Yazarlar: Cem Onal, Mehmet Reyhan, Ozan Cem Guler, Ali Fuat Yapar.

     Çalışma: Treatment outcomes of patients with cervical cancer with complete metabolic responses after definitive chemoradiotherapy.

      Dernek: 21. Ulusal Kanser Kongresi.

      Tarih: 21 – 26 Nisan 2015.

      Yer: 21. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya

      6. 2016 - Lale Atahan Sözel Bildiri Ödülü

      Yazarlar: Cem Önal, Mustafa Cengiz, Ozan Cem Güler, Yemliha Dölek, Serdar Özkök.

     Çalışma: Mide Kanserinde Hedef Hacim Konturlamasında Gözlemciler Arası Değişkenliği Azaltmak İçin Konturlama Kurslarının Önemi.

      Dernek: 12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi.

      Tarih: 20-24 Nisan 2016.

      Yer: 21. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya

     7. TROD Sözel Bildiri Ödülü  

           Yazarlar: Gökhan Özyiğit, Cem Önal, Şefik İğdem, Zümre Arıcan Alıcıkuş, Ayça İribaş, Mustafa Akın, Deniz Yalman, İlknur Çetin, Melek Gamze Aksu, Banu Atalar, Fazilet Dinçbaş, Barbaros Aydın, Fatma Sert, Cumhur Yıldırım, İlknur Birkay Görken, Fulya Yaman Ağaoğlu, Aylin Fidan Korcum, Serdar Özkök, Emin Darendeliler, Fadıl Akyol.

     Çalışma: Yüksek Riskli Prostat Kanserinde Pelvik RT ve TAB Süresinin Tedavi Sonuçlarına Etkisi: TROD Üroonkoloji Grubu Çalışması.

      Dernek: 12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi.

      Tarih: 20-24 Nisan 2016.

      Yer: 21. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya

     8. TROD En iyi Yayın Ödülü  

           Yazarlar: Cem Parlak, Hüseyin Mertsoylu, Ozan Cem Güler, Cem Onal, Erkan Topkan           Çalışma: Definitive chemoradiation therapy following surgical resection or radiosurgery plus whole-brain radiation therapy in non-small cell lung cancer patients with synchronous solitary brain metastasis: a curative approach.

      Dernek: 12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi.

      Tarih: 20-24 Nisan 2016.

      Yer: 21. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya

 

     

İlgi Alanları ve Uzmanlık Alanı


     
 • Prostat kanseri – Definitif veya postoperatif.
 • Meme kanseri – Postoperatif göğüs duvarı veya meme radyoterapisi.
 • Genitüriner sistem tümörleri – Mesane ve testis tümörleri.
 • Jinekolojik tümörler – Serviks ve endometriyum kanseri.
 • Gastrointestinal sistem tümörleri – Özefagus ve mide kanseri.
 • Pediatrik tümörler

Uyguladığı Radyoterapi Teknikleri:

 • 3-boyutlu konformal radyoterapi
 • Yoğunluk ayarlıklı radyoterapi (IMRT)
 • Volümetrik ark tedavisi (VMAT)
 • Görüntü kılavuzluğunda radyoterapi (IGRT)
 • Tomoterapi
 • Stereotaktik radyoterapi (SBRT)
 • Stereotaktik radyocerrahi (SRS)
 • 3-boyutlu intrakaviter brakiterapi
 • Tüm vücut ışınlaması
 • Cilt ışınlaması 
     

Bilimsel ve İdari Olarak Üstlendiği Görevler


     
 • 2006 – Başkent Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi kurucu hekimi.
 • 2008 – 2009 - Başkent Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi bölüm sorumlusu.
 • 2014 - Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kemik İliği Nakil Merkezinde konsültan hekim.
 • 2014 – Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, Müfredat Hazırlama ve Eğitim Kurumlarını Değerlendirme Komisyonu Üyesi
 • 2014 – 2015 - Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Yönetim Kurulu üyeliği (yedek üye).
 • 2015 - Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Radyasyon Güvenliği Komite üyesi.
 • 2015 – 2016 - Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği.
     

