Prof. Dr. Hüsnü ÇELİK

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hüsnü ÇELİK

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

0 322 458 68 68


Eğitim


     
Üniversite Selçuk Üniversitesi Tıp Fakultesi, 1985-91
Pratisyen Hekim Adana Devlet Hastanesi, 1992-1995
Asistanlık Kadın Hastalıkları ve Doğum, 1996-2000
Uzmanlık Fırat Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, 2000-01
Yard. Doç Dr Fırat Üniversitesi Kadın hastalıkları ve Doğum AD, 2001-06
Jinekolojik Onkoloji Ünitesi

Kurucu-Sorumlu Öğretim Üyesi, 2004----

Doç. Dr

Fırat Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD 2006--

     

Üyelikler


     
ÜYESİ OLDUĞU MESLEKİ KURULUŞLAR
 • European Society of Gynaecological Oncology ( ESGO)

 • Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği

 • Servikal Patolojiler ve Kolposkopi Derneği

 • Türk Jinekolojik ve Obstetrik Derneği

 • Jinekolojik Endoskopi Derneği
 • Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi ve İnkontinans Derneği
 • Türk Tabibler Birliği

 

BİLİMSEL VE MESLEKİ BİLİRKİŞİLİK GÖREVLERİ
 • Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Jinekolojik Onkoloji sertifikası
 • Tıbbı uygulamalara ilişkin uyuşmazlıklarda bilirkişilik sertifikası

 • Türk jinekolojik Onkoloji Dergisi (Danışma kurulu)

 • Nobel Medicus Dergisi (Danışma kurulu)
 • Türkiye Klinikleri Obstetrik ve Jinekoloji Dergisi (Danışma kurulu)
 • Journal of Clinical and Experimental Investigations (Danışma kurulu)

 • World Journal of Obstetrics and Gynecology (Danışma kurulu)

 

 

     

İlgi Alanları ve Uzmanlık Alanı


      HASTALIKLAR VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ HAKKINDA BİLGİLER

 • Jinekolojik Kanserler (Dış genital bölge, Rahim Kanseri, Rahim ağzı kanserleri, Yumurtalık Kanserleri)
 • Pre-kanseröz lezyonlar ( Dış genital bölge, Rahim ve Rahim ağzında henüz kanser olmayan ama tedavi edilmediği sürece belirli oranlarda kansere ilerlemesi muhtemel hastalıklar grubu)
 • Pelvik/adneksal Kitle (rahim ve yumurtalıklara ait olduğu düşünülen ur, kist ve kitleler)
 • Kanser ve gebelik
 • Meme kanserli olgularda pelvik monitorizasyon.
     

Katıldığı Kurslar


     
Jinekolojik Onkoloji , Rotasyon Eğitimi

Hacettepe Üniversitesi,2002 ( 6 ay)

Laparaskopik Jinekolojik Onkoloji Eğitimi-1 Charite, Berlin, 2007 (3 ay)
Laparaskopik Jinekolojik Onkoloji Eğitimi-2

Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, NY, 2008 (3 ay)

     

Tezler


      Oksitosin ile kontrakte edilen izole insan myometriyumunda eritromisinin etkisi, In Vitro çalışma.      

Toplantı Katılımları


     

1-Çelik H, Adneksiyal Kitlelere Yaklaşım, Jinekolojik Onkoloji Bölgesel Toplantısı Mardin, 2005,

2-Çelik H, Servikal Kanser Taramasında Yenilikler, Jinekolojik Onkoloji Bölgesel Toplantısı Hatay, 2006

3-Çelik H, Epitelyal OverTümörlerindeTargeted Tedaviler,Jinekolojik Onkoloji Bölgesel Toplantısı, Elazığ, 2006

4-Çelik H, Borderline Over Tümörlerinde Güncel Yaklaşım, Hacettepe Üniversitesi Kadın doğum Günleri . Ankara,2006,

5-Çelik H, Mikroinvaziv Serviks Kanserinde Konizasyon vs Trakelektomi, Jinekolojik Onkoloji Bölgesel Toplantısı , 2007 , Ankara

6-Çelik H, Endometrial Patolojilerin Degerlendirilmesinde TVUSG Kriterleri, Jinekolojik Onkoloji Bölgesel Toplantısı Isparta,2007

7- Çelik H , İntraperitoneal Kemoterapi, Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi, Erzurum, 2008

8-Çelik H, HPV ve serviks kanseri ilişkisi, 7 . Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi - TJOD , Girne, 20 09

9-Çelik H, Jinekolojik onkolojide ürojinekolojik problemler. 4. ulusal ürojinekoloji kongresi, 2009, İstanbul

10-Çelik H, HPV Serviks Kanseri İlişkisi, Jinekolojik Onkoloji Bölgesel Toplantısı, Kars, 2009,

11-Çelik H, Borderline Over Tümörlerinde Yaklaşım, Jinekolojik Onkoloji Bölgesel Toplantısı Gaziantep , 2010

12-Çelik H, Histopatolojik tanı almış Endoservikal Glandüler Anomalilerin Yönetimi, Jinekolojik Onkoloji Bölgesel Toplantısı Konya,2010

13-Çelik H, Basit histerektomi sonrası tanı almış endometrium kanserine yaklaşım, Jinekolojik 8-Onkoloji Bölgesel Toplantısı Adana,2010,

14-Çelik H, Servikal preinvaziv lezyonların yönetimi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kadın Doğum Günleri Klinik Uygulamaları, Malatya, 2010

15-Çelik H, Lokal İleri Evre Serviks Kanserlerinde Neoadjuvant KT/KTRT+ Cerrahi, 12. Jinekolojik Onkoloji Kongresi,Antalya, 2010

16- Çelik H , HPV Aşılarında Güncel durum, Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi, Erzurum, 2010

17-Çelik H, Atipik Glandüler Hücrelere Yaklaşım, 8 . Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi - TJOD Antalya, 2010

18-Çelik H, Para-aortik lenfadenektomi. TJOD İstanbul Şubesi ve Jinekolojik Onkoloji derneği, Servikal Kanser taraması- Over kanserlerinin tanı ve tedavisi, İstanbul, 2010

19- Çelik H, Pelvik Cerrahinin Ürojinekolojik etkileri, 3rd International Ankara Urogynecology Congress, 2011, Ankara

20- Celik H, Complications of major pelvic surgery. AAGL 5. International Congress On Minimally Invasive Gynecology, 2011, İstanbul

21- Squamöz servikal sitolojik anomalilere yaklaşım. Jinekolojik Onkoloji Bölgesel Toplantısı Edirne, 2012,