Gamma Knife

Gamma Knife Nedir?


 

 

Gamma Knife, beyinde gelişen anormal dokuları herhangi bir cerrahi kesi uygulanmadan ameliyat edilebilmesini sağlayan bir yöntemdir. Gamma Knife, stereotaktik radyocerrahi adı verilen bir teknik kullanarak uygulanır. Gamma Knife, koordinatları belirlenmiş hastalıklı dokunun, gamma ışınları ile yok edilmesini sağlayan bir tedavi sistemidir.

Sistem, temel olarak her biri kendi başına normal beyin dokusunu zedelemeyecek enerjiye sahip 201 adet küresel yerleşimli ve ayrı kaynaktan gelen ışınların bir noktada (hastalıklı beyin dokusunda) birleşerek çok yüksek bir enerjiyi aktarması ve bu dokuyu ortadan kaldırması prensibine dayanır. Tek seferde yüksek bir enerji uygulama imkanı sağlayarak tedavi bir seansta tamamlanır. Genellikle açık beyin cerrahisinin mümkün olmadığı ya da yüksek risk taşıdığı durumlarda tercih edilen bir yöntemdir.

Gamma Knife yeni bir tedavi yöntemi midir?

50 yıldan uzun bir süredir dünyanın çeşitli merkezlerinde uygulanmakta olan bir tedavi şeklidir ve şimdiye kadar yüz binden fazla hasta bu yöntemle tedavi edilmiştir. Beyni etkileyen hastalıkların tedavisinde kullanılan en gelişmiş tekniklerden biri olan Gamma Knife, stereotaktik radyocerrahinin “altın standardı” olarak kabul edilmektedir.