Katıldığı Kurslar


      • Ulusal Kongre ve Seminerler:
1. Prostat Kanserlerinde Eğitim Kursu. 20.12.2000, İstanbul.
2. Ağrı eğitim seminerleri. 7.12.2001, Ankara
3. V. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi. 20-23.4.2002, Kuşadası
4. Kanserde Destek Tedavisi Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 16-17.5.2003, Ankara
5. Mesleki radyasyon ve sağlığımız. 28.3.2003, Ankara
6. Kemoradyoterapide yenilikler sempozyumu. 5.9.2003, Trabzon
7. Geriatrik Onkoloji Sempozyumu. 11-14.12.2003, İstanbul
8. Radyoterapide Güncel Kavram ve Uygulamalar 12-13.3.2004, Ankara
9. Jinekolojik Onkoloji kursu. 1-4.4.2004, Adana
10. VI. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi 21-25.4.2004, Antalya
11. Pediatrik Tümörlerde Radyoterapi Kursu 28-29.5.2004, Ankara
12. XVI. Ulusal Kanser Kongresi 20-24.4.2005, Antalya
13. VIII. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi 19-23.4.2008, Antalya
14. XVIII. Ulusal Kanser Kongresi. 21-26 Nisan 2009, Antalya
• Uluslararsı Kongre ve Seminerler:
1. Soft Tissue Sarcomas and Bone Tumors European School of Oncology (ESO) 2001, Ankara
2. Recent Advances in Colorectal Cancers, European School of Oncology (ESO) 2001, Ankara
3. Physics for Clinical Radiotherapy. European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO), 14-18.4.2002, İzmir, Türkiye
4. Basic Clinical Radiobiology. European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO), 5-9.5.2002, Uppsala, Sweden
5. From 2D to 3D Imaging and Radiotherapy Planning. European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO) 22-25.8.2007, St.Petersburg, Russia
6. 7th Congress of B.U.ON. İzmir, Turkey. 16-19 October 2008.
     

Tezler


      • İnoperabl Serviks Kanserli Hastalarda Tedavi Sonuçlarımız      

Tez Danışmanlığı


     
 1. Tezin adı: Serviks kanseri tanılı hastalarda 3 boyutlu konformal brakiterapi uygulanan hastaların lokal kontrol ve toksisite sonuçları.

Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezi Yapan: Dr. Ezgi Oymak

 1. Tezin adı: Radyoterapiye bağlı rektum hasarının önlenmesinde 5-aminosalisilik asitin ve beklometazonun etkinliğinin karşılaştırılması.

Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezi Yapan: Dr. Savaş Topuk

3. Tezin adı: Jinekolojik tümörlü hastaların iki boyutlu ve üç boyutlu vajen cuff brakiterapisinin dozimetrik olarak karşılaştırılması.

Tezin Türü: Sağlık Fiziği Tezsis Lizans Programı Dönem Projesi

Tezi Yapan: Fiz. Müh. İbrahim Acıbucu

4. Tezin adı: Tüm beden ışınlamasında iki yan ve alan içi alan tekniklerinde doz dağılımının karşılaştırılması.

Tezin Türü: Sağlık Fiziği Tezsis Lizans Programı Dönem Projesi

Tezi Yapan: Fiz. Müh. Yemliha Dölek

5. Tezin adı: 3-Boyutlu konformal radyoterapi planlama yapılan rekonstriksiyonlu ve rekonstriksiyonsuz meme kanserli hastaların hedef hacim ve çevre organ dozlarının karşılaştırılması.

Tezin Türü: Sağlık Fiziği Tezsis Lizans Programı Dönem Projesi

Tezi Yapan: Fiz. Müh. Recep Ergen

6. Tezin adı: Prostat kanseri radyoterapisinde testislerin aldığı saçılan radyasyon doz miktarının ölçülmesi: Dozimetrik çalışma.

Tezin Türü: Sağlık Fiziği Tezsis Lizans Programı Dönem Projesi

Tezi Yapan: Fiz. Müh. Recep Bozca

     

