Çocuk Gastroenteroloji-Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı

Çocuklardaki Yemek borusu-Mide-Barsak Hastalıkları

a- Tekrarlayan kusma ve hırıltı (reflü ile ilişkili olanlar) 
b- Mide ağrısı ve tüm sindirim sorunları (gastrit-ülser-reflü) 
c- Düzelmeyen kabızlık 
d- Düzelmeyen ishaller ( Çölyak-Kistik Fibrozis-Alerjik Barsak Hastalıkları) 
e- Ağızdan kan gelme veya kanlı dışkılama (mutlak kolonoskopik inceleme gerekir) 
f- İnflamatuvar barsak hastalıkları (Crohn-Ülseratif Kolit)(düzelmeyen kolit hastalıkları)

Çocuklardaki Karaciğer ve Safra kesesi -Safra Yolu Hastalıkları

a- Uzamış sarılık 8özellikle safra gelişim bozukluğunun erken tanısı ve ameliyatı acildir, tanı gecikirse siroz oluşur)
b- Karaciğer enzimlerinde uzun süreli ve nedeni bilinmeyen yükselme 
c- Nedeni bilinmeyen karaciğer-dalak büyümesi 
d- Safra kesesinde ve safra yollarında taş 8birden fazla veya 1 adet 1 cm den büyük safra kesesi taşlarının ameliyatı gereklidir) 
e- Viral hepatitler (Hepatit A, B, C…)(özellikle kronik hepatit B dünyanın en yaygın mikrobik karaciğer hastalığıdır, taşıyıcı olanlarda sorun olmazken, diğerlerinde karaciğer sirozu, karaciğer kanseri oluşabilmektedir) 
f- Kronik karaciğer hastalıkları (Wilson hastalığı-KF-metabolik karaciğer hastalıkları) 
g- Karaciğer yağlanması ve kanda yağ düzey bozuklukları 8doğuştan genetik karaciğer hastalıklarında sık görülür) 
h- Ağır karaciğer yetmezliği (ileri hepatik koma tablosu, sıklıkla karaciğer nakli gerekir)
ı- Karaciğer Transplantasyonu ( Transplantasyona hazırlık ve sonrasında izlem) . Şu an için sadece Ankara Başkentte Çocuk Karaciğer Transplantasyon Programı yürütülmektedir.

Beslenme Bozuklukları

a- Büyüme geriliği-kilo alamama 
b- Obesite 
c- Yutma güçlüğü 
d- Tekrarlayan kusma


Hastalıklar 

  • Çocuklardaki sindirim sistemi (yemek borusu-mide-barsak-karaciğer-safra kesesi ve yolları-pankreas ) ile ilgili hastalıkların tanı ve tedavisi yapılmaktadır…
  • Ağır malnütrisyon/Çölyak hastalığı 
  • Gastroözofageal reflü hastalığı (Endoskopik görünüm) 
  •  

Bölümümüzde Kullanılan Tanı Yöntemleri 

1- Endoskopi
2- Kolonoskopi
3- Karaciğer biyopsisi

KOLONOSKOPİ

  • ENDOSKOPİK GASTROSKOPİ: Anestezi uzmanı eşliğinde uyutulan çocuğun ağzından, ucu kameralı ince ve esnek bir boru ile girilerek, midesi ve ince barsak girişi incelenmekte, lüzum halinde biyopsi yapılmaktadır. Bu işlemin riski yüksek değildir. Yapılan iş bir cerrahi müdahale de değildir, sadece bir tanı yöntemidir. Özelliği biyopsi alınabilmesi ve tanı güvenilirliğinin yüksek olmasıdır.
  • KOLONOSKOPİ: Yine anestezi uzmanı eşliğinde uyutulmakta, makattan girilen benzer bir aletle tüm kalın barsak ve ince barsağın son kısmının incelenmesidir. Gerekli halde biyopsi alınabilmekte veya polip görülmüşse polipektomi aleti ile basitçe kesilerek çıkarılabilmektedir. Bu şekilde hasta ameliyat olmaktan kurtulmaktadır.
    • Endoskopi işlemi öncesi aç olmak, kolonoskopi öncesi ise kalın barsak temizliği için 3 günlük diet ve barsak temizleyici şurupların içilmesi gerekmektedir…

  GASTROSKOPİ

Tedavi yöntemleri  

1. Medikal (ilaçla) tedavi

2. Girişimsel tedaviler: Kalın barsak poliplerinin (mantar şeklindeki damarsal yumak) endoskopik yolla çıkarılması (Polipektomi), yemek borusu varislerinin band ile bağlanması ve mide-yemek borusu kanamalarında kanamayı durdurucu işlemler gibi girişimsel tedavi yöntemleri de uygulanmaktadır.…

Tedavi öncesi ve sonrası dikkat edilmesi gereken kurallar: Girişimsel tedavilerden kalın barsak poliplerinin çıkarılması ayaktan yapılmakta, hastaneye yatış gerekmemektedir. Ancak yemek borusu varislerinin bağlanarak kanamanın durdurulması işlemi veya ağızdan kanama ile gelen ülser hastalarında kanama durdurucu iğne tedavilerinin uygulanması hastaneye yatırılarak yapılmaktadır.

