Gamma Knife

Gamma Knife


Beyin Tümörlerinin Tedavisinde Radyocerrahi Teknolojisi

Gamma knife beyin cerrahlarının beyinde gelişen anormal dokuları herhangibir cerrahi kesi uygulamadan ameliyat edebilmelerini sağlayan bir yöntemdir. Gamma knife, stereotaktik radyocerrahi adı verilen bir teknik kullanarak uygulanır.Gamma knife, koordinatları belirlenmiş hastalıklı beyin dokusunun, gamma ışınları ile yok edilmesini sağlayan bir tedavi sistemidir.

Sistem, temel olarak her biri kendi başına normal beyin dokusunu zedelemeyecek enerjiye sahip 201 adet küresel yerleşimli ve ayrı kaynaktan gelen ışınların bir noktada (hastalıklı beyin dokusunda) birleşerek çok yüksek bir enerjiyi hastalıklı dokuya aktarması ve bu dokuyu ortadan kaldırması prensibine dayanır ve tek seferde yüksek bir enerji uygulanabilirliği nedeniyle tedavi bir seansta tamamlanır. Genellikle açık beyin cerrahisinin mümkün olmadığı ya da yüksek risk taşıdığı durumlarda tercih edilen bir yöntemdir.

DENEYİMLİ GAMMAKNIFE EKİBİMİZ; 2013-2015 YILLARI ARASINDA TOPLAM 1593 HASTAYA BAŞARILI BİR ŞEKİLDE TEDAVİ UYGULAMIŞTIR.