Dr. Öğr. Üyesi Selçuk YETKİNEL

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk YETKİNEL

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

0 322 458 68 68

Eğitim


     

Lise: Adana Anadolu Lisesi
Tıp doktoru: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi (2011)
Tıpta Uzmanlık: Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi (2016)

     

Bilimsel Yayınlar


     
 • Kalayci H, Yilmaz Baran Ş, Doğan Durdağ G, Yetkinel S, Alemdaroğlu S, Özdoğan S, Yüksel Şimşek S, Bulgan Kiliçdağ E Reference values of the ductus venosus pulsatility index for pregnant women between 11 and 13+6 weeks of gestation J Matern Fetal Neonatal Med. 2018 Sep 25:1-6. doi: 10.1080/14767058.2018.1517152
 • Özdemir H, Kalaycı H, Yetkinel S, Çok T, Çoban G, Tarım E The nomogram of prenasal thickness and nasal bone ratio and its relationship with nuchal fold in second-trimester fetal ultrasound. J Obstet Gynaecol Res. 2018 Mar 23. doi: 10.1111/jog.13636.
 • Yetkinel S, Pekşen Ç, Kızıltan R. Symptomatic Bochdalek Hernia in Pregnancy: A Rare Case Report. Case Rep Surg. 2017;2017:2862149. doi: 10.1155/2017/2862149. Epub 2017 Oct 16.
 • Çağlar Aytaç P, Kalaycı H, Yetkinel S, Alkaş D, Yüksel Şimşek S, Haydardedeoğlu B, Bulgan Kılıçdağ E. Effect of pigtail catheter application on obstetric outcomes in in vitro fertilization/intracytoplasmic sperm injection pregnancies following hyperstimulation syndrome. Turk J Obstet Gynecol. 2017 Jun;14(2):94-99. doi: 10.4274/tjod.33340. Epub 2017 Jun 15.
 • Yetkinel S, Çok T, Kalaycı H, Özdemir H, Parlakgümüş A, Tarım E. Konjenital üst hava yolları obstrüksiyon sendromu (CHAOS):Prenatal tanı alan iki olgu sunumu 21 Mart 2016 Perinatoloji Dergisi 2014; 22 (3) DOI:10.2399/prn.140224999
 • Çok T, Özdemir H, Kalaycı H, Yetkinel S, Çağlar Aytaç P, Tarım E. Preterm eylemin önlenmesi amacıyla servikal serklaj uygulanan hastaların 4 yıllık tek merkezli sonuçları 30 Ocak 2016 Perinatoloji Dergisi 2016; 24 (1) DOI:10.2399/prn.16.02
 • Özdemir H, Kalaycı H, Yetkinel S, Çok T, Çoban G, Tarım E. İkinci trimesterde fetal prenazal ve nukal kalınlık birbiri ile ilişkili mi? 01 Ekim 2015 Perinatoloji Dergisi 2015; 23 (3) DOI:10.2399/prn.15.S001084
 • Yetkinel S, Çok T, Kalaycı H, Özdemir H, Çağlar Aytaç P, Tarım E, Hasbay B. Sirenomeli: olgu sunumu Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2015;25(3):217-20 doi: 10.5336/gynobstet.2014-41393
 • Yetkinel S, Çok T, Hasbay B, Kalaycı H, Özdemir H, Tarım E. Gebeliğin erken döneminde tanı alan sirenomeli; Olgu sunumu 01 Ekim 2014 Perinatoloji Dergisi 2014; 22 (3) DOI:10.2399/prn.14.S001084
 • Yetkinel S, Kalaycı H, Özdemir H, Çok T, Tarım E. Siklopinin eşlik ettiği sinsipital (fronto-etmoidal) ensefalosel: Olgu sunumu 05 Eylül 2013 Perinatoloji Dergisi 2013; 21 (3) DOI:10.2399/prn.13.S001082

Bildiriler:

