Gamma Knife

Vaka Örnekleri - Tekli Beyin Metastazları


Gamma –Knife tedavisi vücudun diğer bölgelerindeki tümörlerden beyine metastaz söz konusu olduğunda tüm beyin ışınlamasına el olarak uygulandığında fayda sağlar.

Vaka: 43 yaşında erkek hasta son 1 yıldır akciğer kanseri  (Skuamöz hücreli kanser) tanısı ile takip edilirken beyinde 1 adet metastaz tespit edildi.

Tüm beyin ışınlaması sonrası sağ oksipital metastatik tümörün küçüldüğü ancak kaybolmadığı izlendi.

Tarafımızca hastaya Gamma-Knife tedavisi uygulandı.

Gamma-Knife tedavisi sonrası tümörün tamamen kaybolduğu izlendi.