Toplantı Katılımları


     
 1. Oral kavite ve Orofarinks Tümörlerinde Radyoterapi - 4. Başkent Kulak Burun Boğaz Günleri 2008 Toplantisi ‘Baş Boyun Kanserlerinde Multidisipliner Yaklaşımlar’. 7-8.11.2008, Adana.
 2. Çocukluk Çağı Baş-boyun Tümörlerinde Radyoterapi – 5. Başkent Kulak Burun Boğaz Günleri 2009 Toplantisi ‘Pediatrik KBB’de Güncel Konular’. 14-15.11.2009, Adana.
 3. Beyin tümörlerinde Radyoterapi - Tıbbi Onkoloji Derneği Yan Dal Uzmanlık Öğrencisi ve Uzmanları Eğitim Programı. Baş Boyun Kanserleri ve Beyin Tümörleri, 24-25 Aralık 2011, Adana.
 4. Beyin tümörlerinde Radyoterapi - Türk Radyoloji Derneği Adana Şubesi 2011-2012 Eğitim Toplantısı - Santral Sinir Sistemi Tümörleri, 18 Şubat 2012, Adana
 5. Pediatrik Hodgkin Lenfomada Radyoterapi - 10. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 19 – 23 Nisan 2012, Antalya.
 6. Meme Kanserinde Hedefe Yönelik Ajanlar İle Birlikte Radyoterapi - Hacettepe Onkoloji Günleri, 20-22.10.2012, Ankara.
 7. Yumuşak Doku Tümörlerinde Yeniden Işınlama – 1.Başkent Radyoterapi Günleri - 30.11 - 2.12.2012, Adana.
 8. Lokalize Malign Melanomda Adjuvan Radyoterapi - Türk Tıbbi Onkolji Derneği, Malign Melanomda Multidisipliner Yaklaşım, 23.2.2013, Adana.
 9. Tümör Görüntülemesinde Radyasyon Onkoloğunun Beklentileri - Türk Radyoloji Derneği Adana Şubesi, 2012-2013 Eğitim Toplantısı, Onkolojik Görüntüleme ve Beklentiler, 23.02.2013, Adana.
 10. Özefagus kanseri: Vaka eşliğinde güncel pratik yaklaşım - 20. Ulusal Kanser Kongresi. 19 – 23 Nisan 2013, Antalya.
 11. Prostat kanserinde radyoterapi uygulamaları – Ürolojik Cerrahi Derneği, Adana Toplantısı, 01.03.2013, Adana.
 12. Radyoterapinin Temel Prensipleri - Mezuniyet Sonrası Güncelleme Kursları – 3, Malign Hastalıklarda Tanı ve Tedavi Yöntemleri, 5.10.2013 - Ankara
 13. Mide Kanserinde Konturlama Prensipleri - Konturlama Kursu – II, 12-13 Ekim 2013, Ankara.
 14. Endometriyum Kanserinde Radyoterapinin Yeri - Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği, Doğu Akdeniz Çaliştay Ve Sempozyumu, 9 – 10 Kasim 2013, Adana.
 15. Mide Kanserinde Konturlama Prensipleri - Konturlama Kursu – II, 16-17 Kasım 2013, İstanbul.
 16. Pankreas Kanserinde Konturlama Prensipleri - Konturlama Kursu – II, 16-17 Kasım 2013, İstanbul.
 17. Başkent Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi A.D. Tedavi Edilen  Jinekolojik Tümörler Tedavi Protokolü - II. Brakiterapi Paylas?ım Günleri, 5.12.2013, İstanbul.
 18. Lokalize ve Lokal İleri Evre Prostat Kanserinde Radyoterapi - Ürolojik Cerrahi Derneği Doğu Akdeniz Şubesi, 20.12.2013, Mersin.
 19. IGRT: Teknoloji ve stratejileri - Radyasyon Onkoloğu Gözü ile - 11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi. 23 – 27 Nisan 2014, Antalya.
 20. Meme rekonstrüksiyonu - Radyoterapi Zamanlaması ile - 11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi. 23 – 27 Nisan 2014, Antalya.
 21. Mezotelyomada radyoterapi: Kime, ne zaman? - 6.Türk Akciğer Kanseri Kongresi, 8 - 11.5.2014, Antalya.
 22. Lokal İleri Prostat Kanseri Tedavisi RT ile Başlamalı –  Olgular Eşliğinde Tartışma - Ürolojik Cerrahi Derneği - Üroonkoloji Derneği Ortak Toplantısı, 24.06.2013, Malatya.
 23. Lokal İleri Prostat Kanseri Tedavisi RT ile Başlamalı –  Olgular Eşliğinde Tartışma - Ürolojik Cerrahi Derneği İç Anadolu Şubesi - Üroonkoloji Derneği Ortak Toplantısı, 20.9.2014, Konya.
 24. Mide Kanserinde Konturlama Prensipleri - Konturlama Kursu II, 11 - 12.10.2014, İzmir.