 • Baran Ş, Kalaycı H, Durdağ G, Şimsek S, Yetkinel S, Şimşek E. İlk trimester belirteçlerinin doğum kilosu, haftası ve preeklampsi üzerine etkileri 10. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi 27-30.09.2018, Dalaman, Türkiye
 • Kalaycı H, Yetkinel S, Parsiyel mol hidatidiformun efllik etti¤i ve canl› do¤umla sonlanan ikiz gebelik 10. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi 27-30.09.2018, Dalaman, Türkiye
 • Kalaycı H, Yetkinel S. Omfalosel Terminasyon Endikasyonu Olmalı Mı? IMSEC 2018 3rd International Mediterranean Scıence And Engıneerıng Congress October 24-26 October, 2018 Adana
 • Kalaycı H, Baran Ş, Durdağ G, Yetkinel S, Alemdaroğlu S, Özdoğan S, Şimsek S, Kılıçdağ EB The reference values of ductus venosus pulsatility index between 11- 13+6 weeks pregnant women in our region 12. Turkish German Gynecologic Congress April 27-May 01, 2018, Kyrenia, TRNC
 • Yetkinel S, Bulgan Kilicdag E, Haydardedeoglu B, Simsek E, Cok T, Caglar Aytac P, Alkas D. The effect of sperm selection with fertile plus on intracytoplasmic sperm injection outcome. Human Reproduction volume 31, supp 1 2016 abstract book ESHRE 2016 – Helsinki, Finland 3-6 July 2016
 • Çoban G, Alemdaroğlu S, Yetkinel S, Aka Bolat F, Çelik H. Can Predict Intraoperative Vaginal Irrigation Cytology Vaginal Spillage on Endometrial Cancer. ESGO 2016 Gynecologıc Cancer Preventıon: Antalya; 08- 10/09/2016
 • Yetkinel S, Pekşen Ç.  Gebelikte Semptom Veren Bochdalek Herni, Nadir Bir Vaka Sunumu 15. Türk Jinekolojik ve Obstetrik Derneği Kongresi, Antalya, 17-21.05.2017
 • Çağlar Aytaç P, Yetkinel S, Çok T, Bulgan Kılıçdağ E. Anovulatuar Progesteron Seviyelerine Rağmen Terme Ulaşan Gebelik, Olgu Sunumu 7. Ulusal Üreme Endokrinolojisive İnfertilite Kongresi, Antalya, 17-20.11.2016
 • Çağlar Aytaç P, Yetkinel S, Bulgan Kılıçdağ E. Tuberculosis Abscess Mimicking Intramural Myoma 7. Ulusal Üreme Endokrinolojisive İnfertilite Kongresi, Antalya, 17-20.11.2016
 • Yetkinel S, Çağlar Aytaç P, Çok T, Alkaş D. Batında Asit Olmadan Plevral Efu?zyonla Bulgu Veren Ovaryan Hiperstimu?lasyon Sendromu? Sıra Dışı Bir Vaka 5. Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Kongresi, Antalya 28-31.10.2015
 • Özdemir H, Kalaycı H, Yetkinel S, Çok T, Çoban G, Tarım E. İkinci Trimesterde fetal prenazal ve nukal kalınlık birbiri ile ilişkili mi. 15. Ulusal Perinatoloji Kongresi: Adana Başkent Üniversitesi; 15/10/2015- 18/10/2015
 • Çoban G, Yalçınkaya C, Yazıcı N, Yetkinel S, Çelik H. Primitive Neuroectodermal Tumor Arrising from Mature Cystic Teratoma. 14. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi: Antalya; 19/11/2014- 23/11/2014
 • Yalçınkaya C, Çoban G, Canpolat T, Yetkinel S, Aka Bolat F, Çelik H. Endometrial Patolojilerde Preoperatif ve Postoperatif Histopatolojik Uyumsuzluk. 14. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya; 19/11/2014- 23/11/2014
 • Çoban G, Çelik H, Yazıcı N, Yetkinel S. Growing Teratoma Syndrome of Ovary-A Rare Case. 14.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi: Antalya; 19/11/2014- 23/11/2014
