Çocuk Nöroloji Bilim Dalı

Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk nörolojisi Bilim Dalı Yataklı ve poliklinik ünitelerinde;
0-18 yaş grubu çocuklardan epilepsi, nörometabolik hastalık, nöroimünolojik hastalık, inme, kas hastalıkları, serebral felç, gelişim geriliği ve koma tanılı hastalara hizmet verilmektedir. 
Yılda polikliniğimizde ortalama 7166 hasta ve 4469 yeni hasta görülmektedir.
Yataklı bölümümüz pediatri servisi içinde olup, yılda yaklaşık 276 hasta yataklı servisimizde tedavi görmektedir. 
Modern teknoloji ile donatılmış hastanemizde bu hastaların takibi için gerekli destek üniteleri mevcuttur.

 

EEG laboratuarımızda, poliklinik hastalarına ve ayaktan yönlendirilen hastalara randevulu olarak Elektroansefalografi (EEG) çekimleri yapılmaktadır. 
Video EEG laboratuarında iki video EEG cihazı ile yatan hastaların görüntülü EEG’leri çekilmektedir. 
Yılda 2700 kadar EEG çekimi yapılmaktadır.

 

Aşağıda listelenen hastalıkların tanı, tedavi ve takipleri bölümümüzde başarı ile yapılmaktadır. Hastalıkların tanı ve tedavi yöntemleri hakkında detaylı bilgi almak için hastalık isimlerine tıklayınız... 

Epilepsi 
Ateşli havale 
Serebral palsi (spastik çocuk) 
Baş ağrıları ve baş dönmesi 
Nöromotor ve psikososyal gelişim gerilikleri 
Riskli bebek (prematüre, düşük doğum tartılı, doğum travması) nöromotor gelişimsel takibi 
Yaygın gelişimsel bozukluklar-otizm 
Konuşma ve dil gelişiminde gerilikler ve bozukluklar  
Öğrenme güçlükleri 
Uyku bozuklukları 
Doğumsal / sonradan oluşan felçler, inmeler 
Kas ve sinir hastalıkları ve hasarları, 
Tikler ve diğer hareket bozuklukları 
Nörometabolik hastalıklar 
Nöroimünolojik hastalıklar 
Ataksi (Dengesiz yürüme)