POLİPEKTOMİ

 KARACİĞER BİYOPSİSİ: Hastanemiz Girişimsel Radyoloji Bölümünce, deneyimli uzman veya öğretim üyesi-hocalar (doçent/profesör) tarafından, ultrasonografi eşliğinde (görerek) gvenli bir şekilde yapılmaktadır. İşlem öncesi ve sonrası takip bölümümüzce yapılmakta, bir günlük hastanede gözlem sonrası taburcu edilmektedir.

Sıkça sorulan sorular 
 1- Tekrarlayan kusma-reflü hastalığı?

Çocukluk çağında özellikle ilk 1 yaştaki kusmaların %60’ını reflü oluşturmaktadır. Ancak reflü hastalığı diyebilmek için kusmanın belli bir şiddette ve sıklıkta olması gerekli ve çocukta hırıltı, büyüme geriliği ve kusma gibi sorunlara yol açmalıdır. 

2- Düzelmeyen ishal (çölyak veya kistik fibrozis?) ve kabızlıklar

Çocukluk çağının en sık ateşsiz karın ağrısı sebebi kabızlıktır. Özellikle iştahsızlığın yoğun olduğu 1-3 yaş döneminde görülür. Tedaviye oldukça dirençlidir. En önemli tedavi başarısızlığı sebebi ise, çocukların makatını istemli olarak sıkmasıdır..Ayrıca tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Çölyak hastalığı (buğday hastalığı-gluten hastalığı)oldukça sık görülmekte ve anlamsız karın ağrısından-ishale-kaka alışkanlığındaki bozukluklara kadar değişen bir bulgu genişliği vardır. Nedeni belli olmayan 1 yaş üstü tüm karın ağrılarında çölyak araştırmak gereklidir..

3- Büyüyememe ve kilo alamama

Süt çocukluğu döneminde kilo alamam ve büyüme geriliği en sık poliklinik başvuru sebepleri arasındadır. Ancak çoğunlukla düşünüldüğünden daha iyi ölçümlere sahip olduğu ortaya konulmaktadır. Bunu için ağırlık, boy ve baş çevresi gibi ölçümler yapılmakta ve ailelere endişelerinin doğru olup olmadığı konusunda bilgi verilmektedir. Eğer gerçekten büyüme geriliği saptanırsa geniş araştırma yapılmaktadır.  

4- Düzelmeyen ve tekrarlayan karın ağrıları ve dispepsi

Erken çocukluk döneminden itibaren H. Pylori mikrobuna bağlı mide ağrısı ve hazım sorunları çok sık görülmektedir. Yapılacak endoskopik incelemelerle erken tanı ve tedavi mümkün olabilecektir.  

5- Düzelmeyen karaciğer enzim yükseliği veya nedeni bilinmeyen karaciğer-dalak büyüklükleri

Nedeni bilinmeyen karaciğer enzim yükseklikleri, özellikle de 3 aydan daha uzun sürüyorsa mutlaka geniş araştırılmalıdır. Bazı karaciğer hastalıklarının diyetle veya ilaçla tedavisimümkündür. Ancak geç kalındığında Karaciğer Naklinden başka yapacak bir şey yoktur.  

6- Yenidoğan döneminde düşmeyen sarılık

Doğumun 2. gününden sonra beliren ve ışın tedavisi ile düşmeyen sarılılarda safra yolu gelişim bozukluğu düşünülerek test yapılması gereklidir. Hastalığın erken tanısı hayatidir. Eğer ilk 30-45 günde tanı alamaz ve erken ameliyet olamazsa, maalesef siroz gelişmektedir.

7- Rektal kanama veya kanlı ishallerin nedeni?..(İnflamatuvar barsak hastalıkları : Ülseratif kolit veya Crohn hastalığı)

8- Tedaviye rağmen düzelmeyen amibiyazis (kronik kolit?, alerjik barsak hastalığı?)

Özellikle ilk 1 yaşta tekrarlayan amibiyazis tanısı alan çocukların hemen çoğunluğu alerjik proktit (alerjik makat hastalığı) dir. Hastalara yapılan ve geçerliliği olmayan amip kist tahlili sonucunda gereksiz amip tedavileri verilmekte ve hastalığın gerçek tanısı gecikmektedir. 7-18 yaş arasındaki amiplerin çoğunluğunun altında ise makatta polipler ve inflamatuvar kolit hastalıkları yatar. Bu nedenle bir çocuğu 2 den fazla amip tanısı koyulmuş ve tedavi ile düzelmiyorsa bu hastalıkları akılda tutmak gereklidir