Meme Sağlığı Merkezi

Meme Sağlığı Merkezi


Meme kanseri görülme sıklığı her geçen gün artmaktadır. Bu gerçeklik sonucu artan farkındalık, tarama programları, ileri görüntüleme ve biyopsi yöntemleri ile meme kanserini erken aşamada yakalama şansı da gittikçe artmaktadır. Erken evrede saptanan hastalıklarda başarı şansı çok daha yüksektir. Bunların yanında, cerrahi uygulamalardaki yenilikler, yeni nesil kemoterapi ve hedefe yönelik ilaçları ve radyoterapideki gelişmeler sonucunda meme kanseri tedavi edilebilir bir hastalık olmuştur. Tanı ve tedavide artan başarılar sonucunda meme hastaları, yan etkileri az, konforlu ve kozmetiği iyi olan tedaviler talep etmeye başlamışlardır.

 

Tüm bu veriler ışığında tecrübeli, bilgili ve dünyadaki yeni uygulamaları hastalara sunmayı amaçlayan bir ekip ile 2011 yılından bu yana tek merkez içinde hizmet veriyoruz. Meme hastalıkları ile ilgili tüm disiplinleri barındıran merkezimizde bütüncül bir anlayışla hizmet veriyor, gün geçtikçe artan deneyimle bölgenin tek meme sağlığı merkezi olma özelliğimizi koruyoruz.

 

                                         

 

Temel Amaçlarımız:

 

• Kontrastlı (İlaçlı) Mamografi, 3 Boyutlu Dijital Tomosentez Mamografi, Ultrasonografi – Elastografi, Manyetik Rezonans gibi ileri görüntüleme ve biyopsi yöntemleri ile meme kanserini erken aşamada saptamak

• Huzurlu bir ortamda, doğru ve hızlı tanı koymak

• Meme kanserinin cerrahi ve onkolojik tedavisini en etkin şekilde düzenleyip, eşzamanlı estetik çözümler üretmek

 

Merkezimizde hastalarımız, aynı gün içinde muayene edilmekte, aynı ünitede yer alan mamografi ve ultrason ile radyolojik olarak değerlendirilmekte ve aynı gün içinde meme cerrahı ve meme radyoloğu tarafından birlikte değerlendirilerek gereken ileri tanısal süreçleri planlanmaktadır. Biyopsi yapılması gereken hastaların çok önemli bir bölümüne yine aynı gün içinde biyopsi işlemleri, modern yöntemler eşliğinde gerçekleştirilmektedir.

Merkezimizin güncel uygulamasının bir parçası halini alan kontrastlı mamografi eşliğinde biyopsi uygulaması, 3 boyutlu lazer güdümlü biyopsi gibi ileri teknolojik donanımların da yardımıyla hatasız şekilde gerçekleştirilmektedir. Merkezde tanı alan tüm hastalar, meme cerrahisi, meme radyolojisi, meme onkolojisi, radyasyon onkolojisi ve meme patolojisi bölümü uzmanlarınca değerlendirilmekte ve haftalık olarak toplanan konseylerde hastaların tedavi planlaması, tüm ilgili bölümlerin ortaklaşmasıyla yapılmaktadır.