Gamma Knife

Gamma Knife İle Tedavi


Gamma Knife® bazı beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir tedavi yöntemidir. Gamma Knife (Gamma Bıçagı) ile tedavide isminde belirtildiğinin aksine bıçak kullanılmaz. Bunun yerine kafatası içindeki hastalıklı bölgeye çok ince radyasyon ısını demetleri yönlendirilir. Cihazın teknik özelligi sayesinde radyasyon sadece hastalıklı bölgede yoğunlaştırılır, beynin diğer bölgeleri ihmal edilebilir derecede az ışın alır. Leksell Gamma Knife 0.5 mm’nin altında bir hassasiyete sahiptir. Her yıl tüm dünyada ortalama 40.000 hasta Gamma Knife ile tedavi edilmektedir. Tedavi işlemi basittir, ağrısızdır.

1. Stereotaktik çerçeve Hastanın başına bir stereotaktik çerçeve takılır. Bu işlem sırasında lokal anestezik uygulanarak hastanın ağrı duyması engellenir. Bu çerçevenin takılmasının amacı radyasyonun hassas ve doğru bir şekilde istenilen bölgeye yöneltilmesini sağlamaktır.

2. Görüntüleme Hedef alanı belirlemek için Magnetik rezonans (MR), bilgisayarlı tomografi (BT) ve anjiografi gibi tetkikler uygulanır. Bu işlemler tedaviyi yönlendirmek amaçlı oldugundan kısa sürmektedir.

3. Planlama Görüntüleme tetkikleri yapıldıktan sonra doktor bilgisayarda uygulanacak olan tedaviyi planlar. Bu sırada hasta yatağında dinlenebilir. Bu işlem yaklaşık 1 saat kadar sürer

4. Tedavi: İşlem sırasında hasta uyanıktır. Tedavinin uygulandığı cihaz MR cihazına benzer. Hasta bir masaya yatırılır. Başı boyun hizasına kadar tedavi veren kısma girer. Bu sırada radyasyona ait herhangi bir ses veya ışık hissedilmez. Bu işlem hastalığa bağlı olarak 15 dakika ile 1-2 saat arasında sürebilir.

5. Tedavi sonrası Tedavi bitince en başta takılmış olan stereotaktik çerçeve çıkarılır. Hasta bir süre hastanede dinlendikten sonra aynı gün evine gidebilir.

6. İzlem Tedavinin etkisi zaman içinde ortaya çıkar. Bunu belirlemek için doktorun istediği sıklıkta MR, BT ve Anjiografi gibi tetkiklerin yaptırılması gerekir. Bu süreç içinde herhangi bir sorununuz  olduğunda mutlaka doktorunuza danışınız.