Gamma Knife

Vaka Örnekleri - Trigemial Nevralji


Gamma-Knife, beyin tümörü tedavisi dışında, yüzün bir yarısında ataklar tarzında şimşek çakar gibi ağrılarla karakterize “Trigemial Nevralji “ hastalığında da etkin bir tedavi yöntemidir.

Vaka: 59 yaşında erkek hasta 5 yıldır Trigeminal nevralji tanısı ile ilaç tedavisi ve radyofrekans ile termokoagülasyon tedavisi almasına rağmen şikâyetlerinde düzelme olmamış. Hasta sol yüz yarısındaki bu ağrı nedeniyle yemek yiyemiyor, yüzünü yıkayamıyor ve tıraş olamıyordu.

Hastaya tarafımızca Gamma-Knife tedavisi uygulandı.

Gamma- knife tedavisinden 6 ay sonraki kontrolünde hastanın sol yüz yarısındaki ağrının tama yakın geçmiş olduğu öğrenildi. Hasta rahatlıkla yemek yiyor, tıraş oluyor ve yüzünü yıkayabiliyor. (Not: Hasta halen karbamazepin kullanıyor)