Gamma Knife

Gamma Knife


Beyin Tümörlerinin Tedavisinde Radyocerrahi Teknolojisi

Gamma knife beyin cerrahlarının beyinde gelişen anormal dokuları herhangibir cerrahi kesi uygulamadan ameliyat edebilmelerini sağlayan bir yöntemdir. Gamma knife, stereotaktik radyocerrahi adı verilen bir teknik kullanarak uygulanır.Gamma knife, koordinatları belirlenmiş hastalıklı beyin dokusunun, gamma ışınları ile yok edilmesini sağlayan bir tedavi sistemidir.

Sistem, temel olarak her biri kendi başına normal beyin dokusunu zedelemeyecek enerjiye sahip 201 adet küresel yerleşimli ve ayrı kaynaktan gelen ışınların bir noktada (hastalıklı beyin dokusunda) birleşerek çok yüksek bir enerjiyi hastalıklı dokuya aktarması ve bu dokuyu ortadan kaldırması prensibine dayanır ve tek seferde yüksek bir enerji uygulanabilirliği nedeniyle tedavi bir seansta tamamlanır. Genellikle açık beyin cerrahisinin mümkün olmadığı ya da yüksek risk taşıdığı durumlarda tercih edilen bir yöntemdir.

DENEYİMLİ GAMMA KNIFE EKİBİMİZ; 2011-2021 YILLARI ARASINDA TOPLAM 3391 HASTAYA BAŞARILI BİR ŞEKİLDE GAMMA KNIFE TEDAVİSİ UYGULAMIŞTIR. GAMMA KNIFE İLE TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLARIN DAĞILIMI;

Beyin Metastazı

1255

Menengioma

891

Akustik Schwannom

479

Glial Tümör

200

Arteriovenöz Malformasyon 

161

Hpofiz Adenomu

151

Kavernom

103

Trigeminal Nevralji

86

Glomus Jugulare

27

Çocukluk Çağı Beyin Tümörleri

22

Kordoma

16