 25. Pankreas Kanserinde Konturlama Prensipleri - Konturlama Kursu II, 11 - 12.10.2014, İzmir.
 26. Prostat kanserinde hormonoterapi ve radyoterapi uygulamaları – Sanofi, Ayın konuğu, 17.10.2014, İstanbul.
 27. Mide Kanserinde Konturlama Prensipleri - Konturlama Kursu II, 1 - 2.11.2014, İstanbul.
 28. Pankreas Kanserinde Konturlama Prensipleri - Konturlama Kursu II, 1 - 2.11.2014, İstanbul.
 29. Mide Kanserinde Konturlama Prensipleri - Konturlama Kursu II, 15 - 16.11.2014, Ankara.
 30. Pankreas Kanserinde Konturlama Prensipleri - Konturlama Kursu II, 15 – 16.11.2014, Ankara.
 31. Oligometastatik Meme Kanserinde Radyoterapi: Küratif – Palyatif, 26.11.2014 – Adana.
 32. Klinik Uygulamalarda Proton Tedavisi: Pediatrik Tümörlerdeki Klinik Uygulamalar, Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Onkoloji 2014 Sempozyumu 28 – 29 Kasım 2014, Ankara.
 33. Prostat Kanseri Literatür Saati, Disiplinler Arasi Üroonkoloji Toplantisi 2014, 28 – 30 Kasım 2014, İzmir.
 34. Prostat Kanserinde Radyoterapi Uygulamaları – Astellas. 23.01.2015 – Adana.
 35. Mide Kanserinde Konturlama Prensipleri - Konturlama Kursu II, 28.02 - 01.03.2015, İstanbul.
 36. Pankreas Kanserinde Konturlama Prensipleri - Konturlama Kursu II, 28.02 - 01.03.2015, İstanbul.
 37. Mide Kanserinde Adjuvan tedavi Nasıl Olmalıdır? – Kemoradyoterapi Olmadan Olmaz – 10 – 12.04.2015 - 7. Ulusal Gastrointestinal Kongresi – İzmir.
 38. Thyroid lymphoma - 2nd Rare Cancer Network Meeting, 17 – 18.04.2015, İstanbul.
 39. Genomik Yöntemlerin Meme Kanseri Tedavisindeki Rolü: Test Sonuçları Radyoterapi Endikasyonlarını Etkiliyor mu? 21. Ulusal Kanser Kongresi, 22 – 26.04.2015 – Antalya.
 40. Prostat kanseri uygulamalarında yenilikler. Astra Zeneca Toplantı. 08.05.2015, Mersin.
 41. Physical & clinical aspects of the innovation treatment on Tomotherapy. ESTRO Russia – Lunch Symposium. 21.06.2015, Moskova, Rusya.
 42. Rektum kanserinde neoadjuvan tedavi seçenekleri – 12.Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi. 17 – 19.06.2015, Çeşme, İzmir.
 43. Nöroblastom radyoterapisinde yenilikler. 11. Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Sempozyumu. 26 – 27.11.2015, Ankara.
 44. Mide Kanserinde Konturlama Prensipleri - Konturlama Kursu II, 28 - 29.11.2015, Ankara.
 45. Pankreas Kanserinde Konturlama Prensipleri - Konturlama Kursu II, 28 - 29.11.2015, Ankara.
 46. Prostat Radyoterapisinde İntraprostatik Boost – 7.Bilim Onkoloji Günleri - 18-20.12.2015, Abant.
 47. Kombine Tedavi Stratejileri Yeni İlaçlar ve RT: Neredeyiz? - Multidisipliner Eğitim Kursu – Kemoradyoterapi – 26.12.2015, Ankara.
 48. Best of ASTRO 2015 - Genitoüriner Sistem Tümörleri, 8-10.01.2016, İstanbul.
 49. Gastrointestinal Sistem Tümörlerinde Radyoterapi Teknikleri (IMRT, SBRT tekniklerinin klinik yönü) – Tedavi Planlama ve Planların Değerlendirilmesi Kursu – 13-14.02.2016 – Ankara.
 50. Mezotelyoma Tanı ve Tedavisinde Son Gelişmeler – Radyoterapi – Yeni Teknolojiler - Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi – 16-20.03.2016 – Antalya.
 51. Definitif ve Adjuvan Yönüyle Jinekolojik Tümörlerde Radyoterapi - Başkent Üniversitesi Jinekolojik Onkoloji Günleri - 9-10 Nisan 2016 -  Adana
 52. Sözel Bildiri Oturumu Gastrointestinal-Genitoüriner Sistem Tümörleri. 12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi. 20-24 Nisan 2016, Antalya.
 53. Prostat Kanserinde Radyoterapi: IMRT, VMAT, SBRT, BRT. 12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi. 20-24 Nisan 2016, Antalya.