Doç. Dr. Gülşen DOĞAN DURDAĞ

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Doç. Dr. Gülşen DOĞAN DURDAĞ

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

0 322 458 68 68


Eğitim


     

Üniversite:  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

İhtisas: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD 

     

Deneyim


     

2011-2014  -   Harput Devlet Hastanesi, Elazığ

     

Bilimsel Yayınlar


     

1. Gursoy AY, Durdag GD, Cetinkaya E, Cengiz SD. Conservative surgical management of multiple myometrial abscesses: an unusual case with review of the literature. Clin Exp Obstet Gynecol. 2015; 42(3): 395-7. Review.

2. Aynaoğlu G, Durdağ GD, Ozmen B, Soylemez F. Successful treatment of hereditary factor VII deficiency presented for the first time with epistaxis in pregnancy: a case report. J Matern Fetal Neonatal Med. 2010 Sep; 23(9): 1053-5.

3. Durdağ GD, Berker B. Over Rezervinin Değerlendirilmesi. Derleme. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi 2008; 18(4): 254-65.

     

Katıldığı Kurslar


     

1. Observership at Obstericsand Gynaecology at theJessopWing, Central Sheffield

TeachingHospitals NHS Trust, 5th July – 3rd August 2001, United Kingdom

2. Clerkship at GynecologyDepartment at Groβhadern Hospital, 1-31 August 2002, Germany

3. Yanık, İlk Yardım ve Tedavisi Kursu, 8 Mart 2003, Ankara

4. Obstetrik Ultrasonografi Kursu, 18 Eylül 2005, Ankara

5. The Uterus in ART International Symposiumand Pre-Symposium Workshop on

Hysteroscopy and Ultrasound, 13-16Nisan 2006, Antalya

6. VII. Türk-Alman Jinekoloji Derneği Kongresi, 16-20 Mayıs 2007, Antalya

7. 2. Güncel Üreme Endokrinolojisi, Yardımcı Üreme Teknikleri Kongresi ve 1. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi, 17-20 Nisan 2008, İzmir

8. 8th Turkish – German Gynecology Congress, April 29 – May 3,2009, Antalya

9. Hacettepe Kadın Doğum Günleri, 2009, Ankara

10. II. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi, 1-4 Ekim 2009, Antalya

11. MaternalFetal Tıp ve Perinatoloji Sempozyumu: Bugün Neredeyiz? , 14 Kasım 2009, Ankara

12. Kadın Hastalıkları ve Doğum Alanında En Sık Karşılaşılan İstatistik Sorunlar, İstenmeden Yapılan Hatalar ve Yorumlar; Uygulamalı Çözüm Önerileri Kursu, 28 Şubat 2010, Ankara

13. Fetal Kalp Tarama Kursu, 28 Mart 2010, Ankara

14. II. Ürojinekoloji’de Güncel Yaklaşımlar ve Cerrahi Uygulamalar Kursu, 14 Nisan 2013, Ankara

15. Acil Obstetrik Bakım Klinisyen Eğitimi, 15-17/04/2013, Ankara

16. NeonatalResüsitasyon Kursu, 22-24 Mayıs 2013, Elazığ

17. Jinekolojik Endoskopi Workshop, 30 Kasım 2013, Malatya

18. Acil Obstetrik Kanamalar Kursu, 16 Mart 2014, Elazığ

19. Laparoskopik Cerrahi Kursu, 19-21 Ocak 2015, İstanbul

20. 3. Acıbadem Kadın Doğum Günleri, 20-22 Mart 2015, İstanbul

21. Başkent Üniversitesi Jinekolojik Onkoloji Günleri, 09-10 Nisan 2016, Adana

22. Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, 02-04 Eylül 2016, Adana

23. 14. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 05-09 Ekim 2016, Antalya

     

Tezler


     

Serumda ve foliküler sıvıdaki gebelikle ilişkili plazma protein-A (PAPP-A) değerlerinin embryo gelişimi ve erken gebelik sonuçları ile ilişkisi