 • Yetkinel S, Çok T, Kalaycı H, Özdemir H, Parlakgümüş HA, Tarım E. Konjenital üst hava yolları obstrüksiyon sendromu (CHAOS): Prenatal tanı alan iki olgu sunumu. 9. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi: Antalya; 09/10/2014- 12/10/2014
 • Yetkinel S, Çok T, Hasbay B, Kalaycı H, Özdemir H, Tarım E. Gebeliğin erken döneminde tanı alan sirenomeli; olgu sunumu. 9. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi: Antalya; 09/10/2014-12/10/2014
 • Yetkinel S, Kalaycı H, Özdemir H, Çok T, Tarım E.;Siklopinin eşlik ettiği sinsipital (fronto-etmoidal) ensefalosel: Olgu sunumu. XIV. Ulusal Perinatoloji Kongresi: Sarıgerme-Muğla; 19/09/2013- 22/09/2013
 • Kurt Ö, Şaşmaz T, Arslan S, Belen V, Ercan M, Yetkinel S, Kanat H, Şenöz D, Varol M, Bektaş F, Baştemir S, İmalı M, Caf H, İçme G. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Depresif Belirti Yaygınlığı Ve İlişkili Faktörler. 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon 4-7 Ekim 2011
 • Şimşek E, Aytaç PÇ, Çok T, Yu?ksel S, Yetkinel S, Kılıçdağ E. Altıncı gün blastokist embryo transferi gebelik sonuçları; 119 in vitro fertilizasyon siklisunun retrospektif analizi TSRM 2018 8. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, Antalya, 8-11.11.2018
 • Aytaç PÇ, Selçuk Yetkinel S, Kalaycı H, Kılıçdağ EB. Hipogonadotropik hipogonadizm tanılı kadın hastaların merkezimizdeki tedavi sonuçları ve literatürle karşılaştırılması TSRM 2018 8. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, Antalya, 8-11.11.2018
 • Şimşek E, Yu?ksel S, Çağlar PÇ, Özer C, Durdağ G, Yetkinel S, Kılıçdağ EB. Üçüncü basamakta fertilite koruyucu yaklaşım; medikal nedenlerle oosit/embryo veya sperm dondurulmuş 189 hasta TSRM 2018 8. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, Antalya, 8-11.11.2018
 • Yetkinel S, Bulgan Kılıçdağ E, Çağlar Aytaç P, Haydardedeoğlu B, Şişek E, Çok T. Açıklanamayan infertilite hastalarının in vitro fertilizasyon başarısını arttırmada fertile kullanımının yararı var mı? Prospektif randomize kontrollü çalışma 7. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, Antalya, 17-20.11.2016
     

Ödüller ve Belgeler


     

I.Genç Endoskopistler Platformu Türkiye Laparoskopik Sütur Şampiyonası 1.lik ödülü

     

İlgi Alanları ve Uzmanlık Alanı


     
 • Genel jinekoloji
 • Gebelik takibi
 • Tekrarlayan gebelik kayıpları
 • Jinekolojik endoskopik cerrahiler:
 • Laparoskopik cerrahiler (laparoskopik histerektomi (rahim alınması), myomektomi (myom alınması), tubal cerrahiler, ektopik (dış) gebelik ameliyatları)
 • Histeroskopik cerrahiler (histeroskopik polip ve myom çıkarılması, yapışıklıkların açılması, T ve Y şeklinde rahim şekil düzeltme ameliyatları, sezaryen skar gebelikleri)
 • Kozmetik jinekoloji, genital estetik operasyonları 

 • İç- dış dudak düzeltilmesi (labioplasti), perine düzeltilmesi (perineoplasti), cerrahi vajinal sıkılaştırma (vajinoplasti)