Gamma Knife

Vaka Örnekleri - Arteryovenöz Malformasyonlar (AVM) (Damar Yumağı)


Gamma-Knife tedavisinin en etkili olduğu hastalık gruplarından biri de beyindeki arteryovenöz malformasyonlar (AVM) (damar yumağı)’dır.

Vaka: 32 yaşında bayan hastada baş ağrısı sebebi araştırılırken yapılan incelemelerde beyinde sağ frontal bölgede AVM tespit edildi.

Hastaya Gamma-Knife tedavisi uygulandı.

Ek şikayeti olmayan hastanın tedavi sonrası 9. ayda yapılan beyin MR incelemesinde söz konusu AVM’nin belirgin derecede küçüldüğü ve kontrast madde tutulumun kaybolduğu izlendi. 1. Yıl sonunda kontrol serebral anjiografi planlanıyor.