Gamma Knife

Vaka Örnekleri - Akustik Schwannoma


Gamma-Knife tedavisi,  cerrahi tedavi gerektiren büyük tümörlerde, cerrahi ile tümörün küçültülmesi sonrası ek tedavi olarak kullanılabilir.

Vaka: 32 yaşındaki bayan hastada sol kulakta işitmede azalma ve dengesizlik şikâyetleri ile yapılan incelemede sol da büyük çaplı akustik schwannoma tespit edildi.

Ameliyat anında yüksek risk altında olan duyma ve sol yüz siniri korundu ve bu sinirlerin üzerinde daha sonra gamma knife uygulamak üzere küçük tümör parçaları bırakıldı.

Ameliyat sonrası hastanın hem duymasının normal olduğu, yüz felcinin gelişmediği ve dengesizliğin düzeldiği izlendi.

Ameliyat dan 5 ay sonra tümör kalıntısı olan kısıma güveli bir şekilde gamma knife tedavisi uygulandı.