Meme Sağlığı Merkezi

Bekçi lenf düğümü biyopsisi


Bekçi (sentinel) lenf düğümü :
Bekçi lenf düğümü (nodu), kanserin muhtemelen sıçrama yapması beklenen lenf düğümlerine verilen addır. Lenf düğümleri, lenf damarlarının birleşiminden oluşan ve bakteriler ile kanser hücreleri gibi zararlı hücreleri yakalayan yapılardır. Lenf düğümleri; boyun, koltukaltı, kasık, göğüs boşluğu ve karın içinde yer alırlar.

Meme kanserinde bekçi lenf düğümü biyopsisi ne amaçla yapılır?
Bekçi lenf düğümü biyopsisi, meme kanserinin muhtemelen sıçrama yapması beklenen koltukaltı lenf düğümlerinden yapılan biyopsidir.

Bu yöntem yakın zamanda uygulanmaya başlanmış olup  amacı; gereksiz  koltukaltı cerrahilerini engellemektir.

Sonucun ‘negatif’ olarak belirlenmesi, meme kanserinin bekçi lenf düğümlerine sıçramadığını gösterir ve bu durumda gereksiz yere lenf bezlerinin çıkartılmasının önüne geçilmiş olur. Buna karşın, sonucun ‘pozitif’ olarak belirlenmesi halinde koltukaltı lenf bezlerinin de çıkartılması gerekmektedir.

Meme kanserinde bekçi (sentinel) lenf düğümü (nodu) biyopsisi nasıl gerçekleştirilir

Sadece mavi boya (isosulfan mavisi veya metilen mavisi) veya radyoaktif bir madde ile birlikte uygulanabilir. Tümörün olduğu bölgeye veya meme başının altına mavi boya enjekte edilir. Boya 5-7 dk. içerisinde koltuk altındaki bekçi (sentinel) lenf bezine ulaşır. Sentinel lenf bezlerinin sayısı birden fazla olabilir; ortalama 2’dir.  Bu lenf bezleri çıkarılarak patoloji bölümü tarafından değerlendirilir ve  tümör hücreleri içerip içermedikleri araştırılır sonucuna göre koltukaltı cerrahisi yapılıp yapılmayacağına karar verilir. 
Meme kanserinde bekçi (sentinel) lenf düğümü (nodu) biyopsisi ne tür avantajlar sağlar?

Bugün biliyoruz ki, tüm meme kanserlerinin yaklaşık olarak %60’ında ve erken evre meme kanserlerinin ise ortalama %75’inde tanı anında koltukaltı lenf bezlerinde yayılma yoktur. Bu hastalarda lenf bezi yayılımı olmadığı gösterilebilirse, koltukaltı cerrahisi yapılmasına gerek kalmaz. İşte bu amaç için geçtiğimiz yıllar içinde bekçi lenf bezi örneklenmesi tekniği geliştirilmiştir.

Bekçi lenf düğümü biyopsisi, meme kanseri cerrahi tedavisindeyapılan koltukaltı lenf düğümlerinin alınmasının getireceği yan etkilerden korunmayı sağlar. Koltukaltı lenf düğümlerinin alınması ile: kolun arkasında hissizlik (sinirlerin zedelenmesi nedeniyle), kolda uyuşma, hissizlik, kolda şişlik, enfeksiyon, kol toplardamarlarında yangı olması ve kürek kemiğinin yukarı doğru kalkması (sinir hasarı olursa) gibi oluşabilen yan etkilerden arınmayı sağlar.

Meme kanserinde bekçi (sentinel) lenf düğümü (nodu) biyopsisinde ne tür yan etkiler görülebilir?
Çıkartılan bekçi (sentinel) lenf düğümü (nodu) bölgesinde ağrı, morarma veya verilen mavi boya (metilen mavisi) veya radyoaktif maddeye karşı allerji görülebilir. Hastanın cildinde veya idrarında mavi renk ile boyanma görülebilir.

Sentinel lenf nodu örneklemesinin, koltukaltı lenf bezi tutulması olup olmadığını saptamaktaki güvenilirliği yapılan birçok çalışmada kanıtlanmıştır. Belli bir öğrenim süreci gerektirmektedir ancak doğru yapıldığında güvenli bir yöntemdir