Gamma Knife

Nasıl Uygulanır?


 

Gamma Knife Uygulaması

Uygulama hastanın başına stereotaktik çerçeve takılarak başlar. Böylece hastanın başı tedavi esnasında hareketsiz kılınır ve hedeflenen beyin dokusunun yeri tam olarak tespit edilerek doğru tedavi sağlanmış olur. Söz konusu çerçeve, üzerinde koordinat çizgileri ve işaretler olan metalden yapılma bir malzemedir. Hastaya lokal anestezi altında 5-10 dakika içerisinde yerleştirilir. Çerçevenin yerleştirilmesi sonrasında görüntüleme yöntemleri kullanılarak (Bilgisayarlı Tomografi, Magnetik Rezonans Görüntüleme, Serebral Anjiografi gibi) bilgisayar ortamında gerekli planlama yapılır. Tedavi süresi, dokunun yeri, büyüklüğü ve türüne bağlı olarak değişebilir.

Tedavisi biten ve kendini iyi hisseden hastalar genellikle aynı gün içerisinde evine gidebilir.