Prof. Dr. Hüsnü ÇELİK

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hüsnü ÇELİK

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

0 322 458 68 68


Eğitim


     

 -Üniversite:  Selçuk üniversitesi- 1991

 -Uzmanlık: Fırat Üniversitesi-2000

 -Doçentlik: Fırat Üniversitesi-2006

Jinekolojik Onkoloji Yandal Eğitimleri:

-Hacettepe Üniversitesi  ( 2002)

-Minimal invaziv  Jinekolojik Onkoloji Eğitimi   

-Charite, Berlin-2007

-Memorial Sloan Cattering Cancer Center New York - 2008

-Profesörlük: Başkent Üniversitesi-2013

     

Üyelikler


     
  • Fellow of American College of Surgeons (FACS)
  • International Society of Gynecologic Cencer( IGCS)
  • European Society of Gynaecological Oncology ( ESGO)
  • Middle East and Mediterranean Association of Gynecologic Oncologist (MEMAGO)
  • Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği
  • Servikal Patolojiler ve Kolposkopi Derneği
  • Türk Jinekolojik ve Obstetrik Derneği
  • Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği
  • Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi ve İnkontinans Derneği
  • Akdeniz Kadın Sağlığı 
     

İlgi Alanları ve Uzmanlık Alanı


     

Jinekolojik Kanserler (Dış genital bölge, Rahim Kanseri, Rahim ağzı kanserleri, Yumurtalık Kanserleri)

Pre-kanseröz lezyonlar ( Dış genital bölge, Rahim ve Rahim ağzında henüz kanser olmayan ama tedavi edilmediği sürece belirli oranlarda kansere ilerlemesi muhtemel hastalıklar grubu)

Pelvik/adneksal Kitle (rahim ve yumurtalıklara ait olduğu düşünülen ur, kist ve kitleler)

Kanser ve gebelik

Meme kanserli olgularda pelvik monitorizasyon.

Pelvik Organ Prolabsusunda Rekonstrüktif Cerrahi ( Genital Organ sarkmaları için onarım cerrahisi)

İnkontinas Cerrahileri ( İdrar ve dışkı kaçırma cerrahileri )

 

 

     

Bilimsel ve İdari Olarak Üstlendiği Görevler


     

Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği
Jinekolojik Onkoloji sertifikası
Tıbbı uygulamalara ilişkin uyuşmazlıklarda bilirkişilik sertifikası
Türk jinekolojik Onkoloji Dergisi (Danışma kurulu)
Nobel Medicus Dergisi (Danışma kurulu)
Türkiye Klinikleri Obstetrik ve Jinekoloji Dergisi (Danışma kurulu)
Journal of Clinical and Experimental Investigations (Danışma kurulu)
World Journal of Obstetrics and Gynecology (Danışma kurulu)

     

Katıldığı Kurslar


     
Jinekolojik Onkoloji , Rotasyon Eğitimi

Hacettepe Üniversitesi,2002 ( 6 ay)

Laparaskopik Jinekolojik Onkoloji Eğitimi-1 Charite, Berlin, 2007 (3 ay)
Laparaskopik Jinekolojik Onkoloji Eğitimi-2

Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, NY, 2008 (3 ay)

     

Tezler


      Oksitosin ile kontrakte edilen izole insan myometriyumunda eritromisinin etkisi, In Vitro çalışma.      

Toplantı Katılımları


     

1-Çelik H, Adneksiyal Kitlelere Yaklaşım, Jinekolojik Onkoloji Bölgesel Toplantısı Mardin, 2005,

2-Çelik H, Servikal Kanser Taramasında Yenilikler, Jinekolojik Onkoloji Bölgesel Toplantısı Hatay, 2006

3-Çelik H, Epitelyal OverTümörlerindeTargeted Tedaviler,Jinekolojik Onkoloji Bölgesel Toplantısı, Elazığ, 2006

4-Çelik H, Borderline Over Tümörlerinde Güncel Yaklaşım, Hacettepe Üniversitesi Kadın doğum Günleri . Ankara,2006,

5-Çelik H, Mikroinvaziv Serviks Kanserinde Konizasyon vs Trakelektomi, Jinekolojik Onkoloji Bölgesel Toplantısı , 2007 , Ankara

6-Çelik H, Endometrial Patolojilerin Degerlendirilmesinde TVUSG Kriterleri, Jinekolojik Onkoloji Bölgesel Toplantısı Isparta,2007

7- Çelik H , İntraperitoneal Kemoterapi, Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi, Erzurum, 2008

8-Çelik H, HPV ve serviks kanseri ilişkisi, 7 . Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi - TJOD , Girne, 20 09

9-Çelik H, Jinekolojik onkolojide ürojinekolojik problemler. 4. ulusal ürojinekoloji kongresi, 2009, İstanbul

10-Çelik H, HPV Serviks Kanseri İlişkisi, Jinekolojik Onkoloji Bölgesel Toplantısı, Kars, 2009,

11-Çelik H, Borderline Over Tümörlerinde Yaklaşım, Jinekolojik Onkoloji Bölgesel Toplantısı Gaziantep , 2010

12-Çelik H, Histopatolojik tanı almış Endoservikal Glandüler Anomalilerin Yönetimi, Jinekolojik Onkoloji Bölgesel Toplantısı Konya,2010

13-Çelik H, Basit histerektomi sonrası tanı almış endometrium kanserine yaklaşım, Jinekolojik 8-Onkoloji Bölgesel Toplantısı Adana,2010,

14-Çelik H, Servikal preinvaziv lezyonların yönetimi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kadın Doğum Günleri Klinik Uygulamaları, Malatya, 2010

15-Çelik H, Lokal İleri Evre Serviks Kanserlerinde Neoadjuvant KT/KTRT+ Cerrahi, 12. Jinekolojik Onkoloji Kongresi,Antalya, 2010

16- Çelik H , HPV Aşılarında Güncel durum, Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi, Erzurum, 2010

17-Çelik H, Atipik Glandüler Hücrelere Yaklaşım, 8 . Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi - TJOD Antalya, 2010

18-Çelik H, Para-aortik lenfadenektomi. TJOD İstanbul Şubesi ve Jinekolojik Onkoloji derneği, Servikal Kanser taraması- Over kanserlerinin tanı ve tedavisi, İstanbul, 2010

19- Çelik H, Pelvik Cerrahinin Ürojinekolojik etkileri, 3rd International Ankara Urogynecology Congress, 2011, Ankara

20- Celik H, Complications of major pelvic surgery. AAGL 5. International Congress On Minimally Invasive Gynecology, 2011, İstanbul

21- Squamöz servikal sitolojik anomalilere yaklaşım. Jinekolojik Onkoloji Bölgesel Toplantısı Edirne, 2012,