Öğr. Gör. Dr. Didem ALKAŞ YAĞINÇ

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Öğr. Gör. Dr. Didem ALKAŞ YAĞINÇ

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

0 322 458 68 68

Eğitim


     

Tıp Fakültesi    : Ankara Üniversitesi
Tıpta Uzmanlık : Kadın Hastalıkları ve Doğum  Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

     

Deneyim


     

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Dr.

Yozgat Sarıkaya Devlet Hastanesi

2011-2012

Ar.Gör.Dr.

 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

2012-2016

Uzman Dr.  

 Kadirli Devlet Hastanesi

2016-2018

Uzman Dr.

Adana Seyhan Devlet Hastanesi

2018 - 2019

Öğr Gör Dr.

Başkent Üniversitesi Adana Dr Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi

2019

     

Üyelikler


     

A) Türk Jinekolojik ve Obstetrik Derneği

B) Jinekolojik Endoskopi Derneği

C) Genç Endoskopistler Platformu

D) Akdeniz Kadın Sağlığı Derneği

     

Bilimsel Yayınlar


     

Tez Makalesi

Alkas Yagınc D. Parlakgumus HA. Yetkınel S. Caglar Aytac P. Ozturan Ozer HE. Akaydın Aldemır D. Bulgan Kılıcdag E. Sildenafil as a Salvage Treatment for Ovarian Torsion: A Rat Model Gynecol Obstet Reprod Med. 2023;29(3):000-000. DOI:10.21613/GORM.2023.1433

 

ESERLER

  1. Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Hakan Kalayci, Halis Ozdemir, Didem Alkas, Tayfun Cok & Ebru Tarim (2016) Is primiparity a risk factor for advanced maternal age pregnancies?, The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 30:11,1283-1287, DOI: 10.1080/14767058.2016.1211633

 

A2. Çağlar Aytaç P, Kalaycı H, Yetkinel S, Alkaş D, Yüksel Şimşek S, Haydardedeoğlu B, Bulgan Kılıçdağ E. Effect of pigtail catheter application on obstetric outcomes in in vitro fertilization/intracytoplasmic sperm injection pregnancies following hyperstimulation syndrome. Turk J Obstet Gynecol. 2017 Jun;14(2):94-99. doi: 10.4274/tjod.33340. Epub 2017 Jun 15.

 

A3. Alkaş D, Ozdemir H, Kalaycı H, Cok T, Tarım E. ;what is your diagnosis?. Journal of the Turkish German Gynecological Association., 2014; 15(3):204-205.

 

A4. G. Doğan Durdağ , S. Alemdaroğlu , Ş. Yılmaz Baran, D. Alkaş Yağınç, S. Yüksel Şimşek, H. Çelik. Laparoscopic para-aortic lymphadenectomy: Technique and surgical outcomes. J Gynecol Obstet Hum Reprod. 2020 Sep 19;101917. DOI: 10.1016/j.jogoh.2020.101917

 

A5. S. Alemdaroğlu, Ş. Yılmaz Baran, G. Doğan Durdağ , S. Yüksel Şimşek, S. Yetkinel, D. Alkaş Yağınç, H. Kalaycı, E. Şimşek. Intrahepatic cholestasis of pregnancy: are in vitro fertilization pregnancies at risk? J Matern Fetal Neonatal Med. 2020 May 18;1-6. DOI: 10.1080/14767058.2020.1765331

 

A6. S. Alemdaroğlu, G. Doğan Durdağ , Ş. Yılmaz Baran, S. Yüksel Şimşek, S. Yetkinel, D. Alkaş Yağınç, O.C. Güler, H. Çelik. Prognostic Factors of Endometrial Cancer In The Elderly Patient Group and Their Effects On Survival. North Clin Istanb NCI-47154. DOI: 10.14744/nci.2020.47154

 

A7. S. Yüksel Şimşek , E. Şimşek, D. Alkaş Yağınç , Ş. Yılmaz Baran, T. Çok, E. Bulgan Kılıçdağ. Outcomes of cesarean scar pregnancy treatment: Do we have options? Turk J Obstet Gynecol. 2021 Jun 2;18(2):85-91. DOI: 10.4274/tjod.galenos.2021.77535.

