Meme Sağlığı Merkezi

Ekibimiz


Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı

Doç.Dr. İlker Murat ARER

Prof.Dr. Ali Ezer                          

Doç.Dr. Hüseyin Özgür AYTAÇ

Öğr.Gör.Dr.Murat KUŞ

Uzm.Dr.Ramazan SARI 

Radyodiagnostik Ana Bilim Dalı

Prof.Dr. Ayşin PURBAGER         

Dr.Öğr.Üyesi Hülya ASLAN