Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine ait poliklinikler, yataklı servis ve doğum salonu Merkezimize bağlı Seyhan Hastanesinde bulunmaktadır.
Servis ve doğumhane ile aynı katta yeralan ameliyathane kullanılmaktadır. 
22 yatak kapasitesi bulunan servisimiz ortalama % 98 üzerinde doluluk oranı ile hizmet vermekte olup zaman zaman diğer servislerde hasta takibi yapılmaktadır.
Ameliyathaneler büyüklük ve donanım açısından güncel özelliklerde olup her türlü ameliyat için yeterli nitelikleri taşımaktadır. 
Ameliyathanede standart donanım dışında videohisteroskopi, videolaparoskopi ve aksesuarları bulunmaktadır.
Kliniğimiz özellikle Tüp Bebek Merkezi ve Perinatoloji (yüksek riskli gebelikler) bölümü açısından bölgemizde “Referans Merkez” niteliği taşımaktadır.
Rakamlarla ifade etmek gerekirse son bir yıl içerisinde tüp bebek merkezimizde 1200’ün üzerinde hastaya uygulama yapılmış, perinatoloji bölümü tarafından 50 CVS ve 300’ün üzerinde amniosentez işlemi yapılmıştır.

 

Kliniğimiz, Obstetri ve Jinekolojinin tüm alanlarında, yan dal uzmanlık eğitim ve prensipleri dahilinde Endoskopik Cerrahinin ileri düzeyde kullanıldığı, 7/24 hizmet veren bir merkezdir.

Klinik Uygulamalarımız

•* İnfertilite tanı ve tedavisi (InvitroFertilizasyon Uygulamaları)

•* Gebelik Takip ve Doğum Uygulamaları

•* Yüksek Riskli Gebeliklerin Bakım ve Tedavileri 

•* Gebelik Kayıplarına Yönelik Tanı ve Tedavi İşlemleri

•* Jinekolojik Kanserlerin Tanı Tedavi ve Takip Uygulamaları 

•* Menopoz-Osteoporoz Polikliniği Hizmetleri 

•* Prekanseröz Lezyonların Tanı Tedavi ve Takipleri

•* Kolposkopi 

•* Laparoskopik Cerrahi  (İleri Düzey Laparoskopik Cerrahi Uygulamalar ve Majör Pelvik Cerrahiler; Derin Endometriozis Cerrahisi, Pelvik Kitle, Pelvikrekontstrüksiyon, Jinekolojik Onkolojik Cerrahi)

•* Histeroskopik Cerrahi (İntrauterinmyom, Polip, Sineşi, Konjenital Anomalilerin İleri Düzey  Cerrahisi) 

•* Jinekolojik Operasyonlar (Her türlü jinekolojik operasyonların, Myom, Kist, Pelvik Ağrı, Pelvik Organ Prolabsus ve İnkontinascerrahileri gibi durumların Laparoskopik ve/ veya Laparotomi ile Cerrahisi)

•* V-Notes Cerrahiler

•* Jinekolojik kanser cerrahisi (İleri düzey onkolojik cerrahilerin tümü gerek laparoskopi ile gerekse laparotomi ile yapılmaktadır) 

* Kolposkopi: Serviks (rahim ağzı) hastalıklarının ayrıntılı değerlendirmesini sağlayan bir tür mikroskop ile yapılan uygulamadır.
* Laparoskopi: Genel anestezi altında karın duvarına yapılan bir santimetreden daha küçük kesilerin yardımıyla açılan deliklerden yapılan tanısal ve tedavi amaçlı cerrahi bir girişimdir. Kliniğimizde laparoskopik olarak myom operasyonu, rahim operasyonları, endometriozis cerrahisi, endometrioma (Çikolata Kisti)operasyonları, dış gebelik operasyonu ve benzeri birçok ameliyat kliniğimizde laparoskopik olarak yapılmaktadır.
* Histeroskopi: Genel anestezi altında rahim içerisini görüntülemede ve rahim içi patolojilerin tanı ve tedavisinde yapılmaktadır. Histeroskopi ile endometrial myomlar, polipler ve uterin septum gibi yapısal bozukluklar tedavi dilmektedir.
* HSG: Rahim içi ve tüplerin (kanalların) değerlendirilmesi için uygulanan röntgen görüntüleme yöntemidir. İsteğe bağlı olarak anestezi altında da uygulanabilmektedir.
* İnkontinans Cerrahileri: idrar kaçırmaya yönelik operasyonlar.