Gamma Knife

Gamma Knife İle Tedavi


 

 

Gamma Knife, bazı beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Gamma Knife (Gamma Bıçağı) ile tedavide isminde belirtildiğinin aksine bıçak kullanılmaz, bunun yerine kafatası içindeki hastalıklı bölgeye çok ince radyasyon ışını demetleri yönlendirilir. Cihazın teknik özelliği sayesinde radyasyon sadece hastalıklı bölgede yoğunlaştırılır, beynin diğer bölgeleri ihmal edilebilir derecede az ışın alır. Leksell Gamma Knife 0.5 mm’nin altında bir hassasiyete sahiptir. Her yıl tüm dünyada ortalama 40.000 hasta Gamma Knife ile tedavi edilmektedir. Tedavi işlemi basittir, ağrısızdır.

1. Hastanın başına bir stereotaktik çerçeve yerleştirilir. Bu işlem sırasında lokal anestezik uygulanarak hastanın ağrı duyması engellenir. Bu çerçevenin takılmasının amacı radyasyonun hassas ve doğru bir şekilde istenilen bölgeye yöneltilmesini sağlamaktır.

2. Hedef alanı belirlemek için Magnetik Rezonans (MR), Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Anjiografi gibi tetkikler uygulanır.

3. Elde edilen görüntülerden faydalanılarak bilgisayar ortamında uygulanacak olan tedavi planlanır. Bu sırada hasta yatağında dinlenebilir. Bu işlem yaklaşık 1 saat kadar sürer.

4. İşlem sırasında hasta uyanıktır. Tedavinin uygulandığı cihaz MR cihazına benzer. Hasta bir masaya yatırılır. Başı boyun hizasına kadar tedavi veren kısma girer. Bu sırada radyasyona ait herhangi bir ses veya ışık hissedilmez. Bu işlem genellikle 15 dakika sürer. Nadir durumlarda 1 saate kadar uzayabilir. 

5. Tedavi bitince en başta takılmış olan stereotaktik çerçeve çıkarılır. Hasta bir süre hastanede dinlendikten sonra aynı gün evine gidebilir.

6. Tedavinin etkinliği MR, BT ve Anjiografi gibi görüntüleme yöntemleri ile izlenir.