 

A8. H. E. Alışkan, Ö. Öğüç Şanlı, F. Aka Bolat, D. Alkaş Yağınç, U. Toprak. Determination of Human Papilloma Virus (HPV) Genotype Prevalance and Distrubution in Adana: A Hospital-Based Study Between 2014-2021. Mikrobiyol Bul 2023;57(1):119-33/doi: 10.5578/mb.20239910

 

A9.  Doğan Durdağ G, Çağlar Aytaç P, Alkaş Yağınç D, Yetkinel S, Çok T, Şimşek E. Comparison of fixed and flexible progestin-primed ovarian stimulation protocols to prevent premature luteinization in patients with diminished ovarian reserve.

Arch Gynecol Obstet. 2023 May 13. doi: 10.1007/s00404-023-07071-z

 

A10.  Şafak Yılmaz Baran,  Gülşen Doğan Durdağ,  Şirin Aydın,  Didem Alkaş Yağınç,  Songül Alemdaroğlu,  Tayfun Çok,  Hakan Kalaycı. Fetal thymus reference range in healthy singleton pregnancies. Perinatal Journal 2022; 30 (1)  DOI
10.2399/prn.22.0301014

 

A11.  Yetkinel S, Caglar Aytac P, Kalayci H, Cok T, Dogan Durdag G, Alkas Yaginc D, Yilmaz Baran S, Alemdaroglu S, Bulgan Kilicdag E. The effect of suture materials with different absorption times on isthmocele: a retrospective study. Ginekol Pol. 2023 Jun 12. doi: 10.5603/GP.a2023.0052

 

A12. Yağınç, D.A., Durdağ, G.D., Aydın, Ş. et al. Evaluatıon of Four Cases of Fertility-Sparing Surgery in Cervical Sarcoma and Review of the Literature. Indian J Surg (2023). Doi: 10.1007/s12262-023-03877-y

  1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

B1. Yetkinel S, Bulgan Kilicdag E, Haydardedeoglu B, Simsek E, Cok T, Caglar Aytac P, Alkas D. The effect of sperm selection with fertile plus on intracytoplasmic sperm injection outcome. Human Reproduction volume 31, supp 1 2016 abstract book ESHRE 2016 – Helsinki, Finland 3-6 July 2016

B2. G. Doğan Durdağ, P. Çağlar Aytaç, D. Alkaş Yağınç, S. Yetkinel, T. Çok, E. Şimşek. Comparison of fixed and flexible progestin primed ovarian stimulation protocols to prevent luteinizing hormone surge in poor ovarian response. 38th Hybrid Annual Meeting of the ESHRE, Milan — Italy, 3–6 July 2022

C. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan      bildiriler:

C1. Alkaş D, Kalaycı H, Yalçınkaya C, Çok T, Özdemir H, Tarım E. ;left isomerism diagnosed at prenatal period. 9. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi: belek/antalya; 09/10/2014 - 12/10/2014

 

C2. Alkaş D, Kalaycı H, Özdemir H, Çok T, Tarım E. ;omfalofagus ikiz gebelik. 14. ulusal perinatoloji kongresi: sarıgerme/muğla; 19/09/2013 - 22/09/2013

 

C3. Çoban G, Alkaş D, Çelik H. ;Olgu Sunumu: Myomektomi Sonrası Uterin Abse. 14.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi: Antalya; 19/11/2014 - 23/11/2014

 

C4. Çoban G, Canpolat T, Alkaş D, Çelik H. ;Radikal Vajinal Trakelektomi ve Laparoskopik Pelvik Lenf Nodu Diseksiyonu Sonrasında Lenfokist Basısına Bağlı Gelişen Adduktor Kas Disfonksiyonu. 14.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi: Antalya; 19/11/2014 - 23/11/2014

