Meme Sağlığı Merkezi

Cerrahi Tedavi


Meme kanserinin en temel tedavisi cerrahidir. Yapılacak ameliyatlar memedeki kitle ve koltukaltının durumuna göre çeşitlilikler gösterir. Meme kanserlerinin tümünde meme ve koltukaltına yapılacak ameliyat stratejileri ayrı ayrı belirlenmeli, ameliyat her iki bölgeyi de kapsamalıdır.

Buradan yola çıkarak memeye yapılacak ameliyatlar ikiye ayrılabilir.

  1. Meme koruyucu ameliyatlar: Memenin tümünün alınmadığı kitlenin genişçe çıkarıldığı ameliyatlardır.
  2. Memenin tümünün alındığı ameliyatlar: Memenin tümü ameliyatla çıkarılır.

Uygun hastalarda meme koruyucu ameliyatla memenin tümünün alındığı ameliyatlar arasında sağ kalım açısından herhangi bir fark yoktur.

Meme koruyucu cerrahi sonrası bölgesel yinelemeyi engellemek için, memenin geri kalanına radyoterapi verilmelidir.

Bazı durumlarda cerrahi tedavi öncesi ilaç tedavisi uygulanarak memede ileri derecede büyümüş olan tümör dokusu küçültülerek cerrahi tedaviye uygun hale getirilir. Bu yönteme neoadjuvan tedavi denir. Sonrasında küçülen kitle genişçe cerrahi tedavi ile çıkartılır.

Koltuk altına yapılan temel ameliyat koltuk altındaki lenf bezlerinin temizlenmesidir. Fakat son dönemlerde bekçi (sentinel) lenf nodu kavramı ortaya çıkmıştır. Tanımlamaya çalışırsak bekçi (sentinel) lenf nodu, meme kanserinin koltukaltına sıçrama ihtimali en yüksek olan lenf bezidir. Bekçi lenf nodunu ameliyat sırasında tespit edip, o anda patolojik olarak herhangi bir sıçrama (metastaz) olup olamadığını anlamak artık mümkündür.

Bu bilgiler ışığında koltuk altına yaklaşımı özetleyecek olursak;

  1. Ameliyat öncesi muayene veya diğer görüntüleme yöntemleri ile koltukaltında bir sıçrama (metastaz) tespit edilirse, koltukaltı lenf nodları temizlenmelidir.
  2. Ameliyat öncesi koltuk altı lenf bezlerinin durumu tam olarak aydınlatılamamışsa, hastaya bekçi lenf nodu örneklemesi yapılmalıdır. Bu durumda,
  • Bekçi lenf nodu temiz gelirse, koltuk altı temiz kabul edilir. Koltuk altındaki diğer lenf bezlerinin temizlenmesine gerek yoktur. Bu ameliyat sonrası kol hareketleri kısıtlamaya gerek yoktur. Kolun şişme (lenfödem) olasılığı çok düşüktür. Hasta açısından çok konforlu bir ameliyattır.
  • Bekçi lenf nodunda sıçrama (metastaz) saptanırsa, koltukaltındaki diğer lenf bezleri temizlenmelidir.