Gamma Knife

Vaka Örnekleri-Çoklu Beyin Metastazları


Gamma-Knife tedavisi,  çoklu beyin tümörlerinde de tek seferde tedavi olanağı sağlar.

Vaka: 62 yaşında erkek hastanın baş ağrıları ve sağ tarafında kuvvetsizlik olması üzerine yapılan incelemelerinde beyinde 2 adet tümöral kitle tespit edildi. Primer odağın akciğer kanseri (adenokarsinom) olduğu tespit edildi.

Hastanın 2 adet beyin tümörüne aynı seansta Gamma-Knife tedavisi uyguladık.

Gamma- Knife tedavisi sonrası 2.ay kontrol filmlerinde hastanın her iki lezyonunun silikleştiği ve kaybolmaya başladığı görüldü.

Tedavi sonrası 4. Ayda ise tümörlerin tamamen kaybolduğu izlendi. Buna paralel olarak hastanın sağ tarafındaki kuvvetsizlik de tamamen düzeldi.