 

C5. Yetkinel S, Çağlar Aytaç P, Çok T, Alkaş D. Batında Asit Olmadan Plevral Efu?zyonla Bulgu Veren Ovaryan Hiperstimu?lasyon Sendromu? Sıra Dışı Bir Vaka

5. Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Kongresi, Antalya 28-31.10.2015

 

C6. Çoban G, Yalçınkaya C, Aka Bolat F, Haydardedeoğlu B, Çok T, Alkaş D, Çelik H. ; Preoperatif Sarkom Olarak Değerlendirilen Olgularda Sarkom İnsidansı. 14.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi: Antalya; 19/11/2014 - 23/11/2014

 

  1. Ulusal kongre, sempozyum, çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunumu yapılmış bildiriler:

D1. D. Alkaş Yağınç, S. Yetkinel, H. Kalaycı, E. Şimşek, H. Çelik. ; Parasitic fibroids: four case reports Obstetrik ve Jinekoloji Zirvesi-Tartışmalı Konular, Antalya; 02/10/2019 – 06/10/2019

 

D2. D. Alkaş Yağınç, S. Yetkinel, P. Çağlar Aytaç, E. Bulgan Kılıçdağ; OHVIRA syndrome: A rare case report. 3.Minimal İnvaziv Jinekolojik Cerrahi Kongresi: İstanbul; 19/02/2020 – 22/02/2020

 

D3. D. Alkaş Yağınç, S. Yetkinel, G. Doğan Durdağ, H. Çelik. Surgical treatment in the patient with total uterine prolapse: a new cystocele repair technique. 5. Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi, İstanbul: 23/02/2022 – 26/02/2022

 

D4. G. Doğan Durdağ, D. Alkaş Yağınç, H. Çelik. Morbid Obez Hastalarda Hüsnü Çelik’in Düşük Intraabdominal Basınçla Optimal Vizualizasyon Tekniği. 5. Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi, İstanbul: 23/02/2022 – 26/02/2022

 

D5. G. Doğan Durdağ, D. Alkaş Yağınç, Ş. Aydın, H. Çelik. Vajen kafının intraoperatif optimal vizualizasyonunda yeni bir teknik: Hüsnü Çelik’in umbiliko-vajinal manevrası. 5. Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi, İstanbul: 23/02/2022 – 26/02/2022

 

D6. D. Alkaş Yağınç, P. Çağlar Aytaç, S. Yetkinel, G. Doğan Durdağ, T. Çok, E. Şimşek. Esnek progestin ile hazırlanmış over uyarımı (PPOS) protokolünde didrogesteron dozunun invitro fertilizasyon (IVF) sikluslarının sonuçlarına etkisi var mı? TSRM 2022 10. Üreme Sağlığı ve İnfertilite Kongresi, Girne/KKTC 10/11/2022 – 13/11/2022

 

D7. S. Yetkinel, P. Çağlar Aytaç, D. Alkaş Yağınç, G. Doğan Durdağ, T. Çok, E. Şimşek. PPOS protokolü ile yapılan IVF tedavilerinde yüksek pürifiye hMG ile

rekombinant FSH stimülasyonun karşılaştırılması. TSRM 2022 10. Üreme Sağlığı ve İnfertilite Kongresi, Girne/KKTC 10/11/2022 – 13/11/2022

 

D8. D. Alkaş Yağınç, Ş. Aydın, H. Çelik. Laparoskopi asiste double J stent konulması: Derin infiltratif endometriozis vakası. 6. Minimal İnvaziv Jinekolojik Cerrahi Kongresi, İstanbul 21/06/2023 – 24/06/2023

 

