Gamma Knife

Merak Ettikleriniz


 

 

Gamma Knife ile hangi tip beyin tümörleri tedavi edilebilir?

Gamma Knife ile hem iyi huylu beyin tümörleri (menenjiomalar, hipofiz adenomları, akustik nöromalar) hem de kötü huylu beyin tümörleri (beyin metastazları, glial tümörler) tedavi edilebilmektedir. Ayrıca Gamma Knife, beyin tümörü dışında damarsal beyin hastalıkları (arteriovenöz malformasyonlar) ve fonksiyonel beyin hastalıklarında (trigeminal nevralji, parkinsonizm, epilepsi) da kullanılmaktadır.

 Gamma Knife’ın akustik nöromalarda uygulanışı nasıldır?

Akustik nöromalar 8. siniri kaplayan dokudan köken alırlar ve beyincik ile beyin sapı arasındaki açıda bulunurlar. İlerleyici akustik nöromalarda Gamma Knife cerrahisi ile çok başarılı sonuçlar alınmıştır. Aynı zamanda akustik sinir, yüz siniri ve trigeminal sinirlerin fonksiyonlarının korunmasında da başarılı olunmuştur. Gamma Knife hem tek taraflı hem de çift taraflı tümörlerden çapı en fazla 3 cm olanlarda uygulanabilir. Burada tedavinin amacı tümörün tamamen çıkartılmasından ziyade tümör büyümesinin önlenmesidir. Aynı zamanda işitme yeteneğinin korunması da amaçlanmaktadır. Gamma Knife ile yapılan stereotaktik cerrahi bu tümörlerde yaklaşık 50 yıldan bu yana uygulanmaktadır ve bütün dünyada yaklaşık 10 bin hasta bu şekilde tedavi edilmiştir.

 Gamma Knife’ın menenjiomalarda uygulanışı nasıldır?

Menenjiomalar beyni örten zarlar ile meninkslerden köken alan, iyi huylu tümörler olmalarına rağmen bulundukları yerde beyne hasar veren hastalıklardır. İlk tanı konduğunda Gamma Knife cerrahisi yapılabilmesi için genellikle fazla büyük olarak bulunurlar. Gamma Knife’ın bu tümörlerde uygulama alanı cerrahi girişime müsait olmayan hastalardır. Mikrocerrahinin yetersiz geldiği durumlarda ek olarak hastalara Gamma Knife tedavisi uygulanabilir.

 Gamma Knife’ın hipofiz adenomlarında uygulanışı nasıldır?

Hipofiz bezi beynin tabanında, her iki göz sinirinin beyine girmeden hemen önce birbiriyle çaprazlaştığı bölgenin hemen altında, burun kökünün hemen arkasında yer alır. Bu hastalıkta Gamma Knife genellikle cerrahiye destek olmak amacıyla, cerrahi sonrasında kalmış olabilecek tümör kalıntılarını yok etmek için kullanılır.

 Gamma Knife’ın beyin metastazlarında uygulanışı nasıldır?

En sık beyin metastazı yapan tümörler akciğer, meme ve böbrek kanserleridir. Bunların dışında tiroid kanserleri ve melanomalar da beyin metastazı yapar. Bu ve benzeri tümörlerin metastazlarında Gamma Knife tedavisinden başarılı sonuçlar alınmıştır.

 

Gamma Knife’ın gliomalarda uygulanışı nasıldır?

Gliomalar, sinir dokusunun destek hücrelerinden köken alan kötü huylu tümörlerdir. Bu tümörlerin tedavisinde Gamma Knife tek başına kullanılabildiği gibi konvansiyonel cerrahi ile kombine edilerek de kullanılabilir. Tümörün büyüklüğü tedavi seçimi için önemlidir.

 

Gamma Knife başka hangi tümörlerde kullanılabilir?

Gamma Knife ile tedaviye alınan diğer tümörler şunlardır: glomus jugulare, kraniyofarenjioma, kordoma, hemanjioblastoma, hemanjioendotelyoma, hemanjioperisitoma, pinealositoma.