D9. DİDEM ALKAŞ YAĞINÇ, Ayşe Parlakgümüş, Selçuk Yetkinel, Pınar Çağlar Aytaç, Esra Bulgan Kiılıçdağ. Over torsiyonunda kurtarma tedavisi olarak sildenafil: rat modeli. 1. Akdeniz Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi (1st Mediterranean Obstetrics and Gynecology Congress) 15-17 Eylül 2023, Adana

 

D10. Erhan Şimşek, DİDEM ALKAŞ YAĞINÇ, Gülşen Doğan Durdağ, Hüsnü Çelik. Bilinen myomektomi öyküsü bulunmayan hastada dissemine leiomyomatozis. 1. Akdeniz Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi (1st Mediterranean Obstetrics and Gynecology Congress) 15-17 Eylül 2023, Adana

 

D11. Pınar Çağlar Aytaç, Gülşen Doğan Durdağ, Didem Alkaş Yağınç, Selçuk Yetkinel, Erhan Şimşek. Effect of individualized luteal phase support due to serum progesterone levels at embryo transfer day In frozen-thawed cycles. 11. TSRM Üreme Sağlığı ve İnfertilite Kongresi 16-19 Kasım 2023, Antalya

 

  1. Ulusal Kitaplarda Bölüm Yazarlığı

E1. D. Alkaş Yağınç, G. Çoban Şerbetçioğlu, Jinekolojik Tümörler, Erken Ve Lokal İleri Evre Vulva Kanserinde Cerrahi Tedavi, Akademisyen Yayınevi, 2019, ISBN: 978-605-258-555-9, Bisac Code: MED062000

E2. D. Alkaş Yağınç, Gebelikte Genital Enfeksiyonlar ve Kanama, Obstetrik Kanamalar, Akademisyen Yayınevi, Nisan 2020 ISBN: 978-605-258-953-3, Bisac Code: MED033000

E3. D. Alkaş Yağınç, Anormal Uterin Kanama ve Yönetimi, Güncel Kadın Hastalıkları ve Doğum Çalışmaları III, Akademisyen Yayınevi, Mart 2022, ISBN: 978-625-8399-49-3, Bisac Code: MED033000

E4. D. Alkaş Yağınç, Embriyoloji ve Anatomi Bölüm 4, Beckmann ve Ling Obstetrik&Jinekoloji 8. Baskı Çevirisi, Modern Tıp Kitabevi, ISBN : 978-605-4477-46-3

     

Ödüller ve Belgeler


     

1- Genç Endoskopistler Platformu Sempozyumu Türkiye Sütur Şampiyonası İkincilik Ödülü (2017)

2- Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası (2015)

3- NRP (Neonatal Resüsitasyon Programı) Sertifikası (2017)

4- DİDEM ALKAŞ YAĞINÇ, Ayşe Parlakgümüş, Selçuk Yetkinel, Pınar Çağlar Aytaç, Esra Bulgan Kiılıçdağ. Over torsiyonunda kurtarma tedavisi olarak sildenafil: rat modeli. 1. Akdeniz Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi (1st Mediterranean Obstetrics and Gynecology Congress) 15-17 Eylül 2023, Adana (En iyi sözlü bildiri ilkincilik ödülü)

     

İlgi Alanları ve Uzmanlık Alanı


     

1- İnfertilite (kısırlık)

2- Genel jinekoloji

3- Polikistik Over Sendromu

4- Gebelik takibi

5- Tekrarlayan gebelik kayıpları

6- Jinekolojik endoskopik cerrahiler:

4- Laparoskopik cerrahiler (laparoskopik histerektomi (rahim alınması), myomektomi (myom alınması), tubal cerrahiler, ektopik (dış) gebelik ameliyatları)

8- Histeroskopik cerrahiler (histeroskopik polip ve myom çıkarılması, yapışıklıkların açılması, T ve Y şeklinde rahim şekil düzeltme ameliyatları, sezaryen skar gebelikleri)

     

Tezler


     

Ratlarda over torsiyonu modelinde sildenafil kullanımının antimüllerian hormon seviyesi üzerine etkileri var mı?